Помощ: Тук ще намерите цялата информация относно StarGames.Документи

В раздела документи в прегледа на игралната сметка Вие можете да качвате документи и да виждате актуалния статус на проверката:

  • Документ за самоличност (шофьорска книжка, паспорт)
  • Извлечения от банкова сметка
  • Удостоверение за постоянен адрес
  • Сканиране на кредитни карти
  • други нужни документи

За да качите един документ, кликнете върху „Добавяне на файл“, изберете един или няколко желани файлове и кликнете след това върху „Качване“ или „Качете всички“. Преди да качите документите, се уверете, че те са четливи и валидни.

Ако не можете да контролирате статуса на проверката на Вашия документ, тогава проверявайте редовно своя имейл акаунт: Ще бъдете информирани по имейл за верификацията на един от Вашите документи.