Nápověda: Zde naleznete veškeré informace ke StarGames.Bankovní údaje

V přehledu vašeho herního konta se nachází sekce s názvem Bankovní údaje. Zde můžete zadat či kdykoliv změnit informace týkající se vašeho bankovního účtu (stát, majitel účtu, IBAN a BIC). Aby mohly být na váš bankovní účet převáděny výhry, je nezbytné dbát na správnost a úplnost uvedených údajů.
 

Kódy IBAN a BIC

Při nepoužití kódů IBAN a BIC si banka může u přeshraničních převodů mezi členskými státy EU účtovat dodatečné poplatky. Kód IBAN se skládá z kódu státu, kontrolního čísla, kódu banky a čísla vašeho účtu. Kód BIC slouží k jednoznačnému určení vaší banky. Kódy IBAN a BIC můžete zjistit u vaší banky, zpravidla jsou však také uvedeny na výpisech z účtu či na vaší platební kartě.