There was a problem loading some of the resources required for proper operation of the site. Please check your network settings and browser add-ons to ensure no resources are being blocked. Please check some hints or contact us at support@stargames.com for assistance.

StarGames се показва на: Български

Oбщи търговски условия

Europe Entertainment Ltd. оперира платформата за онлайн игри. Следователно Общите търговски условия на Europe Entertainment Ltd. също важат за тази платформа.

Europe Entertainment Ltd.
Vincenti Buildings, Suite No. 509
28/19 Strait Street
Valletta VLT1432 Малта

I. Общи търговски условия

Europe Entertainment Ltd (наричана по-долу "компания") е надлежно учредена и регистрирана компания в Малта на 20 ноември 2007 с регистрационен номер C42855, с регистрирано фирмено седалище Vincenti Buildings, Suite No. 509, 28/19 Strait Street, Valletta. Компанията е лицензирана и регулирана от Malta Gaming Authority (www.mga.org.mt), с лиценз от клас 3, с номер MGA/CL3/391/2007, издаден на 9 март 2009 г, с лиценз от клас 1, с номер MGA/CL1/538/2008, издаден на 7 февруари 2010 г, с лиценз от клас 1, с номер MGA/CL1/810/2012 издаден на 24 юли 2012 г, с лиценз от клас 2, с номер MGA/CL2/1118/2015, издаден на 12 януари 2016 г и с лиценз от клас 1, с номер MGA/CL1/1202/2016 издаден на 27 май 2016 г. Агенцията за лотарии и игри в Малта е лицензиращият орган.

Настоящите Общи търговски условия на Europe Entertainment (AGB) уреждат договорните отношения между играчите и оператора. С това потребителят се запознава изцяло с Общите търговски условия и приема изключителната им валидност.
При разлики между този и английския вариант на Общите търговски условия, както и между описанията на правилата на игрите, предимство имат английските правила и условия (Terms & Conditions) и респ. английските описания на правилата на игрите. Това важи за всеки текст на този сайт, както и за информациите относно бонус програмите и бонус схемите.

А. Сфера на валидност

1. Настоящите Общи търговски условия регламентират използването на сайта (платформа), както и на предлаганите в него съдържание и услуги. Те важат също, както за такова съдържание, което потребителят изпраща в рамките на платформата под формата на електронна поща, SMS, публикации във форуми или чат съoбщения или излага на сайта (напр. качване на изображения), наричано по-долу „Потребителско съдържание”, така и за изплащането на печалби и придобиване на виртуална валута (както е описано по-долу). Общите условия са задължителни по време на използването на всяка от актуалните версии.

2. Сайтът е достъпен за мобилни и десктоп базирани устройства. Десктоп версията е предназначена за компютри, а мобилната ‒ за използване чрез мобилно устройство. При мобилната версия, в сравнение с десктоп версията, не са на разположение всички приложения и игри. Начинът на ползване, особено чрез компютър, мобилни устройства и/или друг вид софтуер и хардуер, не оказва влияние на валидността на настоящите Общи търговски условия.

3. В хода на регистрацията потребителят потвърждава, че се е запознал и приема Общите търговски условия чрез активиране на полето „Приемам Общите условия” и натискане на бутона „Продължи”.

В. Избор на приложимо право

1. Всички правни отношения между оператора и потребителя, тяхното сключване и прекратяване, както и спорове, произтичащи от това, подлежат изключително на малтийското право, независимо от местожителството на играча.

2. Възможно е онлайн хазарта и залаганията, съгласно действащото законодателство в родината на играча, да бъдат класифицирани като нелегални. В такъв случай играчът има право да не се възползва от услугите на оператора. В това отношение операторът не поема никаква отговорност под каквато и да е форма. Освен това операторът няма да компенсира играчи за причинени неудобства поради нарушаване на приложимото за тях законодателство. Играчът трябва от време на време да се уверява, че се държи в съответствие с важащите за него законови разпоредби.

C. Цел на компанията

1. Операторът предлага игрална платформа, която е на разположение както като десктоп, така и като мобилна версия , при което в случая на мобилната версия може да има технологични ограничения.

2. На сайта играчите могат да вземат участие в игри за сръчност и умение, казино и казино игри на живо. Игрите за умение и сръчност и казино игрите могат да се играят с виртуална валута („Stars”) или с пари, докато казино игрите на живо се играят само за пари. Казино и казино игрите на живо за пари са достъпни само за тези играчи, на които, съгласно установената по местоживеене съдебната практика, не е забранен достъпът до този вид игри от лица, лицензирани в Малта. (Виж точка IV. А.) На играчите, с местоживеене в една от следните страни, е забранено предложението за казино на живо: Австрия, Боливия, Куба, Кипър, Етиопия, Франция, Израел, Кения, Латвия, Мианмар, Шри Ланка, Швейцария, Турция, Дания и Съединените щати.

3. Мобилната версия на сайта предлага казино игри. Операторът си запазва правото да разширява и/или намалява по всяко време предлагането на нови игри и приложения на мобилния сайт. Игрите могат да бъдат играни или за виртуална валута („Stars“), или за пари. Казино игрите за пари са достъпни само за тези играчи, чието местоживеене се намира в държава, чиято съдебна система не забранява предоставянето на този вид игри от лица, лицензирани в Малта. (Виж точка IV. A.).

4. На играчите е забранено да използват прокси и други форми на софтуерни програми или инструменти с цел да скрият истинското си местоживеене и да заобиколят механизмите, които се използват от оператора,за да ограничи достъпа до игрите. Ако операторът установи, че играчът е заобиколил тези механизми и по този начин е нарушил настоящите общи условия, операторът има правото да блокира акаунта на съответния играч и да задържи всички печалби, които се съдържат в него.

5. Платформените игри лице в лице (Person to Person) се обхващат от лиценз клас 3, изданен от Агенцията за лотарии и игри (Malta Gaming Authority) съгласно разпоредбите от 2004 г. за дистанционни игри (Remote Gaming Regulationen) (правна информация 176). Тези игри са предоставени на разположение от Greentube Malta Ltd, който притежава лиценз клас 4, референтен номер: MGA/CL4/247/2006, издаден в Малта. Правилата на игрите могат да бъдат намерени тук.

6. Платформените казино игри на живо се обхващат от лиценз клас 1, издаден от Агенцията за игри (Malta Gaming Authority) съгласно разпоредбите от 2004 г. за дистанционни игри (Remote Gaming Regulationen) (правна информация 176). Тези игри са предоставени на разположение от игралната платформа Evolution Malta Ltd, който притежава лиценз клас 4, референтен номер: MGA/CL4/664/2010, издаден в Малта. Правилата на игрите могат да бъдат намерени тук.

7. Платформените казино игри се обхващат от лиценз клас 1, издаден от Агенцията за игри (Malta Gaming Authority) съгласно разпоредбите от 2004 г. за дистанционни игри (Remote Gaming Regulationen) (правна информация 176). Тези игри са предоставени на разположение от игралната платформа Greentube Malta Ltd, който притежава лиценз клас 4, референтен номер: MGA/CL4/539/2008, издаден в Малта. Правилата на игрите могат да бъдат намерени тук.

8. Платформените казино игри се обхващат от лиценз клас 1, издаден от Агенцията за лотарии и игри (Malta Gaming Authority) съгласно разпоредбите от 2004 г. за дистанционни игри (Remote Gaming Regulationen) (правна информация 176). Тези игри са предоставени на разположение от игралната платформа Greentube Malta Ltd, който притежава лиценз клас 4, референтен номер: MGA/CL4/539/2008, издаден в Малта. Правилата на игрите могат да бъдат намерени тук.

9. Спортните залози, които се предлагат в този уебсайт се обхващат от лиценз клас 2, издаден от Агенцията за лотарии и игри (Malta Gaming Authority) съгласно разпоредбите от 2004 г. за дистанционни игри (Remote Gaming Regulations) (правна информация 176). Тези игри са предоставени на разположение от игралната платформа Best Gaming Technology GmbH, която притежава лиценз клас 4, референтен номер: MGA/CL4/1117/2015, издаден в Малта. Правилата на игрите могат да бъдат намерени тук.

10. Операторът може да наложи определени условия (надхвърлящи точка D) за достъпа до игри и услуги (като например минимална възраст, минимален брой завършени игри, доказателство за вече извършени плащания и др.).

11. Операторът си запазва правото да разширява или променя непрекъснато обхвата на услугите.

12. Операторът си запазва правото да отказва или ограничава направените от играчите залози по собствено усмотрение.

13. Казино игри на живо

13.1. Играчите в Live Casino могат да играят само на една маса. Играта на няколко маси по едно и същото време не е позволена.

13.2. Всички маси в Live Casino са наблюдавани от служители на съответния доставчик на игрите Live Casino. Играчът може да използва предлаганата на уебсайта функция за чат на живо, за да изразява своите желания и да задава въпроси в случай, че има трудности. Освен това стаите за чат ще бъдат модерирани.

13.3. В случай, че дилърът на масата в Live Casino направи гешка, отговорните за масата служители контролират видео материала за оспорваната ръка и ако са на мнение, че е направена грешка, то тогава всички засегнати залози по отношение на обжалваната ръка, ще бъдат върнати на играча. Решението е окончателно и не може да бъде оспорено по никакъв начин.

13.4. Казино игрите на живо се играят за пари. Бонус парите могат да бъдат използвани само в избраните казино игри на живо. Операторът си запазва правото по всяко време да ограничава или разширява възможността да се играе за бонус пари. Операторът забранява използването на сигурни залози (залози с шанс за печалба от 70% или повече) с бонус пари, както и непрекъснатото залагане с пари на сигурни залози. Операторът си запазва правото да блокира акаунта на играча и да задържи и/или конфискува всички печалби, които са получени в нарушение на тези правила и/или в нарушение на настоящите общи условия.

13.5. Всички други клаузи, посочени в настоящите Общи търговски условия, които се прилагат за игрите за умения и сръчност и казино игрите, важат също така и за казино игрите на живо, предлагани на сайта.


D. Условия за участие

1. За да учатват в предложените платформнии игри, потребителите трябва да внимателно да завършат процеса на регистрация и да предоставят цялата необходима информация точно и пълно. Всеки потребител създава свое собствено име на играча („Nickname”). Това игрално име може да бъде използвано както за влизане от десктоп версията при използването на компютър, така и за влизане от мобилната версия при използването на мобилно устройство. Не се предявяват претенции за регистрация и участие в игрите.

2. Потребителят гарантира по всяко време, че:
 • Не е гражданин на САЩ;
 • Не е с ограничена правоспособност;
 • Не действа от името на друга стана;
 • Не е класифициран като пристрастен играч;
 • Не депозира пари от престъпни и/или незаконни дейности;
 • Не депозира пари от кредитна карта и/или съответна сметка, за които не притежава пълномощно;
 • Не участва в хазартни игри и не депозира пари при положение, че в родината на потребителя е забранено играенето на игри, предлагани от оператора;
 • Не използва вноските в акаунта за други цели, различни от участието в хазартните игри и/или турнирите, и по-специално за нелегални цели (напр.: пране на пари и под.)
 • Не е регистрирал на сайта активен акаунт;
 • Не се е отписал от платформата като регистриран потребител, за да може след това отново да се регистрира на страницата като нов играч;
 • Не продава/прехвърля акаунти на други играчи и/или не получава акунти от други играчи;
 • Или не прехвърля пари между акаунтите на играичте.
3. Учатието като хазартен играч е предвидено изключително за физически лица, навършили 18 години /за потребители от Естония, навършили 21 години/ или за навършили минималната възраст за участие, предвидена в съответната страна. Операторът си запазва правото да проверява възрастта на потребителя и да го изключи в случай, че липсват доказателства за минималната възраст.

4. Игрите и услугите, предлагани в платформата, са достъпни за потребители само в рамките на актуалното техническо състояние. Операторът не гарантира постоянната наличност, както и безпогрешното функциониране на предлаганите услуги, но ще се опита, доколкото е възможно, да отстрани евентуално възникнали грешки и проблеми.

5. Техническата конфигурация на потребителския компютър или устройство, които се използват за свързване със сайта, са преди всичко отговорност на потребителя. Подробности за препоръчителната конфигурация могат да бъдат намерени на сайта в разделите Помощ и Често задавани въпроси.

6. Достъпът до игрите или участието в тях, включващо залагане на пари, участието в турнири и получаването на награди може в отделните страни да подлежи на различни правни разпоредби. Платформата не представлява предложение или подстрекателство, нито покана от страна на оператора за използването на игрите и другите услуги в страните, където такива дейности са забранени от закона. Потребителят носи изключителната отговорност да гарантира, че съгласно съответните законови разпоредби има право да използва услугите на тази платформа.


Е. Състезания

1. Състезанията, които се провеждат на платформата, може да поделжат на определени ограничения за участие, в случай че това изрично е обявено на сайта. Не се предявяват претенции за участие.

2. Ако има награда за спечелване от състезания, то това ще бъде обявено на станицата преди това. Описанието на наградите съдържа също така и информация за специалните условия на доставка, когато това е необходимо. Операторът си запазва правото да замени без предизвестие дадена награда с равностойна такава.

3. За победител в дадено състезание се счита този потребител, който след края на състезанието бъде обявен от оператора за официален победител. Операторът си запазва правото да коригира впоследствие грешно отчетени резултати и да отнеме неправилно придобити печалби. Паричните награди ще бъдат изплащани по игралната сметката на победителя. Правото на оспорване по съдебен ред е изключено.

4. В съответствие с клаузи 7 до 9 от Раздел А на Част II на настоящите Общи търговски условия, участието в турнири е забранено за служители на оператора или спонсори, както и за членовете на техните семейства.

5. Прекъсване на връзката
а. Игри за сръчност и умение
Загуба на връзката при единичните игри
За да може една игра да бъде определена за спечелена, то това трябва да стане в съответствие с правилата на тази игра. В случай, че играчът загуби връзката, то той има възможността в рамките на 2 минути да влезе отново в текущата игра. Междувременно времето в играта ще продължи да тече. Ако изтекат двете минути и играчът не е успял да се върне в играта, то ще се брои последният съобщен резултат.
Загуба на връзката при мултиплеърни игри
За да може една игра да бъде определена за спечелена, то това трябва да стане в съответствие с правилата на тази игра. Освен това връзката на победителя към сървъра трябва да остане изправна в продължение на цялата игра.
В случай, че играчът загуби връзката, то той разполага с 2 минути време, за да влезе отново в текущата игра. Ако успее, то загубата на връзата остава без значение при условие, че междувременно заради превишаване на времето за изчакване не е изхвърлен от играта от другия участник. При изхвърляне или превишаване на времето от 2 минути, ролята на играча се поема от един обикновено програмиран компютър, който продължава да играе партията вместо него. Играчът има обаче възможността да влезе отново в текущата партия.
Ако играта е спечелена в съответствие с правилата от компютърния противник или от играча, който отново се е върнал в играта, то следва възстановяване на залозите на двамата играчи. В противен случай играта се счита за загубена. Ако и двамата играчи загубят връзката по време на партията, тогава също следва възстановяване на залозите.
b. Казино игри
Ако един играч е започнал рунда в една казино игра и загуби връзката, то той може да влезе отново в рамките на определено време. Ако играчът загуби връзката, тогава текущият рунд в играта се изиграва до край. След приключване на този рунд, в играта се изчаква завръщането на играча. Ако един играч не може да се върне отново в играта, тогава последният рунд се доиграва от компютърът играч, който започва от момента в който беше прекъсната играта. Този взима решения по време на играта, които са нискорискови за играча.
c. Покер
Ако играчът загуби връзката, ролята се поема от компютърен противник. Компютърът проверява дали това е възможно, ако не е избира опцията "fold". Поради това играчът, загубил връзката, има още един шанс да спечели пот, в случай че неговите съиграчи не залагат повече.


F. Собственост на съдържанието

1. Чрез регистрацията на акаунт и/или участието в услугите, предлагани на платформата, потребителят признава, че цялото съдържание на платформата е еднолична собственост на оператора. Потребителят се задължава да използва съдържанието и информацията от или чрез платформата изключително за лични нужди и също така да се въздържа от всяка друга употреба или експлоатация под каквато и да е форма.

2. Всяко прехвърлено на платформата съдържание (като снимки, въпроси, коментари за игрите и организационните процеси и под.) преминава в еднолична собственост на оператора. Право на обезщетение не съществува.


G. Забрана за злоупотреба

1. Неправомерното поведение в рамките на платформата е забранено. Злоупотреби съществуват по-конкретно, но и не само ако:
 • са нарушени правилата за комуникация между играчите (точка Н по-долу);
 • умишлено е предоставена невярна или подвеждаща информация;
 • се прави опит дори да се повлияе на резултата на играта чрез споразумения; програмни интервенции и други неправомерни начини;
 • умишлено се предизвикват неизправности и повреди, за да се повлияе на хода на играта;
 • вече регистриран потребител създава множество акаунти и
 • са нарушени други правила, съдържащи се в Общите търговски условия.
2. Потребителят не трябва да прави опити да декомпилира използвания софтуер за игра в платформата или да развива софтуер, който да се намесва в използваната комуникация „Клиент-Сървър” на платформата.

3. Забранено е използването на софтуерни програми от всякакъв вид, които позволяват използването на изкуствен интелект. Под тази забрана попада и софтуер, който позволява създаването на профили на други играчи, както и софтуер, който дава възможност за тайни уговорки между играчите. Освен това забраната се отнася и за използването на всякакъв софтуер, който по преценка на оператора, се счита за програма, която позволява на потребителите да мамят или им дава нечестно предимство спрямо другите играчи. Операторът си запазва правото, ако е необходимо, да предприеме необходимите стъпки за откриване и прекратяване на използването на такъв софтуер от играча. Това включва, когато е възможно, идентифициране или локализиране на инсталираните понастоящем програми на компютъра на играча или създаване на профил с цел проучване поведението на играча. Ако операторът установи използването на забранен софтуер, той си запазва правото да блокира игралната сметката на съответния играч за минимален период от шест (6) месеца, да конфискува всички суми и/или да изключи достъпа на играча до услугите на оператора и всички негови сайтове.

4. Играчът няма право да действа в екип със своите съиграчи. Ако играта в екип бъде разкрита от оператора, то той има правото да конфискува печалбите на играчите в отбора.

5. Залагането с реални пари и/или Бонус пари в залагания с 70% шанс за печалба или повече (също известни като сигурни залози) е изрично и/или напълно забранено на тази платформа. Операторът си запазва правото да блокира акаунта на играча и да запази и/или задържи всякакви печалби или изплащания придобити в хода на нарушения на правилата на платформата и/или нарушения на общите правила.


H. Комуникация и поведение между играчите

На играчите им е позволено да общуват по приятелски и учтив начин със своите съиграчи на платформата. Играчите могат да комуникират помежду си например чрез функцията за чат в лобито или директно в играта. Освен това стаите за чат ще бъдат модерирани.
Играчите са отговорни за съдържанието, което произвеждат. Създаденото съдържание не може да нарушава законови разпоредби или права на трети лица. Операторът не гарантира и не поема отговорност за това, ако създаденото съдържание нарушава законови разпоредби или права на трети лица. Потребителят се задължава да уважава личната сфера на другите потребители, да не прави расистки, политически, ксенофобски, дискриминиращи, порнографски и сексуално пренебрежителни изявления и да се въздържа от всякакъв вид заплахи и тормоз.
Забранено е още:
 • разпространяването на реклама;
 • провеждането на проучвания, изследвания и анкети;
 • разпространението на верижни писма;
 • разглеждане на личните данни на другите потребители без тяхното изрично съгласие;
 • разпространяването на вируси и червеи и други подобни, вляещи на чуждите компютърни системи и програми;
 • съобщения, които служат само за разпространението на религиозни, политически и философски убеждения;
 • смущаването на другите потребители чрез въвеждането на безсмислени комбинации от символи;
 • споразумяването и играта в екип с други играчи и принуждаването на съиграчи към определен начин на действие;
 • договарянето с други играчи посредством използването на системата за чат, предлагана от трети страни;
 • умишленото блокиране на игри и комуникационни процеси от какъвто и да е вид;
 • повляването на изхода на играта чрез споразумения, програмни интервенции и други неправомерни начини.
Създаваното от потребителя съдържание се записва и контролира. Операторът си запазва правото да изтрие евентуално съдържание, което нарушава настоящите Общи търговски условия, както и да забрани на потребителя разпространяването на подобно съдържание. Операторът има право по своя преценка да не предлага повече функции, които позволяват на играчите да създават съдържание. Това включва също така и правото да премахне функцията за чат в игрите или лобито.
Всяко незаконно съдържание ще бъде докладвано на съответните компетентни органи.


I. Санкции при злоупотреба

В случай на неправомерно поведение от страна на потребителя, операторът си запазва правото да му откаже ползването на платформата и по този начин прекрати съответния договор. Операторът има право също така да прекрати текущи игри, да блокира акаунта респ. потребителя без предизвестие или да задържи всички активи и неправомерно придобити печалби до изясняване на ситуацията. Играчът трябва да заплати на оператора свързаните с това разноски.


J. Прекратяване

Двете договарящи се страни имат право да прекратят незабавно договора, без да посочват основания за това. Потребителят трябва да изпрати E-Mail с името си и името на акаунта на екипа за поддръжка на платформата. Изтриването на акаунта и изплащането на реалния му паричен кредит става след отговор на въпроса за сигурност в рамките на двуседмичен срок за обработка. При загуба на отговора на въпроса за сигурност трябва да бъде изпратено копие от валиден, официален документ за самоличност на support@stargames.com. Данните в акаунта трябва да съвпадат с данните в документа за самоличност. За изплащането на реалния паричен кредит важат условията, посочени в IV.C. При прекратяването на договора, в съответствие с този раздел J, играчът губи всички права и/или достъп до своя акаунт,както и всякакви свързани с него услуги и/или виртуални валути.


K. Защита на играча

Операторът предлага на играчите ограничаване и блокиране на сметката с цел предпазване от пристрастяване към хазартни игри. Играчите могат по своя преценка да намаляват или увеличават своите ограничения. Стриктните ограничения и блокирането на игралната сметка влизат незабавно в сила, докато всички промени, свързани с намаляване на ограниченията, влизат в сила едва след изтичането на поне 7 дни. Ако играчите желаят да ограничат или блокират своята игрална сметка под каквато и да е форма, то те трябва да изпратят E-mail на support@stargames.com с името на играча и отговора на въпроса за сигурност.

1. Ограничаване на сметката
1.1. Месечен лимит на вноската
Играчите могат да ограничат вноските в своята игрална сметка, като изберат месечен лимит. Ако играчът избере определен месечен лимит на вноската, то за него/нея вече не е възможно да внася в игралната сметка сума, по-голяма от вече избраната.
1.2. Ограничения в областта на казино игрите
В рамките на предлаганите на платформата казино игри, играчите могат да направят следните ограничения:
 • Максимален залог за ден, седмица или месец;
 • Максимална загуба на ден, седмица или месец;
 • Ограничение на времето при всяко посещение в казиното.
1.3 Ограничения в областта на спортните залагания
В рамките на предлаганите в уебсайта спортни залагания, играчите могат да направят следните ограничения:
 • Максимален облог на ден, седмица или месец;
 • Максимална загуба на ден, седмица или месец.
2. Блокиране на игралната сметка
Играчите могат да решат по своя преценка да блокират своята игрална сметка за определен или неопределен период от време.


L. „Stars“(виртуална валута)

1. Играчът получава виртуална валута („Stars”) за определени активности на платформата. Stars могат да бъдат придобити само, за да се използват на платформата като залог в различни игри. В игрите Live Casino не могат да бъдат използвани Stars. Освен това в никакъв случай Stars не могат да бъдат заменени за пари или предметни награди.

2. Гост играчите нямат право да получават или закупуват Stars.

3. Раздаването на Stars се извършва по обективна, предварително установена система, която е подробно обяснена в раздела „Често задавани въпроси” в частта Помощ на платформата. Операторът си запазва правото, по своя единствена преценка, по всяко време да прави промени в системата. Промените ще бъдат публикувани на сайта.

4. Играчът има възможността, както е посочено в разпоредбите по-горе, да получи безплатно Stars посредством активността си на платформата. Освен това Stars могат да бъдат получени и срещу заплащане в магазина на сайта. Повече информация по тази тема може да се намери в раздел M. Общи разпоредби за виртуалната валута.


M. Общи разпоредби за виртуалната валута

1. Операторът предлага на платформата игри за сръчност и умене и казино игри, където потребителят може, съгласно настоящите Търговски условия, да закупува и използва виртуална валута. В рамките на казино игрите на живо виртуалната валута не може да бъде използвана.

2. Играчът може да получи възможността да използва виртуалната валута срещу заплащане или чрез залагане на виртуална валута. Придобиването на виртуална валута предоставя на играча само правото да я използва в рамките и в съответствие с играта; по-нататашното придобиване на каквито и да било права (напр.: собственост) върху получената валута е изключено. Покупката има ограничен лиценз по отношение на време, съдържание и място, отнасящ се само на използването на тази валута в рамките и в съответствие с дадената игра.

3. Възстановяването, осребряването или компенсацията в истински пари са изключени. При нарушения на настоящите Общи търговски условия, операторът има право да оттегли някои или всички лицензи, предоставени по отношение на използването на виртуалната валута. При прекратяване на договорните отношения по каквато и да е причина, се прекратяват незабавно и всякакви издадени лицензи относно използването на виртуална валута. В момента на прекратяването все още съществуващата виртуална валута отпада. Играчът няма право на обезщетение под каквато и да е форма.

4. На играча не е разрешено да прехвърля своята игрална сметка и съдържащите се в нея виртуални стоки и валути на трети лица. Играчът потвърждава и се съгласява, че игралната му сметка (правилно настроена за използването на услугите на сайта), всички данни на сървърите на оператора и всяко потребителско съдържание е еднолична и неограничена собственост на оператора.

5. Офертата за виртуални валути може да се намери на сайта. Операторът си запазва правото постоянно да променя, редуцира и/или разширява офертите за виртуална валута, както и да коригира цените им по всяко време и без да посочва причини. Освен това операторът има право по свое усмотрение да не предлага вече виртуална валута или да предоставя същата безплатно или срещу заплащане. При упражняването на това право, операторът няма задължения към играча, който от своя страна няма право на компенсация под каквато и да е форма, когато става въпрос за такава промяна или оттегляне. Разпоредбите на този раздел се прилагат за всяка предлагана виртуална валута, независимо от това дали това е временно или по някакъв друг начин. В такъв случай играчът има право да прекрати незабавно договора. Други претенции от страна на играча са изключени.

6. Заплащането на виртуалната валута се извършва или еднократно, или като текущо плащане за определен период от време (месец, година), в зависимост от това как това е договорено между играча и оператора.

7. Плащането в брой на виртуална валута се извършва чрез различни методи, които в зависимост от юрисдикцията на играча и настройките на неговата игрална сметка от време на време може да се променят: кредитни карти, Paysafecard, Ukash, Neteller, Skrill, PayPal, EPS, Paybox, Sofortüberweisung, Giropay, Ideal, Safetypay, Przelewy24, Trustpay, Qiwi, Yandex, Webmoney, Moneta und Pay by SMS. Играчът потвърждава и се съгласява, че операторът има право по всяко време и по своя единствена преценка да променя посочените методи на плащане. Операторът не гарантира, че всички методи на плащане са непрекъснато на разположение. Освен това играчът има възможността да закупува виртуална валута, като използва кредита от паричната си игрална сметката (както е описано подробно по-долу). За плащането операторът използва функцията „Auto Capture”. Тази функция гарантира, че операторът ще получи потвърждение от доставчика на платежни услуги, след като е получено плащането от страна на играча. След получаването на това потвърждение по сметката на играча незабавно ще му бъде преведена виртуалната валута.

8. Ако виртуалната валута, както е описано в настоящите правила, е закупена в магазина на сайта, то тя се превежда по игралната сметка, веднага щом сумата окончателно е изплатена по сметката на оператора. Всички сметки и/или парични транзакции се проверяват от оператора без гаранция. Всички подозрителни сметки и/или парични транзакции се предават на компетентните органи.

9. След като е направено плащане от страна на играча, операторът ще избърши внимателна проверка на играча и транзакцията. Операторът си запазва правото да откаже на отделни играчи по свое усмотрение разпределението на виртуална валута или да направи ограничение по отношение на общата сума на валутата, която се предоставя от него. При съмнение за измама или нарушаване на закона или на наведените тук Общи търговски условия, операторът има право да замрази процесите за придобиване и свързаните с тях плащания до изясняване на ситуацията по задоволителен за него начин. Освен това важат условията от точка I.Санкции при злоупотреба.

10. Операторът има право да публикува изображения и видеоклипове, прехвърлени от играча в играта (изцяло или частично) и да съобщава за това по всякакъв възможен начин, като посочва името на играча до най-високата степен, позволена от приложимото законодателство. Това важи и за създадените от самя потребител във връзка с игрите или по време на тях видеоклипове, снимки и др. С прехвърлянето или създаването на видеоклипове или снимки потребителят се съгласява изрично с тази информация и предоставя безвъзмездно и безвъзвратно на оператора необходимите права за използване, експлотация, публикуване, преработка и разпространение безпристрастно, времево и пространствено неограничено и изключително. Претенции от страна на играча са изключени.

N. Общи разборедби по отношение на предоставяне на спортни залози


1. В съответствие с чл. 17(2) на немския Закон за залагания и лотарии, всички спортни облози, направени от играчи, пребиваващи или живущи в Германия, подлежат на данъчна ставка от 5%. Поради тази причина Операторът приспада 5% от всички печалби, осъществени от играчи, пребиваващи или живущи в Германия – няма да бъдат извършвани приспадания от облози. За да се предотврати печалбата от залагания, по-ниски от облога след приспаднатите 5%, не се разрешава на играчи, пребиваващи или живущи в Германия, да правят залагания с коефициенти, по-ниски от 1.1, освен ако това не е част от комбинацията от залози с общ коефициент от минимум 1.07. В малко вероятния случай, когато коефициентът падне под 1.07 поради отменено събитие, в което играчът е направил комбинация от залагания, залогът ще бъде отменен и целият залог, направен от играча в тази комбинация, ще бъде възстановен.

2. Операторът може да наложи определени условия на залаганията. И по-специално:
 • Минимален облог на фиш – не по-малък от 1 EUR;
 • Максимален облог на фиш – не по-висок от 25 000 EUR;
 • Максимален облог на единично залагане – не по-малък от 1 EUR;
 • Минимален облог на залагане или ред – не по-малък от 0,10 EUR;
 • Максимални възможни коефициенти – не по-големи от 5000;
 • Максимално количество селекции на колектор – не повече от 30;
 • Максимални възможни победи, получени от който и да е залог – не повече от 50 000 EUR.
Операторът си запазва правото да променя тези изисквания периодично и по свое усмотрение.

3. Общи правила за залагане, приложими за спортните залагания, които се предлагат в уебсайта, можете да откриете на адрес https://www.stargames.com/en/help/general-help/betting-rules.

II. Общи условия за игралната сметка

A. Регистрация

1. При успешно завършване на процеса на регистрация се осъществява откриване на игрална сметка. Тя може да се използва, както за виртуална валута, така и за истински пари. При откриването на игрална сметка, платформата може да раздаде Stars по сметката на играча в зависимост от тези Търговски условия. Stars са виртуалната валута на платформата. Освен това сметката на играча може да бъде променена в парична сметка, като по нея се извърши плащане. Това плащане може да бъде използвано като залог в игрите или за закупуване на някакъв Stars пакет от предлаганите в магазина на сайта. Същото игрално име може да бъде използвано за влизане, както от десктоп версията, така и от мобилната версия.

2. Регистрацията съдържа следните данни:
a. Личен и поверителен псевдоним („Потребителско име”, „Ник”) ­ не съществуват претенции за точно определен ник. Потребителското име трябва да е ясно и отличително. Използването на оскърбителни, неморални или по друг начин неприлични имена е забранено. Също така е забранен избора на никове, които съдържат интернет връзки или на никове, посочващи очевидно имена, които предоставят определени разширени права на потребителя (и по-специално обозначаването като администратор или под.). Операторът си запазва правото да блокира така описаните акаунти. След смяна на потребителското име с позволен ник следва деблокиране на акаунта.
b. Потребителят трябва да запази в тайна своето име и парола, защото всички дейности от акаунта автоматично спадат към съответния играч. Ние препоръчваме да не записвате паролата си и да не използвате пароли, които могат лесно да бъдат отгатнати като Вашата дата на раждане, телефонния Ви номер, регистационния номер на колата Ви и т.н. Изберете си сигурни пароли, в които да използвате различни видове букви напр.: главни, малки букви, числа или символи (напр.: /? &*). Ако смятате, че поверителността на Вашата парола е застрашена, препоръчваме Ви веднага да я смените. В съответствие с проверените практики за сигурност, е препоръчително редовно да променяте паролата си. Не съществуват претенции за конкретна парола.
с. E-Mail адрес

3. За да може да се закупуват Stars в магазина на сайта и/или да се превеждат пари на игралната сметка, е необходимо да бъдат въведени от него точно, вярно и цялостно следните данни:
а. Име и фамилия
b. Адрес по местоживеене
c. Дата на раждане

4. Операторите имат право да проверяват въведената информация и при неверни данни да изключат играча от участие в услугите и в краен случай да откажат раздаването на спечелени награди.

5. Играчът се задължава да актуализира постоянно личните си данни и при промяна на име, адрес, E-Mail и др. незабавно да направи корекция на данните си в платформата в раздела „Настройки” („Einstellungen”).

6. Играчите могат да регистрират само една игрална сметка и откриването и трябва да бъде извършено лично от тях.

7. С изключение на случаите, когато противното е указано от Дружеството, никои служители, висши служители, мениджъри, директори, консултанти или агенти в наши клонове или свързани дружества, както и никои от нашите доставчици или снабдители, не могат да участват в никакви Игри по време на своите трудовоправни отношения или ангажименти с или към дружеството. На служителите на Дружеството, както и на всеки друг, притежаващ достъп до вътрешна информация (например: пълна история на ръцете, игрална история, история на паричните транзакции и други подобни) не се разрешава да ползват услугите на интернет сайта. Това се прави с цел да се предотврати всякаква потенциална злоупотреба с вътрешна информация. За тази цел, на никои от висшите служители, директори, служители, консултанти или други лица, извършващи бизнес с или ангажирани от Дружеството, не се разрешава да откриват Игрова сметка в Дружеството по време на срока на тяхната обвързаност с Дружеството. Откриването на доказателства за такива опити за участие в игрите ще води до незабавно предприемане на съответните стъпки от страна на Дружеството. Те ще имат преки последствия за договора, съществуващ между съответния служител или друг висш служител от една страна и Дружеството от друга страна.

8. На никакви роднини (в настоящата клауза под „роднини” се разбира съпруг, съпруга, партньор, партньорка, родители, деца или братя и сестри на лицата, упоменати в предходната клауза) на редови служители, висши служители, мениджъри, директори, консултанти или агенти на Дружеството в нашите клонове или свързани дружества, както и на никои от нашите доставчици или снабдители, не се разрешава да играят на интернет сайта, или пряко или непряко да използват Услугата. Независимо от това, тази забрана няма да важи тогава, когато на определени такива роднини изрично бъде разрешено да играят на интернет сайта посредством писмено разрешение, издадено от Дружеството.

9. Ако която да е от предходните две клаузи бъде нарушена, Дружеството си запазва правото да закрие въпросната Игрова сметка незабавно и да анулира изплащането на всякакви печалби по нея. Тази санкция не накърнява правата, които Дружеството има за санкциониране на нарушителя чрез трудовия или всякакъв друг договор между нарушителя и Дружеството.


B. Неактивност и изтриване на потребителския акаунт

1. При неактивност на игралната сметка (когато няма данни за влизане в сайта на оператора) повече от 12 месеца, операторът има право от тринайстия неактивен месец да начислява месечна такса за подръжка в размер на 5 € (виж точка D 3). След 12 месеца непрекъсната неактивност, операторът изпраща на потребителя напомнящ Е-mail на адреса, посочен в данните на сметката. След получаване на този напомнящ Е-mail, потребителят има тридесет дневен срок да влезе в игралната си сметка. Ако в рамките на тези 30 дни потребителят не е влязъл в игралната си сметка, то сумата от 5 € ще бъде приспадната от реалните парични или бонус кредити на играча. Ако в рамките на 30 дни потребителят влезе в игралната си сметка, то тя няма да бъде таксувана. Но ако игралната сметка продължава да бъде неактивна, то потребителят получава месечно след тринайстия неактивен месец напомнящ Е-mail и следва сумата от 5 € месечно да бъде приспадана от реалните парични или бонус кредити на игралната сметка. Ако сметката на играча бъде счетена за неактивна, той все още има възможността да влезе в нея и да изтегли останалия кредит. За това играчът използва предоставените му на разположение начини на плащане, посочени в рамките на тези Общи търговски условия.

2. Ако след повече от 12 месеца неактивност и баланс по сметката от 0 €, потребителят не е влязъл в профила си, то тогава не се извършват допълнителни тегления и операторът има право да закрие игралната сметка. Освен това съществуващите все още в игралната сметка Stars ще бъдат изтрити (виж точка M. Общи разпоредби за виртуалната валута).

3. Таксата за неактивност ще бъде начислявана месечно до момента на влизане в сайта на оператора. Ако в игралната сметка на потребителя няма реални парични или бонус кредити, то таксата за неактивност няма да бъде приспадана.

4. Сметката, включваща Stars, е освободена от такса за неактивност. Но ако в рамките на 12 месеца потребителят не е влязъл в сайта на оператора, то той има право да закрие игрлната сметка. В такъв случай останалите Stars в сметката ще бъдат изтрити (виж точка M. Общи разпоредби за виртуалната валута).

5. Ако за период от 30 месеца в игралната сметка не е регистрирана никаква транзакция и там все още има парични наличности, то оператораът ще преведе тази останала сума по банковата сметка на играча. Ако играчът или неговата банкова сметка не могат да бъдат намерени, то останалата сума се превежда на Malta Gaming Authority (MGA) през времето, докато няма претенции срещу оператора.

6. Играчът има право да поиска възстановяване на вече платените такси за неактивност. Въпреки това възстановяването се разрешава само тогава, когато играчът може по адекватен начин да докаже едно от следните обстоятелства:
 • Играчът не е имал достъп до своята игрална сметка поради лоша интернет връзка;
 • Играчът не имал достъп до своята игрална сметка поради здравословни препятствия;
 • Играчът не имал достъп до своята игрална сметка поради истински и сериозни причини;
 • Играчът е активирал своята игрална сметка, след като неговите реални парични или бонус кредити са достигнали стойността от 0 EUR поради приспадането на таксата за неактивност. Ако това активиране е станало не по-късно от три (3) месеца след последното приспадане на таксата за неактивност, то операторът възстановява таксата до максимум шест (6) месеца със задна дата.
Ако играчът изисква възстановяване на таксата за неактивност поради едно от посочените обстоятелства или поради друго обстоятелство, което не е посочено тук, то това е единствено решение на MGA или на оператора, дали ще разреши възстановяването.


C. Залози и условия за печалба

1. В игрите играчите могат да се състезават един срещу друг и да играят за пари или виртуална валута. Залозите са степенувани и информация за тях може да бъде намерена в помощната тема на съответната игра.

2. За да се брои една игра за спечелена, то тя трябва да бъде спечелена според съответните правала. Освен това по време на цялата игра трябва да се поддържа връзка със сървъра. Ако връзката прекъсне по време на играта, се намесват различни механизми, за да осигурят правилното и справедливо приключване на играта. Използваните механизми зависят от съответния вид игра. Повече информация за правилата при прекъсване на игра може да намерите на платформата в раздела Помощ под Често задавани въпроси (FAQ).

3. Ако играта се оцени правилно, тогава победителят получава сумата от залозите на всички участващи играчи, която се превежда на неговата игрална сметка, като в нея не е включена таксата за оператора (виж част II D.2).

4. Операторът си запазва правото допълнително да коригира резултатите от играта или да ги анулира в случай, че победата е постигната в резултат на техническа грешка, чрез нарушение от страна на играча или чрез фалшифициране на несъществуващи залози. Ако такава корекция води до отрицателно салдо по игралната сметка, играчът се задължава да компенсира това отрицателно салдо със съответна вноска.


D. Такси

1. Регистрирането на игрална сметка и нейният ъпгрейд на „парична сметка” са безплатни.

2. За предоставянето на игрални услуги, управлението на сметките и обучаването на играчите операторът си запазва такса, която се изчислява като процент от залозите на участниците в играта. Разпределението се определя на игра и зависи от размера на залога. Също така може да се намари в помощната тема на съответната игра.

3. След продължителна неактивност (когато няма данни за влизане в сайта на оператора) за период от най-малко 12 месеца се начислява от оператора месечна такса от 5 € за поддържане на сметката.

4. За изплащане на парични наличности операторът начислява такса за обработка в размер от 1 €, която ще бъде удържана от преведената сума. В зависимост от това коя система за плащане е избрал потребителят, може съответно да се промени размера на таксата за обработка, който може да бъде проверен на адрес https://www.stargames.com/web/payment/Payout.

5. За сторниране и отменяне на вече направено плащане операторът може да начисли такса за обработка в размер на 12 €.

6. При напомняне за плащане относно връщане на пари операторът може да начисли такса за обработка от 4 €.

7. При изтриване на парична игрална сметка операторът начислява такса за обработка в размер от 3 €.

8. Ако възникнат за играча допълнителни разходи (напр.: при сторниране на кредитни карти, увеличени разходи за транзакции при международни преводи и др.) като част от плащанията (напр.: при плащането на такса за обработка), то те се поемат от играча и операторът има право да натовари игралната сметка на играча с тези допълнителни разноски. Разходи за връщане или неуспешни транзакции, за които е отговорен играчът (напр.: при грешно въведен номер на сметката, недостиг на средства и др.), се заплащат от него. Предявяването на иск от страна на оператора срещу играча за по-нататашни щети (като напр.: разноски за адвокати, разходи за агенции за събиране на дългове) остават незасегнати от това. Операторът има право да натовари игралната сметка на играча с тези разноски, а също така и с цел да събере вземанията, да наеме агенция за събиране на дълговете и да отстъпи вземанията срещу играча на агенцията.

9. Всички такси и/или разходи, които могат да бъдат изискани във връзка с този договор, съдържат, където е приложимо, ДДС, включително, но не и огранчено само при покупката на Stars и използването на хазартни услуги.

III. Игрална сметка с виртуална валута („Stars Konto”)

A. Общи разпоредби

1. Чрез успешното приключване на процеса на регистрация се осъществява откриване на игрална сметка с виртуална влута („Stars Konto”). След като е открита игралната сметка, Stars ще бъдат прехвърлени безплатно по нея в съгласие с параграф I.L от настоящите Общи търговски условия. Без да се засяга споменатия параграф I.L, Stars се раздават от оператора, наред с други неща, за регистрация и ежедневна активност на уебсайта.

2. При печалба не се предявяват претенции за виртуална валута. Виртуалната валута в нито един момент не може да бъде изплатена или заменена за предметни награди или пари (виж точка M. Общи разпоредби за виртуалните стоки). Виртуалната валута може да бъде използвана само като залог в игрите за сръчност и умение и казино игрите на сайта. Използването и в рамките на казино игрите на живо е невъзможно.

3. На физическо лице може да бъде отворена сано една игрална сметка. Регистрацията на Stars Konto се извършва безплатно. Използването на приложенията на Stars Konto е възможно чрез линк за активация, изпратен по E-Mail заедно с потвърждението за регистрация.


В. Плащания

1. Stars могат да бъдат придобити срещу заплащане в магазина на сайта. В този случай играчът използва предложените методи за плащане, за да закупи Stars пакет (определен брой Stars). Stars ще бъдат преведени на игралната сметка след успешно плащане. Повече информация по тази тема може да се намери в точка M. Общи разпоредби за виртуалната валута.

IV. Парична сметка

А. Общи разпоредби

1. Stars сметката може безплатно да бъде променена в парична игрална сметка. Паричната сметка на играча е необходима, за да може да се играе за пари в предлаганите игри. За да бъде променена игралната сметка, както е споменато, играчът трябва да внесе пари по нея, като използва предложените на сайта методи за плащане. Игрите за сръчност и умение, казино игрите и казино игрите на живо за пари са позволени само за тези играчи, чието местоживеене се намира в държава, чиято съдебна система разрешава дейността на компании с малтийски лиценз в страната си. Това е единствено и само решение на оператора да установи коя съдебна практика забранява или ограничава по някакъв начин дейността на оператора.

2. За да се избегнат недоразумения, играчът има възможността, след като е направил своята сметка в парична сметка, да продължи да играе всички игри с виртуална валута.

3. Изплащането на кредита е предмет на условията, определени в раздел IV.C.

4. След постъпването на първата парична вноска по сметката на оператора, следва за акаунта на потребителя откриване на игрална сметка с истински пари. Внесените суми по тази игрална сметка се управляват от оператора като попечител безплатно (докато акаунтът е активен) и без олихвяване за потребителя. Потребителят не може да третира оператора като финансова институция и да очаква лихви.

5. Като основна валута на платформата служи еврото (€). За вноските по паричната игрална сметка се предлагат също така и други валути. В този случай съответната чуждестранна валута ще бъде конвертирана в евро според обменния курс по време на депозита. На платформата сметката на потребителя се поддържа в евро. Потребителската сметка ще покаже на потребителя валутата на неговата страната, ако тя се поддържа от платформата. Съществува възможността показването на валутата да бъде променено. Всички цифрови данни, различни от евро, се преобразуват според дневния обменен курс на Европейската централна банка.


В. Плащане

1. Внасянето на реални пари за парична игрална сметка се извършва чрез различни методи на плащане, които в зависимост от юрисдикцията на играча и настройките на неговата игрална сметка от време на време може да се променят: кредитни карти, Paysafecard, Ukash, Neteller, Skrill, PayPal, EPS, Paybox, Sofortüberweisung, Giropay, Ideal, Safetypay, Przelewy24, Trustpay, Qiwi, Yandex, Webmoney, Moneta und Pay by SMS. Операторът си запазва правото да променя офертата за опциите на плащане, без да посочва причини. Освен това си запазва правото да обвърже възможността за използване на определен начин на плащане с наличието на определени условия. Операторът не гарантира, че всички методи на плащане са непрекъснато на разположение.

2. Вноската се счита за платена тогава, когато сумата окончателно постъпи по сметката на оператора и бъде включена в игралната сметка на потребителя. След като е направено плащане от страна на играча, операторът ще избърши внимателна проверка на играча и транзакцията. Времето, за което сумата ще постъпи по сметката на играча, зависи от използвания метод на плащане. За плащането операторът използва функцията „Auto Capture”. Тази функция гарантира, че операторът ще получи потвърждение от доставчика на платежни услуги, след като е получено плащането от страна на играча. След получаването на това потвърждение по сметката на играча незабавно ще му бъде преведена внесената сума. Минималният депозит е 10€. Операторът си запазва правото да променя този лимит или многократно по свое усмотрение да извършва проверки по депозитите. Всеки играч може да лимитира своите депозити с от него избран лимит на депозит. Разбира се максималната сума зависи също така и от начина на плащане, избран от играча. Въпреки това максималният лимит не може да бъде надвишаван. Промяната на тази сума е възможна само чрез писмено запитване до екипа за поддръжка на клиенти. По отношение на това екипът за поддръжка ще извърши евентуалните корекции съгласно правните разпоредби за отговорна игра. Тези правни разпоредби се побликуват от време на време от Агенцията за лотарии и игри в Малта (Malta Gaming Authority) (MGA).

3. Операторът може при определени обстоятелства да внесе по игралната сметка така наречените „бонус пари” допълнително към действително платената сума. Условията (напр.: бонус при депозит, рекламна премия), както и размера на бонуса се определят от оператора и редовно се публикуват на платформата.

4. Бонус парите се отчитат отделно в игралната сметка. Те не могат да бъдат изплатени, а трябва първо да бъдат превърнати в реални пари чрез печалби в игрите. Ако в игралната сметка има реални и бонус пари, то бонус парите се използват като залог в игрите, едва когато кредитът от реални пари е изразходван. Специалните условия и системите за бонуси ще бъдат обявени на сайта.

5. Твоят акаунт не бива да бъде използван като банкова сметка и депозитите в един акаунт трябва да бъдат извършени с единствената цел за използване на сумите в нашите игри.
6. Всички сметки и/или парични транзакции се проверяват от оператора, за да се предотврати пране на пари. Всички подозрителни сметки и/или парични транзакции се предават на съответните органи.


С. Изплащане

1. Изплащането на кредита от реални пари или части от него става по желание на играча.. Сумата за изплащане трябва да бъде най-малко 15 евро. Изплащанията могат да бъдат направени само на банковата сметка на играча, който е поискал това изплащане. При никакви обстоятелства не може да се извърши изплащане по сметката на друг играч или на трето лице. Достъпните методи на теглене можете да откриете на адрес https://www.stargames.com/web/payment/Payout.

2. Изплащане на сума над 100 € не може да бъде поискано, ако внесените пари не са били използвани в нито една игра или са използвани само в малко игри. Операторът си запазва правото да откаже такива изплащания на базата на изпитаните методи за предотвратяване прането на пари. Освен това при тези обстоятелства операторът може да изиска от играча предоставянето на повече сведения за исканото плащане и да преразгледа своето решение посредством предоставената нова информация.

3. Максималната сума, която играещ с пари играч може да поиска да му бъде изплатена, зависи от избрания метод на плащане.

4. По време на текуща игра, в която участва потребителят, не може да бъде извършено изплащане.

5. Сумата за изплащане се превежда с погасителен характер за оператора по банкова сметка, посочена от потребителя и на негово име или се изплаща чрез друга система за плащане в зависимост от техническата възможност на платформата. Всички транзакционни разходи (напр.: при международни трансфери и др.) се поемат от потребителя. Докато не се появи проблем изплащанията се извършват само по същата банкова сметка или по същия начина на плащане, избрани при вноската. На разположение като начини на плащане са преводи по банкова сметка, кредитни карти, PayPal, Skrill и Neteller. Предлаганите методи варират в зависимост от държавата на произход на играча и настройките на неговата игрална сметка. Всички възможни опции са показани в раздела за плащане на Сайта.

6. Операторът осъществява обстоен контрол на играча винаги, когато той изисква плащане. Операторът следва да преведе паричните средства на играча в рамките на 5 работни дни, ако е приложимо, след получаване на заявката. Освен това операторът си запазва правото да проверява оправомощаването на титуляра на банковата сметката и при съмнения да задържи изплащането. За да се провери опълномощаването, потребителят е длъжен да изпрати на оператора писмено искане за изплащане, както и копие на валиден официален документ за самоличност (паспорт, лична карта, шофьорска книжка) по пощата или E-mail преди първоначалното изплащане и при всяко поискване от страна на оператора. Тази проверка се извършва във всеки случай при първоначално изплащане на печалба. Личните данни на потребителя и титуляра на банковата сметка трябва да съвпадат. Преди всяко теглене, операторът има право да проведе преглед на сигурността за идентификация на идентичността на потребителя, на възрастта, на данните за регистрация, както и на паричните транзакции на играча. За тази цел, операторът има право да изисква допълнителни доказателства за идентичността на играча и подробности относно регистрацията (например, паспорт/лична карта и/или последните сметки) и за верифициране на банковата сметка в акаунта, принадлежаща на играча или на трето лице, (например с кредитна карта и/или копие от банково извлечение). Операторът си запазва правото да задържи печалбите до представяне на подобаващо доказателство.

7. Ако акаунтът на играча е блокиран и той иска достъп до своя кредит, тогава той трябва да изпрати имейл до екипа за поддръжка на support@stargames.com.

8. Операторът подлежи на малтийските и европейски закони, наредби и директиви за предотвратяване на прането на пари и финансирането на тероризма. Съмнителните транзакции ще бъдат проверявани от оператора и ако е необходимо за тях ще бъде съобщено на компетентния малтийски орган/компетентните малтийски органи. В такъв случай на оператора е забранено да информира засегнатия/засегнатите играч/и и/или трета страна, че се извършва или може да се извърши разследване, или че информацията е била или ще бъде предадена на компетентния орган/компетентните органи. Изключение от тази забрана е възможно само при много ограничени обстоятелства. Освен това операторът има право в случай на съмнителни транзакции да заключи, блокира или затвори временно потребителския акаунт на съответния играч/съответните играчи и в случай, че е необходимо да задържи парите, ако това е изискано от закона и/или компетентния орган/компетентните органи.

V. Защита на личните данни

1. Когато открива Игрова сметка на уебсайта, играчът предоставя определени лични данни на Дружеството и приема тези данни да бъдат обработени от Дружеството.

2. При обработката на лични данни на играчи, Дружеството съблюдава Закона за защита на данните (Глава 440 от Законодателството на Малта) и други релевантни разпоредби, съдебни съобщения и/или други подобни правила, приложими в Малта и в Европейския съюз, взимайки предвид Директивата за защита на данните (Директива 95/46/ЕО) и Директивата за обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в електронните комуникации (Директива 2009/136/ЕО). В съответствие с изискванията на Закона за защита на данните, Дружеството е уведомило Комисаря по защита на данните за обработването на личните данни на играчи.

3. Приемайки настоящата Политика за защита на личните данни, играчът приема Дружеството да обработва неговите лични данни за следните цели:

а. администрирането, включително финансовото администриране, и поддръжка на Игровата сметка на играча;
b. предоставянето на Игрите и Услугите на играча;
c. изпълнението на Общите търговски условия;
d. въвеждането и съблюдаването на процедури и процеси срещу прането на пари;
e. спазване на закони и разпоредби, приложими по отношение на Дружеството и/или свързаните с него лица;
f. подобряването на нашите продукти и услуги;
g. предоставянето на обслужване на клиентите;
h. извършване на изследователска дейност.

4. Съгласявайки се да получавате промоционални и маркетингови материали, вие се съгласявате с обработката на вашите лични данни за маркетингови цели (включително ремаркетинг) и разпространението на промоционални материали, отнасящи се до Дружеството, свързаните с Дружеството лица или трети лица, включително, но не само оферти, бонус схеми, софтуерни актуализации, нови игри и друга информация, за която Дружеството и/или свързаните с него лица считат, че е от Ваш интерес.

5. Периодично на Дружеството може да се налага да ангажира трети лица за обработката на вашите лични данни от името на Дружеството за целите, посочени в клауза 3 на настоящата Политика за защита на личните данни. Вие потвърждавате, че вашите данни могат да бъдат споделяни със стратегическите партньори, служители, сътрудници, дружества от групата, подизпълнители, доставчици на услуги, свързани дружества на Дружеството или други трети лица, действащи от името на Дружеството, които могат да се намират извън ЕС (наричани по-долу „свързани лица”).

6. Дружеството може също така да прехвърля ваши лични данни на свързани лица, за да бъдат използвани или обработени от въпросните свързани лица в качеството на администратор на лични данни за целите, посочени в клауза 3 на настоящата Политика за защита на личните данни. Приемайки настоящата Политика за защита на личните данни, вие потвърждавате, че нямата възражения срещу прехвърлянето на вашите лични данни, с които разполага Дружеството.

7. В хипотезите, предвидени в клаузи 5 и 6 на настоящата Политика за защита на личните данни, Дружеството се задължава да задължи гореспоменатите свързани лица да обработват и използват личните данни в съответствие с принципите за защита на данните, въплътени в Директивата за защита на данните (Директива 95/46/ЕО). При всички случаи, от служителите на Дружеството се изисква да спазват условията на настоящата Политика за защита на личните данни. Настоящата Политика за защита на личните данни предвижда служителите да са задължени да спазват строго поверителността на данните на играчите. Това задължение продължава да е в сила дори и след като даденият служител напусне Дружеството.

8. Дружеството има задължението да предава информация на съответните власти, които се занимават с превенцията и преследването на измамно поведение, като например: възможни незаконни транзакции и/или дейности. Ако Дружеството има дори най-малко съмнение за това, че транзакции и/или дейности са незаконни, то се задължава да докладва тази информация на съответните органи, като например: полицията или други дружества, специализирани в разследването на измамни транзакции и/или поведение. Приемайки Политиката за защита на личните данни на Дружеството, играчите потвърждават, че разбират, че техните данни и информацията за други техни транзакции ще бъдат проверявани чрез използването на бази данни на трети страни.

9. От Дружеството също така може да бъде изискано да сподели личните данни на играчите с Регулаторния орган и/или други публични органи на властта, за да спази своите регулаторни или други задължения по отношение на закона, като за тази цел играчът потвърждава, че разбира, че неговите/нейните лични данни може да бъдат прехвърлени на такива органи, установени в същата държава или под чужда юрисдикция, при условие че тези органи са законно упълномощени да изискват такава информация.

10. В съответствие с принципите за защита на данните, Дружеството се задължава да запазва личните данни на играчите само за времето, за което това е необходимо. Независимо от това, играчът потвърждава и се съгласява, че неговите лични данни могат да бъдат запазени и използвани от Дружеството дори и след заличаването или закриването на неговата Игрова сметка, ако това се изисква за целите на администрирането и/или за целите на спазването на законови задължения за съхранение и опазване на данни.

11. Дружеството има право да съхранява и обработва данни за връзка, и по-конкретно IP адреси на източник и дестинация и всички други log-файлове, в името на защитата на своя собствен сървър и на сървърите на трети страни. Освен това Дружеството има право да обработва анонимни статистически данни.

12. Дружеството ще използва „cookies” (малки файлове, които се запаметяват от браузъра върху твърдия диск на играча, когато уебсайтът бъде посетен), за да е в състояние да адаптира уебсайта към изискванията и интересите на играчите и за да може да разпознае въпросния играч при следващото му посещение на уебсайта. Тези „cookies” не съдържат лични данни. Играчът се съгласява с използването на „cookies” от страна на Дружеството. Играчът може да избере да ограничи запаметяването на „cookies” на неговото устройство, макар че такова едно ограничение може да се отрази на функционалността на уебсайта.

13. Дружеството ще използва всички разумни средства, за да защитава данните на играча, запаметени на сървъра на Дружеството. Независимо от това, Дружеството няма да носи финансова отговорност, ако трета страна незаконно придобие и обработи такива данни. Изрично се изключват всякакви права на предявяване на претенции и искове за щети от играч или от трето лице срещу Дружеството във връзка с такова събитие.

14. Играчите имат право на достъп до своите лични данни, съхранявани от Дружеството, в съответствие със Закона за защита на данните. Освен това играчите по всяко време имат право да променят, поправят или заличат своите лични данни. Дружеството се задължава горепосочените лични данни да бъдат заличени при поискване и когато не се изискват за свързано с уебсайта администриране, за висящо съдебно производство или за административни процедури. Уведомяваме играчите, обаче, че със заличаването на личните данни, изискващи се за регистрация на Игровата сметка, самата Игрова сметка, свързана с тези данни, също автоматично се заличава.

15. Играчът гарантира, че цялата информация, съдържаща се във Формуляра за кандидатстване, представен на Дружеството, е достоверна, точна и пълна и съответства на името/имената, фигуриращи върху кредитни карти, използвани за депозити и изплащане на печалби. Дружеството си запазва правото да анулира вашата Игрова сметка, в случай че се установи, че предоставената на Дружеството информация е невярна, неточна, подвеждаща или непълна. Отговорност на играча е да ни информира незабавно за всички промени в личните данни на играча.

16. Ако на Дружеството стане известно, че дадено лице е предоставило невярна информация в тази връзка, Дружеството няма да регистрира Игрова сметка за това лице, а тогава, когато Игровата сметка вече е била регистрирана, Дружеството незабавно анулира регистрацията на лицето като играч към Дружеството. Играчът също така се съгласява да актуализира тази информация, ако има някакви промени в предоставените лични данни.

17. Операторът потвърждава, че обработването на данните за транзакции се извършва съгласно разпоредбите на PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard).

VI. Отговорност

1. Операторът и/или неговите изпълнителни помощници носят отговорност за щетите извън обхвата на приложение на Закон за отговорността за вреди, причинени от дефектни стоки само в случайте на неща, извършени с умисъл или поради груба небрежност. Изключва се отговорността за лека небрежност, непреодолима сила, последващи загуби и имуществени вреди, пропуснати ползи, изгубени данни, загуба на лихви и щети, произтичащи от претенции на трети лица спрямо потребителя.

2. Операторът предлага на Сайта свой софтуер, както може да се види, без никаква гаранция. Той не носи отговорност за каквито и да е загуби или щети, за които се твърди, че са възникнали по вина на софтуера на Сайта. В случай на софтуерна грешка или на неуспешна или прекъсната игра съгласно разпоредбите от 2004 г. за дистанционни игри (Remote Gaming Regulationen) (правна информация 176) операторът ще възстанови на играча всеки кредит, който е бил използван от него за конкретната игра, в резултат на което играчът ще бъде в същата позиция, в която е бил преди да започне играта.

3. Операторът не гарантира, че платформата или игрите ще функционират изцяло или частично, без прекъсване и без грешки, че не се съдържат грешки в програмата и/или че откритите грешки ще бъдат коригирани, както и не поема отговорност за евентуално произтичащите от това щети. Освен това операторът не гарантира, че платформата и свързаните с нея сървъри не съдържат вируси или други вредни компоненти, които могат да причинят щети на компютърния хардуер и/или софтуер на потребителя, както и не поема отговорност за евентуално произтичащите от това щети. Освен това операторът си запазва правото да използва настройките на софтуера на Сайта, за да коригира всякакви форми на грешки или да отстрани всички видове вируси.

4. Операторът не е длъжен да обезпечи играча. Операторът не носи отговорност, ако играчът изгуби връзка с игрите Live Casino поради неподходящи хардуер, софтуер и/или настройки за свързване от своя страна и по този начин претърпи загуби от всякакъв вид, включително и загуба на печалба.

5. Операторът не поема отговорност за грешки при въвеждане, предаване и обработка, както и за съдържанието, пълнотата и точността на предаваните и търсени данни. По-специално, операторът си запазва правото да коригира допълнително очевидни грешки при въвеждането или при оценяването на резултати (напр.: объркване на играчите), информация за залози, цени, квоти и т.н.

6. Операторът не поема никаква отговорност за щети от всякакъв вид, причинени от неправилното използване на сметката на потребителя от трети лица.

7. Операторът не носи отговорност за потребителското съдържание или за съдържанието на рекламата. Операторът си запазва правото да изтрие съдържание, което нарушава Общите търговски условия или законовите разпоредби, ако то стане известно и да го предаде по съдебен или административен ред на правоприлагащите органи.

8. Потребителят се задължава в случай на нарушение на тези Общи търговски условия да предпазва и обезпечава оператора от всички претенции на трети лица, произтичащи от това, както и да покрие разходите, направени по този начин.

VII. Други разпоредби

1. Потребителят изрично приема, че някои от предлаганите игри, освен че отразяват уменията на играча, съдържат също така и елемент на късмет. Генерирането на случайни числа се базира на световно признат генератор на случайни стойности и по никакъв начин не е манипулирано от оператора. Допълнителна информация за генератора на случайни числа ще намерите в раздела за помощ на платформата.

2. Всеки потребител се съгласява, че операторът има право по свое усмотрение да откаже регистрацията на потребител и да ограничи, да въведе лимит или да блокира достъпа до игрите за определени играчи. Въпреки всичко договорните споразумения, сключени предварително между оператора и играча, трябва да бъдат спазени. Потребителят приема също, че предоставянето на бонус пари може да бъде оттеглено от оператора и че залозите и печалбите от игрите могат да бъдат задържани, доколкото те са свързани с акаунт, който е закрит или ограничен, или чиито претенции относно печалбата вече са изгубили давност.

3. Промените в Общите търговски условия ще бъдат съобщавани по E-mail или ще бъдат обявявани на сайта за игри. След като е извършена промяна или корекция на Общите търговски условия, при влизането в играта на играча ще му се появи изскачащ прозорец (Pop Up). Този Pop Up изисква приемане на новите Общи условия, за да може да продължи използването на играта. Потребителят е длъжен редовно да се информира за актуалните Общи търговски условия.

4. Всички съобщения и декларации, свързани с тези договорни отношения се считат за валидни, само ако са оповестени писмено на сайта за игри или по електронната поща, на адрес, посочен от потребителя, при регистрирането или при последващи промени на регистрационните данни и са изпратени на адреса на оператора, написан на платформата.

5. Чрез корекция на потребителските си данни, потребителят незабавно показва на оператора промените, свързани с името, адреса, E-mail-а, както и с банкова му сметка. Ако потребителят не е осведомил за тези промени, то последно оповестените данни се считат за достоверни.

6. Договорът остава в сила в останалите си части, дори ако има правна недействителност на отделни негови разпоредби и условия.

7. Играчът не възлага на трети страни искове срещу оператора.

VIII. Разглеждане на жалби

1. Операторът се стреми по всяко време да предостави на своите потребители качествено обслужване. Въпреки това потребителите биха могли поради различни причини да бъдат недоволни от нивото на обслужване и/или качеството и да желаят да подадат жалба. В този случай, играчите могат да се изпратят E-Mail на адрес support@stargames.com, като въведат думата „Оплакване” в полето за тема.

2. Нашият екип за поддръжка за клиенти ще се опита по адекватно бърз начин да обработи жалбите на потребителите. Ако нашият екип не може да изясни жалбата, то тя ще бъде предадена за решаване на отдел Мениджмънт.

3. Във всеки случай потребителят получава отговор по своето оплакване в срок от 10 работни дни

4. Ако потребителят има чувството, че операторът не е обраборил адекватно жалбата му или е пропуснал да реагира на нея, то той има възможност да изпрати директно своето оплакване на Агенцията за лотарии и игри в Малта (Malta Gaming Authority) на следния E-Mail адрес: complaints.mga@mga.org.mt.

Версия 1.19 от 8 септември 2016 г.
StarGames Casino
...