Βοήθεια: Εδώ θα βρείτε όλες της πληροφορίες σχετικά με τη StarGames.Διακοπή σύνδεσης

Διακοπή σύνδεσης στα παιχνίδια καζίνο

Αυτόματα παιχνίδια

 

Στα αυτόματα παιχνίδια συγκαταλέγονται για παράδειγμα τα Book of Ra™ deluxe ή Lucky Lady’s Charm™ deluxe.

Εάν το παιχνίδι στον υπολογιστή διακοπεί πριν από το κλείσιμο ενός γύρου παιχνιδιού (π.χ. κατά τη διάρκεια παιχνιδιών μπόνους, Supergames ή παρόμοιων παιχνιδιών και προτού τα κέρδη σας πιστωθούν στο υπόλοιπό σας), το παράθυρο παιχνιδιού κλείσει ή χαθεί η σύνδεση, τότε το παιχνίδι στον σέρβερ μας θα συνεχιστεί έως το τέλος του γύρου ή έως ότου όλα τα παιχνίδια μπόνους και/ή Supergames ολοκληρωθούν.

Εάν ο σέρβερ μας πέσει, το πιθανό κέρδος του παιχνιδιού σας κατά τη χρονική στιγμή κατάρρευσης του σέρβερ θα πιστωθεί στον λογαριασμό σας, ως ένα είδος οικειοθελούς αποζημίωσης. Εντός 2 ωρών από την κατάρρευση του σέρβερ θα εκδοθεί η εν λόγω πίστωση.

Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι τα πιθανά κέρδη ή οι ζημίες σας υπολογίζονται διαρκώς σωστά, ακόμη και στην περίπτωση ενός απρόβλεπτου γεγονότος.

Παιχνίδια καζίνο ενός παίκτη

 

Στα παιχνίδια καζίνο ενός παίκτη περιλαμβάνονται για παράδειγμα τα American Poker II ή Blackjack.

Για να μετρήσει ως κερδισμένο, ένα παιχνίδι θα πρέπει να κερδηθεί και σύμφωνα με τους εκάστοτε κανόνες παιχνιδιού.

Όταν χάνεται η σύνδεση στον σέρβερ, έχετε την ευκαιρία να επιστρέψετε και πάλι στο παιχνίδι ώστε να μην χαθεί χρόνος παιχνιδιού. Παρά την απουσία σας, ο χρόνος τρέχει. Εάν δεν καταφέρετε να επιστρέψετε στο παιχνίδι πριν από τη λήξη του χρόνου παιχνιδιού, θα αξιολογηθεί η τελευταία κατάσταση πόντων που καταχωρήθηκε.
 

Διακοπή σύνδεσης σε Skill Games

Skill Games για ένα παίκτη

 

Στα Skill Games για ένα παίκτη συγκαταλέγονται για παράδειγμα τα Solitaire ή Sugar.

Για να αξιολογηθεί ως κερδισμένο, ένα παιχνίδι θα πρέπει να κερδηθεί και σύμφωνα με τους εκάστοτε κανόνες παιχνιδιού.

Όταν χάνεται η σύνδεση στον σέρβερ, έχετε την ευκαιρία να επιστρέψετε και πάλι στο παιχνίδι ώστε να μην χαθεί χρόνος παιχνιδιού. Παρά την απουσία σας, ο χρόνος τρέχει. Εάν δεν καταφέρετε να επιστρέψετε στο παιχνίδι πριν από τη λήξη του χρόνου παιχνιδιού, θα αξιολογηθεί η τελευταία κατάσταση πόντων που καταχωρήθηκε.
 

Skill Games για περισσότερους παίκτες

 

Στα παιχνίδια καζίνο ενός παίκτη συγκαταλέγονται για παράδειγμα τα 8-Ball Billard και Knobeln.

Για να αξιολογηθεί ως κερδισμένο, ένα παιχνίδι θα πρέπει να κερδηθεί και σύμφωνα με τους εκάστοτε κανόνες παιχνιδιού. Εκτός αυτού, η σύνδεση του νικητή στον σέρβερ παιχνιδιού δεν επιτρέπεται να διακοπεί κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού.

Εάν διακοπεί η σύνδεσή σας, έχετε στη διάθεσή σας 2 λεπτά ώστε να επιστρέψετε και πάλι στο παιχνίδι. Εάν τα καταφέρετε, τότε η διακοπή της σύνδεσης δεν έχει συνέπειες, υπό την προϋπόθεση ότι κατά τη διάρκειά της δεν σας πέταξε έξω κάποιος συμπαίκτης λόγω παραβίασης χρονικού ορίου. Εάν δεν τα καταφέρετε ή κάποιος σας πετάξει έξω, ένας υπολογιστής με γνώσεις παιχνιδιού μεσαίου επιπέδου αναλαμβάνει τον ρόλο του παίκτη, ώστε να μπορέσει να συνεχιστεί η παρτίδα. Μπορείτε ωστόσο να λάβετε ανά πάσα στιγμή εκ νέου μέρος στην τρέχουσα παρτίδα.

Εάν ο αντίπαλος υπολογιστής ή εσείς ως νέος παίκτης κερδίσετε το παιχνίδι βάσει των εκάστοτε κανόνων παιχνιδιού, το παιχνίδι δεν θα αξιολογηθεί. Σε αντίθετη περίπτωση, το παιχνίδι αξιολογείται ως χαμένο. Το παιχνίδι δεν μετρά επίσης, όταν και στους δύο παίκτες χαθεί η σύνδεση.