Strona pomocy Tu znajdziesz wszystkie informacje o serwisie StarGames.Ochrona danych

Operatorem tej platformy gier online jest Europe Entertainment Ltd. Z tego względu na tej platformie obowiązują Ogólne warunki handlowe (OWH) spółki Europe Entertainment Ltd.

Europe Entertainment Ltd.
Vincenti Buildings, Suite No. 509
28/19 Strait Street
Valletta VLT1432 Malta