Помощ: Тук ще намерите цялата информация относно StarGames.



Stars

В StarGames можете да играете също и с виртуална валута: Stars. Можете да я залагате във всички достъпни в StarGames игри, но за разлика от паричната печалба тя не може да бъде изплатена.

Получавате Stars чрез различни активности в уебсайта или чрез директна покупка.