Strona pomocy Tu znajdziesz wszystkie informacje o serwisie StarGames.Dane bankowe

W części swojego profilu przewidzianej na dane bankowe, możesz podać (a także zmienić) wszystkie informacje dotyczące Twojego konta bankowego (kraj, posiadacz konta, IBAN, BIC). Jeśli chcesz wypłacić wygrane na konto bankowe, podane dane muszą być pełne i aktualne.
 

Kod IBAN i BIC

Oba kody są konieczne w przypadku transakcji realizowanych pomiędzy krajami Unii Europejskiej. Transakcje te nie wiążą się wtedy z dodatkowymi opłatami. Kod IBAN składa się z kodu określającego kraj, kodu kontrolnego, kodu banku i numeru konta. BIC jest dodatkowym kodem określającym bank. Informacje dotyczące kodu IBAN i BIC otrzymasz od swojego banku. Zazwyczaj znajdziesz je również na wyciągu z konta albo na karcie bankomatowej.