Strona pomocy Tu znajdziesz wszystkie informacje o serwisie StarGames.Co się stanie, jeżeli upłynęły 2 minuty przeznaczone na ruch?

Jeżeli gracz mający ruch przez 2 minuty nie wykona żadnego ruchu, jego przeciwnik ma prawo usunąć go z gry z powodu braku aktywności.