Βοήθεια: Εδώ θα βρείτε όλες της πληροφορίες σχετικά με τη StarGames.Προστασία δεδομένων

Η Europe Entertainment Ltd. είναι ο διαχειριστής της εν λόγω διαδικτυακής πλατφόρμας. Ως εκ τούτου ισχύουν για την πλατφόμα παιχνιδιών οι Γενικοί Όροι Χρήσης (ΓΟΧ) της Europe Entertainment Ltd.

Europe Entertainment Ltd.
Vincenti Buildings, Suite No. 509
28/19 Strait Street
Valletta VLT1432 Malta