Prostor za pomoć: ovdje ćete pronaći sve informacije o StarGamesu.Jačina igrača i skala boja

Rang lista nastaje s obzirom na postignutu jačinu u dotičnoj igri.

Jačina igrača je naznačena u listi igrača pored korisničkoga imena:

 
Jačina

Jačina igrača - tablica

od
do
1200 1600
1601 1950
1951 2250
2251 2600
2601 3200
Novi korisnici na platformi počinju sa početnom vrijednošću od 1600. Prikaz jačine igrača slijedi samo u onim sobama za igru u kojima se igra za pravi novac.

Budući da se igre za stars ne odražavaju na jačinu igrača, ovdje su radi poštene igre svi igrači jednako predstavljeni. Zbog toga su svi igrači u toj sobi bijeli i nije prikazana njihova jačina.