Βοήθεια: Εδώ θα βρείτε όλες της πληροφορίες σχετικά με τη StarGames.Στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού

Στην ενότητα με τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού σας από την επισκόπηση λογαριασμού παίκτη μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να καταχωρίσετε ή να αλλάξετε όλες τις πληροφορίες που αφορούν τον τραπεζικό σας λογαριασμό (χώρα, κάτοχο λογαριασμού, IBAN, BIC). Για να γίνει αποπληρωμή κερδών στον τραπεζικό σας λογαριασμό είναι απαραίτητο όλα τα στοιχεία να είναι πλήρως και ορθώς συμπληρωμένα.
 

Κωδικοί IBAN και BIC

Χωρίς τους κωδικούς IBAN και BIC προκύπτουν επιπλέον χρεώσεις σε περίπτωση εμβάσματος μεταξύ δύο χωρών εντός ΕΕ. Το IBAN αποτελείται από τον κωδικό χώρας, ένα ψηφίο ελέγχου, τον κωδικό τράπεζας και τον αριθμό λογαριασμού σας. Με το BIC προσδιορίζεται ακριβώς η τράπεζά σας. Μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά με το IBAN και το BIC σας από την τράπεζά σας, αν και συνήθως οι πληροφορίες αυτές είναι διαθέσιμες στην τραπεζική κάρτα ή στο απόκομμα κίνησης λογαριασμού.