Prostor za pomoć: ovdje ćete pronaći sve informacije o StarGamesu.Dokumenti

U dijelu s dokumentima pregleda korisničkog računa možete uploadati sljedeće dokumente i vidjeti njihov trenutačan status provjere:

  • dokazi o identitetu (vozačka dozvola, putovnica i sl.)
  • izvodi iz tekućeg računa
  • potvrda o boravištu
  • skenirane kreditne kartice
  • drugi potrebni dokumenti

Kako biste uploadali dokument, molimo Vas da kliknete na "Dodavanje datoteke", odaberite jedan ili više željenih doumenata te na kraju kliknite na "Upload", odnosno "Upload svih". Molimo Vas da prije uploadanja provjerite da su dokumenti koje uploadate čitljivi i važeći.

Ako ne želite sami kontrolirati status provjere svojih dokumenata, jednostavno redovito provjeravajte svoj e-mail: njime e Vam biti javljeno čim neki od Vaših dokumenata bude verificiran.