Βοήθεια: Εδώ θα βρείτε όλες της πληροφορίες σχετικά με τη StarGames.Ασφάλεια κωδικού

Προκειμένου να προστατεύσετε τον λογαριασμό σας και τα στοιχεία σας, είναι απαραίτητος ένας ασφαλής κωδικός.

Ο κωδικός σας πρέπει:

  • να αποτελείται από τουλάχιστον οκτώ στοιχεία
  • να περιέχει έναν αριθμό ή ένα ειδικό σύμβολο και
  • να περιέχει ένα γράμμα.
  • Το όνομα χρήστη δεν μπορεί να αποτελεί μέρος του κωδικού.