Podczas ładowania elementów, niezbędnych do poprawnego działania strony, wystąpił błąd. Prosimy o sprawdzenie ustawień sieci oraz dodatków do przeglądarki - mogą one blokować ładowanie niektórych elementów. Jeśli potrzebujesz pomocy, prosimy o kontakt pod adresem support@stargames.com.
Wybrany język strony Stargames: Polski
Zmień

System pokoi gier - lobby

Jeżeli chcesz zagrać w konkretną grę, to musisz kliknąć w przycisk "Graj" albo "Gra próbna". Otworzy się wówczas nowe okno z podglądem pokoju.

Następnie gracz przechodzi do podglądu pokoju danej gry. Po lewej stronie znajduje się lista uczestników, którzy są online. Twój nick znajduje się na początku listy.


Obsługa lobby:

  • Gracz może przemieszczać się między pokojami korzystając z zakładek, wystarczy jedno kliknięcie w wybraną zakładkę.
  • Poniżej kartoteki znajduje się pasek, po którego rozwinięciu wybierzesz, czy pokazują się wszystkie stoły czy też tylko te, które są jeszcze wolne.
  • Powyżej zakładek znajdziesz przyciski: „Ustawienia”, „Pomoc” i „Zakończ”. Pod „Ustawieniami” możesz wybrać specyficzne ustawienia i dźwięk towarzyszący grze. Pod „Pomocą“ znajdziesz objaśnienia symboli znajdujących się w pokoju.
  • Poniżej listy graczy przebywających w pokoju znajdziesz takie funkcje jak: „Zaproś“, „Ignoruj“, „Umieść na liście przyjaciół“, „Info o graczu“.
  • Przy stole do gry możesz kliknąć w przycisk z symbolem oka i będziesz wtedy miał możliwość obserwowania gry. Klikając w symbol x opuścisz stół. Poniżej tych symboli widzisz dwie figury. Jeżeli najedziesz na nie myszą to zobaczysz, którzy gracze zostali zaproszeni do gry.
  • Na górze, po lewej stronie umieszczona jest nazwa użytkownika, jego poziom umiejętności i stan posiadania. Poniżej tego widać przycisk „Wpłać”. Klikając w niego przejdziesz bezpośrednio do strony, gdzie będziesz mógł wybrać operatora płatności, aby doładować swoje konto realnymi pieniędzmi. Wszystkie dalsze kroki są takie, jak w przypadku zwyczajowego procesu wpłacania.


Ikony / Legenda

kategoria gracza
poziom umiejętności

Status gracza

gracz jest w trakcie rozgrywania partii
gracz jeszcze nie wystartował gry
czekam na przeciwnika
widz
zaproszony przez tego gracza
gra prywatna, nie jesteś zaproszony
połączenie średniej jakości
słabe połączenie
połączenie jest bardzo złe
awatar (komputer zamiast gracza, który wypadł z gry, rozegra partię do końca)
gracz łączy się za pomocą urządzenia przenośnego
adres mailowy nie zostal potwierdzony
 

Prawa strona lobby

W każdym pokoju znajduje się większa ilość stołów. Możesz więc przysiąść się do stołu, przy którym już siedzi gracz czekający na przeciwnika. Przy każdym stole pokazane są każdorazowo stawki i gracze siedzący przy nim. Jeżeli jednak wszystkie stoły będą już zajęte, to istnieje możliwość otwarcia własnego stołu. Należy w tym celu nacisnąć przycisk „Nowa gra“.

Nowa gra- opcje 
Otwierając nowy stół przez kliknięcie przycisku „Nowa gra“ możesz ustawić następujące opcje:

Każdy“: stół jest dostępny dla wszystkich graczy.
Przyjaciele“: w grze mogą wziąć udział tylko przyjaciele (z listy przyjaciół).
Zaproszeni“: stół jest dostępny tylko dla zaproszonych. Patrz: zaproś

Oprócz tych trzech opcji można również przesuwając guzik na belce ustawić poziom umiejętności przeciwnika. Oznacza to, że w grze mogą wziąć udział tylko zawodnicy o wyznaczonym poziomie umiejętności.

Dalsze przyciski: 
"Mój limit": tutaj możesz za każdym razem ustalić limit w poszczególnych grach.
"Zakończ": klikając w ten przycisk opuszczasz dany pokój i możesz przejść do innego pokoju.
 

Dolny zasięg ekranu

Info o graczu
Tutaj dowiesz się więcej o swoim przeciwniku.

Ignoruj
Jeżeli wybierzesz dowolny nick z listy graczy, a następnie klikniesz w przycisk „Ignoruj“ to wiadomości od tego gracza nie będą się pokazywały. Jeżeli klikniesz w przycisk „Przywróć“ to jego wiadomości będą się ponownie pokazywały w okienku czata.

Zaproś
Po otwarciu gry przyciskiem „Nowa gra“ wybierasz spośród „Zaproszonych“ przeciwnika. Następnie klikasz w przycisk „Zaproś“.

Nowy przyjaciel
Zaznacz dowolny nick na liście graczy i kliknij następnie w „Nowy przyjaciel“. Właściciel tego nicka zostanie umieszczony na osobistej liście przyjaciół.

Okno czatu
W oknie czatu na dolnym brzegu ekranu każdy użytkownik może czytać wiadomości przesłane przez przeciwnika albo widza. Poniżej znajduje się

Pole tekstowe czatu
Jeżeli chcesz przekazać informacje przeciwnikowi albo widzowi to możesz to zrobić w tym polu. Po wpisaniu tekstu klikasz w przycisk „Wyślij“ albo potwierdzasz przyciskiem „Enter“ na klawiaturze. Wiadomość pojawi się w polu czata zaraz po wysłaniu.
 

Dalsze przyciski / opcje na każdym stole

Wyproś
Za pomocą przycisku „Wyproś“ można „usunąć“ przeciwnika z gry, jeżeli po upłynięciu czasu wyznaczonego na ruch nie wykaże żadnej reakcji. Jest to szczególnie wówczas pomocne, jeżeli przeciwnik na przykład utracił połączenie z serwerem. Za pomocą tego przycisku można również wyprosić widza. Należy zaznaczyć nick użytkownika, którego chcemy usunąć w oknie statusowym, a następnie użyć przycisku „Wyproś“.

Zgłoś się
Jeżeli znajdujesz się w grze jako widz, to możesz za pomocą tego przycisku zgłosić się do następnej gry. W przypadku, gdy zgłosi się więcej użytkowinków, to zgłoszenia brane są pod uwagę w kolejności ich wpłynięcia.

Wyjdź
Jeżeli znajdujesz się w pokoju jako widz i nie chcesz brać udziału w następnej partii to możesz opuścić pokój korzystając z przycisku "Wyjdź".

Dźwięk
Klikając w okienko z głośnikiem wyłącza się dźwięk. Może się to okazać pomocne w przypadku słabego połączenia internetowego albo komputera o niskich parametrach. Pomaga to zaoszczędzić pamięć na szybszy przebieg gry. Powtórne kliknięcie w to okienko przywraca dźwięk.
24/7 FAQ