Помощ: Тук ще намерите цялата информация относно StarGames.Данни на банката

В полето с банковите данни във Вашата игрална сметка Вие можете да попълвате и променяте информация, касаеща Вашата сметка (страна, притежател на сметката, IBAN, BIC). За да можете да си изплащате печалби по Вашата банкова сметка, Вие трябва непременно да сте попълнили данните правилно.
 

IBAN- и BIC-код

Без IBAN- и BIC-код се приспадат допълнителни такси при транзакция между две държави в рамките на ЕС. IBAN-ът се състои от кода на страната, контролна цифра, банков код и Вашия номер на сметката. BIC определя Вашия банков институт. IBAN и BIC могат да се поискат от Вашата банка, но обикновено се намират на банковото извлечение или върху Вашата карта.