Помощ: Тук ще намерите цялата информация относно StarGames.Cлучаен генератор

За да гарантираме стопроцентова справедливост в нашата платформа, ние използваме високотехнологичен генератор на случайни числа, базиран на софтуер.
Той се проверява редовно от независимо лице, сертифицирано по Technical Systems Testing (TST), дружество на Gaming Labs International (www.gaminglabs.com).

С този RNG („Random Number Generator“, генератор на случайни числа) се генерира всичко, което е свързано със случайността – завъртането на барабаните на игралните автомати, разпределението на картите, числата на заровете и т.н. и по този начин се осигуряват еднакви условия за всички играчи.