Podczas ładowania elementów, niezbędnych do poprawnego działania strony, wystąpił błąd. Prosimy o sprawdzenie ustawień sieci oraz dodatków do przeglądarki - mogą one blokować ładowanie niektórych elementów. Jeśli potrzebujesz pomocy, prosimy o kontakt pod adresem support@stargames.com.
Wybrany język strony Stargames: Polski
Zmień

Ogólne warunki handlowe


Europe Entertainment Ltd. prowadzi tę Platformę gier online. W związku z tym Ogólne warunki handlowe Europe Entertainment Ltd. dotyczące platform mają zastosowanie również do tej Platformy.
Europe Entertainment Ltd.
Vincenti Buildings, Suite No. 509
28/19 Strait Street
Valletta VLT1432 Malta

I. Ogólne warunki handlowe

Europe Entertainment Ltd (zwana dalej „Spółką”), jest spółką założoną i zarejestrowaną na Malcie w dniu 20.11.2007 pod numerem C42855, z siedzibą w Vincenti Buildings, Suite No. 509, 28/19 Strait Street, Valletta. Spółka posiada licencje wydane przez oraz podlega regulacjom Malta Gaming Authority (www.mga.org.mt) w oparciu o licencję 3 klasy o numerze MGA/CL3/391/2007, wydaną 09.03.2009, licencję 1 klasy o numerze MGA/CL1/538/2008, wydaną 07.02.2010, licencję 1 klasy o numerze MGA/CL1/810/2012, wydaną 24.07.2012 oraz licencję 1 klasy o numerze MGA/CL1/1202/2016, wydaną 27.05.2016. Malta Gaming Authority jest organem regulacyjnym.

Niniejsze Ogólne Warunki Regulaminowe (OWR) firmy Europe Entertainment są podstawą umowy między Użytkownikiem a Operatorem. Użytkownik przyjmuje niniejszym do wiadomości OWR w ich pełnym brzmieniu i akceptuje je jako wyłącznie obowiązujące.
Niniejsze Ogólne Warunki Regulaminowe, Ogólne Promocyjne Warunki Regulaminowe i dowolne konkretne Promocyjne Warunki Regulaminowe oraz Polityka prywatności Firmy stanowią łącznie wiążącą Umowę między Firmą a Użytkownikiem.
W przypadku rozbieżności między niniejszą, a angielskojęzyczną wersją OWR oraz w odniesieniu do opisów reguł gry decydujące znaczenie ma wersja angielskojęzyczna Regulaminu oraz wersja angielskojęzyczna reguł gry. Dotyczy to zarówno wszystkich treści zawartych na stronie internetowej jak i informacji na temat programów bonusowych i schematów przyznawania bonusów.

Niniejsze Ogólne Warunki Regulaminowe zostały oryginalnie sporządzone w języku angielskim, jednak dla wygody Użytkowników Spółka może okresowo zapewniać tłumaczenie treści niniejszych Ogólnych Warunków Regulaminowych na inne języki. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że niniejsze tłumaczenia są zapewniane wyłącznie do celów informacyjnych, a wersją oficjalną jest wersja przedstawiona w języku angielskim. Jeśli treść Ogólnych Warunków Regulaminowych różni się w innych językach w stosunku do wersji w języku angielskim, wersja w języku angielskim zawsze ma pierwszeństwo. Ma to również zastosowanie do zasad gry, dowolnych tekstów na stronie internetowej, jak również jakichkolwiek informacji dotyczących programów lojalnościowych oraz promocji bonusowych.

A. Zakres zastosowania

1. Niniejsze OWR określają zasady korzystania ze strony internetowej (zwanej dalej Platformą) oraz z zamieszczonych tam treści i usług. Postanowienia OWR dotyczą również treści rozsyłanych przez użytkowników w ramach Platformy – tj. wiadomości poczty elektronicznej, SMS-ów, postów na forum lub czacie, treści publikowanych na Platformie, np. zamieszczanych zdjęć, zwanych dalej „Treściami Użytkownika” oraz wypłacania wygranej, jak również nabywania wirtualnych dóbr i wirtualnych pieniędzy (informacje w dalszej części Regulaminu). OWR obowiązują wiążąco i każdorazowo w brzmieniu aktualnym w momencie użytkowania Platformy.

2. Strona internetowa dostępna jest w wersji desktop oraz jako wersja mobilna. Wersja desktop dostępna jest przez komputer, wersja mobilna wymaga korzystania z urządzeń przenośnych. W wersji mobilnej, w odróżnieniu od wersji desktop, nie wszystkie funkcje i gry są udostępniane. Sposób użytkowania, w szczególności przez komputer, przez urządzenia przenośne i/lub inne urządzenia i/lub oprogramowanie nie mają wpływu na zastosowanie niniejszych OWR.

3. Naciskając przycisk „Zarejestruj” w celu zakończenia procesu rejestracji użytkownik potwierdza, że ma co najmniej 18 lat oraz potwierdza akceptację i znajomość Ogólnych Warunków Regulaminowych.

B. Charakterystyka prawna

1. Wszystkie stosunki prawne pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem, ich rozpoczęcie, zakończenie, jak i wszystkie wynikające w tym zakresie kwestie sporne podlegają wyłącznie regulacjom maltańskiego systemu prawnego, niezależnie od miejsca zamieszkania Użytkownika.

2. Ze względu na obowiązujące w kraju gracza prawo gry hazardowe online mogą być nielegalne. W takim przypadku, gracz nie może korzystać z usług Operatora. W razie złamania tego założenia Operator nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności. Operator nie jest również zobowiązany do żadnej rekompensaty wobec takiego gracza, ponieważ nie dotrzymał on warunków prawnych umowy. Gracz powinien regularnie kontrolować, czy dotrzymuje on aktualnych warunków prawnych umowy.

C. Przedmiot umowy

1. Operator udostępnia Platformę, która dostępna jest zarówno jako wersja desktop, jak również jako wersja mobilna, przy czym w przypadku wersji mobilnej może dojść do pewnych technologicznych ograniczeń.

2. Na stronie możliwe jest dla użytkowników wzięcie udziału w grach zręcznościowych i kasynowych oraz grach Live Casino. Za stawkę we wszystkich grach zręcznościowych oraz kasynowych mogą służyć zarówno pieniądze wirtualne („Starsy"), jak i rzeczywiste. Rozgrywane za pieniądze gry kasynowe oraz gry kasynowe w czasie rzeczywistym są dostępne wyłącznie dla graczy, w przypadku których system prawny obowiązujący w miejscu zamieszkania nie zabrania udostępniania gier tego typu podmiotom licencjonowanym na Malcie (patrz punkt IV. A.). Graczy, których miejsce zamieszkania znajduje się w jednym z wymienionych poniżej krajów, obowiązuje zakaz korzystania z oferty gier kasynowych na żywo: Austria, Boliwia, Kuba, Cypr, Etiopia, Francja, Izrael, Kenia, Łotwa, Birma, Sri Lanka, Szwajcaria, Turcja, Dania i USA.

3. Wersja mobilna strony oferuje gry kasynowe. Operator zastrzega sobie prawo, do rozszerzania i/lub redukowanie oferty gier i funkcji na stronie mobilnej. Gry mogą toczyć się o wirtualną walutę („Stars“) lub o pieniądze. Rozgrywane za pieniądze gry kasynowe są dostępne wyłącznie dla graczy, w przypadku których system prawny obowiązujący w miejscu zamieszkania nie zabrania udostępniania gier tego typu podmiotom licencjonowanym na Malcie (patrz punkt IV. A.).

4. Graczy obowiązuje zakaz korzystania serwerów proxy oraz/lub innego oprogramowania albo narzędzi mających na celu ukrycie rzeczywistej lokalizacji, jak również obchodzenia mechanizmów stosowanych przez Operatora mających na celu ograniczenie dostępu do gier. W przypadku gdy Operator stwierdzi, że gracz obszedł wzmiankowane mechanizmy naruszający tym samym niniejsze OWR, to ma on prawo zablokować odpowiednie konto gracza oraz wstrzymać wypłatę wszystkich wygranych i wpłaconych kwot znajdujących się na rzeczonym koncie.

5. Oferowane na Platformie gry rozgrywane między osobami objęte są licencją klasy 3, wydaną przez Urząd Regulacji Gier i Zakładów na Malcie na podstawie przepisów Remote Gaming Regulations z 2004r. (wskazówka prawna 176). Gry udostępniane są przez spółkę Greentube Malta Ltd posiadającą licencję klasy 4 nr: MGA/CL4/247/2006, wystawionej na Malcie. Reguły gier znajdują się tutaj.

6. Evolution Live Games oferowane na tej witrynie posiadają licencję klasy 1 (MGA/CL1/810/2012) wydaną przez Urząd Regulacji Gier i Zakładów dla Europe Entertainment Ltd. zgodnie z przepisami gier na odległość z roku 2004 (wskazówka prawna 176). Gry są oferowane za pośrednictwem platformy gier firmy Evolution Malta Ltd. będącej w posiadaniu licencji 4 klasy, o nr referencyjnym: MGA/CL4/664/2010, wystawionej na Malcie. Reguły gier znajdują się poniżej.

7. Greentube Live Games oferowane na tej witrynie posiadają licencję klasy 1 (MGA/CL1/538/2008) wydaną przez Urząd Regulacji Gier i Zakładów dla Europe Entertainment Ltd. zgodnie z przepisami gier na odległość z roku 2004 (wskazówka prawna 176). Gry są oferowane za pośrednictwem platformy gier firmy Greentube Malta Ltd. będącej w posiadaniu licencji 4 klasy, o nr referencyjnym: MGA/CL4/539/2008 , wystawionej na Malcie. Reguły gier znajdują się poniżej.

8. Gry kasynowe dostępne na naszej platformie oferowane są na licencji 1 klasy przez zakłady loteryjne oraz Urząd Regulacji Gier i Zakładów na Malcie w dokumencie Remote Gaming Regulationen z 2004r. (wskazówka prawna 176). Gry są produktem firmy Greentube Malta Ltd. będącej w posiadaniu licencji 4 klasy, o referencji: MGA/CL4/539/2008, wystawionej na Malcie. Reguły gier znajdują się tutaj.

9. Operator może powiązać dostęp do określonych gier i świadczeń z (wykraczającymi poza postanowienia punktu D.) określonymi warunkami (jak na przykład osiągnięcie przez Użytkownika obowiązującej dolnej granicy wieku, rozegrania określonej liczby gier, przedłożenia dowodu zapłaty itp.).

10. Operator zastrzega sobie prawo do bieżącego poszerzania i modyfikowania swojej oferty.

11. Operator, według własnego uznania, zastrzega sobie prawo nie przyjąć zakładów lub ograniczyć zakłady postawione przez graczy.


12. Gry Live Casino

12.1. Gracze korzystający z Live Casino mogą, jednocześnie grać tylko przy jednym stole. Gra przy kilku stołach w jednym czasie nie jest dozwolona.

12.2. Wszystkie stoły w Live Casino są monitorowane przez pracowników danego operatora kasyna w czasie rzeczywistym. Gracze mogą korzystać z czatu na żywo, jeżeli chcą poinformować o problemach, trudnościach bądź jeśli chcą zadać pytanie. Oprócz tego pokoje czatu są moderowane.

12.3. Jeżeli krupier w Live Casino popełni błąd, wówczas odpowiedzialny za stół pracownik wyżej wymienionej firmy kontroluje nagranie wideo spornej rundy i jeżeli jego zdaniem rzeczywiście wystąpił błąd, wówczas z powodu popełnionego błędu, graczom zostają wypłacone ich zakłady. Podjęta decyzja jest bezsporna i nie podlega zmianie.

12.4. W gry kasynowe na Live Casino gra się o pieniądze. Pieniądze bonusowe mogą być wykorzystane w wybranych grach w Live Casino. Operator ma prawo w każdej chwili ograniczyć lub rozszerzyć możliwość gry z wykorzystaniem pieniędzy bonusowych. Operator zabrania działań typu Sure Bets (zakłady o prawdopodobieństwie wygranej wynoszącym 70% lub więcej) z wykorzystaniem pieniędzy bonusowych oraz ciągłych działań typu Sure Bets z użyciem pieniędzy rzeczywistych. Operator zastrzega sobie prawo do zablokowania konta gracza oraz wstrzymania oraz/lub zatrzymania wypłat wpłaconych kwot, pieniędzy oraz wygranych uzyskanych poprzez naruszenie zasad platformy oraz/lub naruszenie zapisów niniejszych OWR.

12.5. Wszystkie inne punkty tego regulaminu, dotyczące gier zręcznościowych i kasynowych dotyczą również wszystkich oferowanych na stronie gier Live Casino.

D. Warunki uczestnictwa

1. Aby wziąć udział w grach udostępnianych na Platformie użytkownik musi starannie dopełnić procesu rejestracji oraz właściwie i rzetelnie podać wymagane informacje. Każdy użytkownik tworzy swój login („Nazwa Użytkownika”). Nazwa użytkownika może być używana zarówno podczas logowania się w wersji strony typu desktop przez komputer, jak i w wersji mobilnej przy użyciu urządzenia przenośnego. Roszczenie co do rejestracji i udziału w grach nie przysługuje.

2. Użytkownik zapewnia, że w okresie korzystania z Platformy:
 • nie korzysta z naszych usług z terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej;
 • posiada pełną zdolność czynności prawnych;
 • nie działa w imieniu i na rzecz osób trzecich;
 • nie jest graczem nałogowym;
 • nie wpłaca pieniędzy pochodzących z działalności przestępczej lub nielegalnej;
 • nie wpłaca pieniędzy kartą kredytową, w wypadku, gdy nie ma prawa dysponować tą kartą lub rachunkiem bankowym, z którym karta ta jest powiązana;
 • nie bierze udziału w grach o pieniądze i/lub nie wpłaca pieniędzy, jeżeli w państwie, którego jest obywatelem udział w grach udostępnianych przez Operatora jest zakazany;
 • nie dokonuje wpłat na swoje konto do celów innych niż wzięcie udziału w turniejach i/lub grach, w których wypłacane są wygrane, a w szczególności nie dokonuje wpłat w celach nielegalnych (np. prania pieniędzy itp.);
 • nie posiada już zarejestrowanego aktywnego konta na Platformie;
 • będąc zarejestrowanym Użytkownikiem nie wyrejestruje się z Platformy, aby zarejestrować się ponownie jako nowy gracz;
 • nie sprzeda/przekaże konta innemu graczowi i/lub nie nabędzie konta od innego gracza;
 • albo nie przekaże środków finansowych ze swojego konta na platformie na konto innych użytkowników;
3. Graczem Pełnoprawnym może zostać wyłącznie osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat (w wypadku użytkowników z Estonii – 21 lat), względnie osoba fizyczna, która przekroczyła dolną granicę wieku wymaganą przez prawo danego kraju dla uczestnictwa w grach. Operator zastrzega sobie prawo do weryfikacji wieku użytkownika i do wykluczenia uczestnika z udziału w grze, ze względu na brak udokumentowania obowiązującej dolnej granicy wieku.

4. Gry i usługi udostępnione na Platformie stoją do dyspozycji uczestników wyłącznie w ramach aktualnego stanu techniki. Operator nie gwarantuje stałej dostępności oraz bezbłędnego funkcjonowania oferowanych usług, w ramach dostępnych możliwości podejmie jednak starania, aby naprawić ewentualne błędy lub rozwiązać problemy.

5. Techniczna konfiguracja komputera Użytkownika leży w zakresie wyłącznej odpowiedzialności tego Użytkownika. Ze szczegółami zalecanej konfiguracji można zapoznać się w zakładce „Pomoc“ i „FAQ” (Najczęściej Zadawane Pytania).

6. Dostęp do gier ze stawkami pieniężnymi; udział w takich grach i turniejach oraz przyjmowanie wygranych podlegają w poszczególnych krajach różnym regulacjom prawnym. Operator Platformy nie oferuje gier i usług użytkownikom z krajów, w których takie działania są prawnie zabronione, ani też nie namawia i nie zachęca użytkowników z tych krajów do korzystania z gier i usług na Platformie. Użytkownik jest odpowiedzialny za upewnienie się, czy korzystanie z usług niniejszej Platformy jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi.

E. Konkursy

1. Konkursy rozgrywane na Platformie mogą podlegać ograniczeniom, jeżeli ogłoszono to w serwisie w sposób wyraźnie niezobowiązujący. Nikt nie ma zagwarantowanego prawa do udziału w konkursach.

2. Jeżeli w danym konkursie można wygrać nagrody, zostanie to uprzednio ogłoszone w serwisie. Opis nagród zawiera również – jeżeli jest to konieczne – szczególne warunki dostawy. Właściciel zastrzega sobie prawo do zastąpienia podanych nagród innymi nagrodami o równej wartości bez wcześniejszej zapowiedzi.

3. Zwycięzcą konkursu jest ten użytkownik, który po zakończeniu gry zostanie ogłoszony przez Operatora oficjalnym zwycięzcą. Operator zastrzega sobie możliwość późniejszej korekty nieprawidłowo podanych wyników gry i odebrania omyłkowo ogłoszonych wygranych. Nagrody pieniężne zostaną zapisane na dobro rachunku zwycięzcy. Wejście na drogę prawną jest wykluczone.

4. Zgodnie z zapisami w punktach od 7 do 9 w dziale A części II niniejszych warunków ogólnych zabrania się udziału w konkursach pracownikom lub sponsorom Operatora oraz członkom ich rodzin.

5. Utrata połączenia
a. Gry zręcznościowe
Utrata połączenia w grach Single-Player
Aby gra liczyła się jako wygrana, musi ona zostać wygrana zgodnie z danymi regułami gry. Jeśli gracz utraci połączenie, ma on możliwość ponownego wejścia do toczącej się gry w przeciągu dwóch minut. Podczas przerwy w połączeniu czas w grze nadal upływa. Jeśli dwie minuty upłynęły i gracz nie zdążył powrócić do gry, pod uwagę brany jest ostatni zapisany stan punktów.

Utrata połączenia w grach Multi-Player
Aby gra liczyła się jako wygrana, musi zostać ona wygrana zgodnie z danymi regułami gry. Poza tym podczas całej gry musi zostać zachowane połączenie z serwerem.

Jeśli gracz utraci połączenie, to ma wtedy dwie minuty czasu na wejście do gry. Jeśli mu się uda, wtedy utrata połączenia pozostaje bez konsekwencji, pod warunkiem, że gracz nie został w międzyczasie wyrzucony z gry przez przeciwnika z powodu przekroczenia czasu przeznaczonego na ruch. W przypadku wyrzucenia gracza lub przekroczenia czasu, grę przejmuje komputer zaprogramowany na przeciętną grę i rozgrywa za gracza grę do końca. Gracz ma jednak możliwość ponownego wejścia do gry.
Jeśli gra zostanie wygrana zgodnie z regułami gry przez komputer lub też przez gracza, który powrócił do gry, wtedy zwracane są stawki obu graczy. W innym przypadku gra uznawana jest jako przegrana. Jeśli obydwaj gracze w trakcie gry utracą połączenie, wtedy również zwracane są stawki.

b. Gry kasynowe
Jeżeli gracz rozpocznie rundę w grze kasyno i straci połączenie, może on w przeciągu określonego czasu ponownie wrócić do gry. Jeżeli gracz straci połączenie, wówczas aktualna runda zostanie rozegrana do końca. Jak tylko runda ta zostanie zakończona, gracz może powrócić do gry. Jeżeli graczowi nie uda się powrócić do gry, wówczas ostatnia runda rozgrywana do momentu utraty połączenia będzie dalej rozgrywana przez komputer. Komputer podejmuje decyzje, które mają za zadanie maksymalnie zmniejszyć ryzyko dla gracza.

c. Poker
Jeśli gracz utraci połączenie, wtedy grę przejmuje przeciwnik komputerowy. Komputer wybiera opcję „check“ kiedy to możliwe, w innym przypadku wybiera opcję "fold". W ten sposób gracz, który utracił połączenie ma jeszcze szanse na zdobycie puli, o ile jego przeciwnicy nie go nie przebiją.

F. Własność treści

1. Rejestrując konto i/lub korzystając z usług Platformy Użytkownik potwierdza zarazem, że wszelkie treści udostępnione na Platformie są wyłączną własnością Operatora. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z informacji i treści zawartych na Platformie jedynie we własnym zakresie i zaniechania w jakiejkolwiek formie wykorzystywania wychodzącego poza użytkowanie w własnym zakresie.

2. Wszelkie treści umieszczane na Platformie (np. fotografie, pytania, wskazówki dotyczące gier i organizacji itp.) przechodzą na wyłączną własność Właściciela. Roszczenie rekompensaty nie przysługuje.

G. Zakaz nadużywania

1. Na Platformie zabrania się zachowań stanowiących nadużycie. Zachowania takie zachodzą w szczególności (choć nie wyłącznie) w wypadku, gdy:
 • naruszane są reguły komunikowania się użytkowników (punkt H poniżej);
 • umyślnie podawane są nieprawdziwe lub nierzetelne informacje;
 • dochodzi do prób wpływania na wynik partii gry poprzez zmowy, ingerencje w oprogramowanie lub użycie innych nieprzepisowych środków;
 • umyślnie doprowadza się do zakłóceń i błędów w funkcjonowaniu, aby wpłynąć na przebieg gry;
 • użytkownicy celowo lub niecelowo umożliwiają korzystanie ze swojego konta;
 • użytkownicy korzystają z usługi chargeback i zaprzeczają dokonaniu płatności na stronie lub wycofują te płatności;
 • gracze próbują oszukańczych zachowań lub się w nie angażują;
 • gracze działają w złej wierze;
 • użytkownik uprzednio zarejestrowany zakłada więcej niż jedno konto i
 • naruszane są inne reguły zawarte w OWR
2. Użytkownik nie będzie podejmować prób dekompilacji oprogramowania gier używanego na Platformie, ani też nie opracuje oprogramowania ingerującego w komunikację klient-serwer stosowaną na Platformie.

3. Zabrania się wykorzystywania wszelkiego rodzaju oprogramowania umożliwiającego stosowanie sztucznej inteligencji. Zakaz ten obejmuje oprogramowanie pozwalające na zestawianie profili innych graczy lub na tajną zmowę między użytkownikami. Zakaz ten dotyczy również oprogramowania, które według oceny Operatora umożliwia graczowi dokonywanie oszustw lub zdobycie niesprawiedliwej przewagi nad innymi graczami. W razie potrzeby Operator zastrzega sobie prawo podjęcia koniecznych kroków zmierzających do wykrycia lub uniemożliwienia stosowania takiego oprogramowania przez gracza. O ile jest to możliwe do przeprowadzenia, kroki te obejmują identyfikację względnie lokalizację programów zainstalowanych w danym momencie na komputerze gracza oraz do zestawienia profilu zachowań gracza dla celów kontrolnych. Jeżeli Właściciel stwierdzi wykorzystanie niedozwolonego oprogramowania, zastrzega sobie prawo do zamknięcia konta danego gracza na okres co najmniej sześciu (6) miesięcy, do konfiskaty wszelkich wpłaconych kwot oraz wygranych i/lub do wykluczenia tego gracza z Platformy i wszelkich innych serwisów Operatora.

4. Gracz nie może grać zespołowo wraz ze swoimi przeciwnikami. W przypadku odkrycia działania zespołowego, Operator ma prawo zachowania wpłaconych kwot oraz wygranych graczy popełniających wykroczenie.

5. Celowe i uporczywe wnoszenie stawek pieniężnych lub wirtualnych w zakładach z 70% szansą wygrania (tzw. pewniaki) jest zabronione na platformie. Operator zastrzega sobie prawo do zablokowania konta danego gracza lub/i do konfiskaty wygranych, uzyskanych w wyniku naruszenia tej zasady lub/i innych naruszeń niniejszego regulaminu.

H. Komunikacja między graczami i inne zachowania

Użytkownicy platformy mogą dostarczać treści w celu interakcji z innym użytkownikami w przyjazny i kulturalny sposób. Gracze mogą komunikować się np. na czacie w lobby gry, bądź bezpośrednio w grze. Oprócz tego pokoje czatu są monitorowane.
Gracze odpowiadają za tworzone przez nich treści. Nie mogą one naruszać przepisów ustawowych ani praw osób trzecich. Operator nie odpowiada za treści niezgodne z prawnymi przepisami osób trzecich. Gracz zobowiązuje się do poszanowania sfery prywatnej innych użytkowników, do nie zamieszczania komentarzy i treści rasistowskich, ksenofobicznych lub dyskryminujących w inny sposób, mających charakter pornograficzny lub wulgarny oraz do zaniechania gróźb i napastowania wszelkiego rodzaju.
Nie zezwala się również na:
 • prowadzenie działalności reklamowej;
 • przeprowadzanie ankiet, badań i sondaży itp.;
 • rozsyłanie tzw. „łańcuszków“ (czyli listów nakazujących adresatowi skopiowanie ich treści i rozesłanie ich dalej);
 • zdobywanie danych osobowych innych użytkowników bez ich wyraźnego zezwolenia;
 • rozsyłanie wirusów i robaków komputerowych itp. ani na inny rodzaj wpływu na systemy i programy komputerowe osób trzecich;
 • rozsyłanie wiadomości służących wyłącznie propagowaniu przekonań religijnych, politycznych i światopoglądowych;
 • przeszkadzanie innym użytkownikom przez wprowadzanie pozbawionych sensu kombinacji znaków itp.;
 • zmowy/ współpraca w grze z innymi graczami oraz przeszkadzanie innym graczom i namawianie ich do konkretnego działania;
 • Kontaktowanie się z innymi graczami przy pomocy komunikatorów nie należących do platformy;
 • wszelkiego rodzaju umyślne blokowanie partii gry i procesów komunikacyjnych.
 • Wzbronione jest ponadto wywieranie wpływu na wynik gier poprzez umawianie się graczy, ingerencję w programy oraz przy pomocy jakichkolwiek sprzecznych z zasadami środków.
Treści dodane przez użytkowników są zapisywane i monitorowane. Operator zastrzega sobie prawo do usuwania wszelkich treści sprzecznych z niniejszymi OWR oraz do zakazania użytkownikom rozpowszechniania takich treści. Wedle swojego uznania Operator uprawniony jest do zaprzestania oferowania funkcji, które umożliwiają graczom tworzenie treści. Pozwala mu to na usunięcie czatu w grach oraz w pokojach gier.
Wszelkie treści niezgodne z prawem zostaną zgłoszone odpowiednim władzom.

I. Sankcje za naruszenie Regulaminu

W wypadku niewłaściwych zachowań Operator zastrzega sobie prawo wykluczenia Użytkownika z Platformy i/lub Usług, a tym samym wypowiedzenia umowy będącej podstawą korzystania z Platformy oraz konfiskaty jakichkolwiek wygranych zdobytych przez Gracza. Właściciel ma również prawo do przerwania partii gry znajdującej się w toku, do zablokowania Użytkownika po uprzednim powiadomieniu go lub bez powiadamiania, jak również do zatrzymania ewentualnych środków zgromadzonych na koncie oraz wpłaconych kwot i wygranych, jak i nieprzepisowo zdobytych wygranych na koszt gracza, a także skonfiskowania wpłat i wygranych oraz do podjęcia działań prawnych.

J. Wypowiedzenie

Obie strony umowy mogą w każdym czasie wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym bez podania powodów. W tym celu Użytkownik winien wysłać wiadomość elektroniczną (e-mail) zawierającą jego nazwisko, nazwę konta do działu Support na Platformie. Zamknięcie konta i wypłata środków zgromadzonych na koncie w walucie niewirtualnej nastąpi w ciągu dwóch tygodni po podaniu odpowiedzi na pytanie bezpieczeństwa. W przypadku braku odpowiedzi na pytanie bezpieczeństwa, należy nadesłać kopię ważnego dokumentu tożsamości na adres support@stargames.com. Dane w profilu muszą odpowiadać danym na dokumencie. Wypłata środków zgromadzonych na koncie w walucie niewirtualnej podlega warunkom opisanym w punkcie IV.C. Zgodnie z paragrafem J. wypowiedzenie umowy skutkuje utratą wszelkich roszczeń użytkownika wobec jego konta oraz/ bądź wszelkich związanych z nim usług, wirtualnych dóbr i/ lub wirtualnych pieniędzy.

K. Ochrona gracza

Firma oferuje graczom możliwość zastosowania ograniczeń finansowych i zawieszenie konta. Jeśli gracz chce ustawić nowe ograniczenie lub zmniejszyć istniejące ograniczenie, lub poprosić o wykluczenie z gry na określony bądź nieokreślony czas, prośba taka zostanie zrealizowana natychmiastowo. Przeciwnie, zwiększenie lub wycofanie ograniczenia lub zawieszenie wejdzie w życie najwcześniej po okresie zastanowienia wynoszącym 7 dni Jeśli gracz chce ograniczyć lub zawiesić swoje konto zgodnie z powyższym, powinien natychmiast powiadomić Operatora przez e-mail, pisząc na następujący adres: responsiblegaming@stargames.com i podając swoją nazwę użytkownika wraz z odpowiedzią na pytanie zabezpieczające. Uwzględniane będą wyłącznie prośby otrzymane przez Firmę na wyznaczony adres e-mail responsiblegaming@stargames.com. W związku z tym Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, który mogą zostać poniesione przez gracza wskutek niezrealizowanej przez Firmę prośby dotyczącej kwestii odpowiedzialnej gry, jeśli gracz użył jakiegokolwiek kanału innego niż responsiblegaming@stargames.com.

1. Ograniczenia konta
1.1. Gracze mogą ograniczyć wpłaty na swoje konto
, tworząc miesięczny limit wpłat. Jeżeli gracz zdecyduje się na pewien konkretny limit wpłat w miesiącu, wówczas nie może on wpłacić większej sumy na swoje konto gracza niż ta, którą wybrał.

1.2 Ograniczenia dla kasyna
Gracze mogą nałożyć następujące ograniczenia na gry kasynowe znajdujące się na naszej Platformie:
 • Maksymalny zastaw na dzień, tydzień albo miesiąc;
 • Maksymalna przegrana na dzień, tydzień i miesiąc;
 • Ograniczenia czasowe na każdą wizytę w kasynie.

Miesięczne ograniczenie wpłat może ustawić sam użytkownik za pomocą ustawień konta, a ograniczenia przegranych, zastawu i czasu można ustawić po skontaktowaniu się z Firmą na wyznaczony adres e-mail ds. odpowiedzialnej gry: responsiblegaming@stargames.com. 2. Blokada konta użytkownika
Gracze mogą zdecydować się na tymczasowe, bądź stałe zablokowanie ich konta użytkownika.

L. „Stars” (waluta wirtualna)

1. Za podejmowanie na stronie internetowej określonych działań użytkownicy nagradzani są wirtualnymi pieniędzmi („starsy”). Starsy mogą zostać tylko zakupione dla korzystania z nich jako ze stawki w grach na Platformie. W przypadku gier Live Casino nie można zastawiać starsów. Starsów nie można również w żadnym momencie zamienić na gotówkę ani nagrody.

2. Gracze, którzy mają statut gościa na Platformie nie są uprawnieni do nabycia/ otrzymania starsów.

3. Starsy przyznawane są według systemu, który jest szczegółowo opisany w sekcji „FAQ" (Często zadawane pytania) znajdującej się w dziale pomocy na stronie internetowej. Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzania w dowolnym momencie zmian w systemie. Wszelkie dokonane zmiany będą ogłaszane na stronie internetowej.

4. Na podstawie powyższych warunków gracz ma możliwość zdobycia starsów za swoje działania na stronie internetowej, bez ponoszenia kosztów. Starsy można je również zakupić w Sklepie na stronie internetowej. Więcej informacji na ten temat: patrz punkt M - Dobra wirtualne.

M. Dobra wirtualne

1. Na swojej stronie internetowej Operator oferuje gry zręcznościowe oraz kasynowe, w trakcie których można nabyć oraz wykorzystać wirtualne pieniądze zgodnie z warunkami tych OWR. W przypadku gier Live Casino nie można korzystać z wirtualnej waluty.

2. Gracz ma możliwość nabycia prawa do korzystania z pieniędzy wirtualnych na stronie internetowej wpłacając pieniądze rzeczywiste lub korzystając z pieniędzy wirtualnych. Nabycie waluty wirtualnej daje graczowi wyłącznie prawo do korzystania z nich w ramach gry i zgodnie z jej zasadami; uzyskanie dodatkowych praw do nabytych dóbr lub pieniędzy (np. prawa własności) jest wykluczone. Przedmiotem zakupu jest wyłącznie licencja, która jest ograniczona pod względem czasu, treści oraz lokalizacji, dająca prawo do korzystania z pieniędzy wirtualnych w ramach gier oraz zgodnie z zasadami gier dostępnych na stronie internetowej.

3. Zwrot, spłata lub rekompensata w formie pieniędzy rzeczywistych jest wykluczona. W przypadku naruszenia niniejszych Warunków Regulaminowych Operator ma prawo do odwołania jednej lub wszystkich licencji na korzystanie z pieniędzy wirtualnych. Po rozwiązaniu umowy z jakiejkolwiek przyczyny wygasają wszelkie prawa do korzystania z wirtualnych pieniędzy. Wszelkie wirtualne pieniądze dostępne graczowi przepadają w momencie rozwiązania umowy. Gracz nie jest uprawniony do jakiejkolwiek rekompensaty.

4. Graczom zakazuje się przekazywania osobom trzecim swojego konta gracza oraz posiadanych na nim pieniędzy wirtualnych. Konto gracza umożliwiające korzystanie z usług świadczonych na stronie internetowej, wszelkie dane znajdujące się na serwerach operatora oraz treści gracza to jedyna i wolna od ograniczeń własność Operatora.

5. Pieniądze wirtualne dostępne w ofercie Platformy można znaleźć na stronie internetowej. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany, zmniejszenia i/lub rozszerzenia oferty pieniędzy wirtualnych, a także zmian cen dóbr wirtualnych oraz pieniędzy wirtualnych w dowolnym momencie bez podania przyczyny. Ponadto Operator ma prawo do usunięcia oferty pieniędzy wirtualnych lub udostępnienia ich nieodpłatnie lub za opłatą według własnego uznania. Korzystając z tego prawa, Operator ma żadnych zobowiązań wobec gracza. Gracz nie jest uprawniony do rekompensaty, jeśli pieniądze, których używa zostaną wycofane lub będą dostępne na innych warunkach. W zgodzie z regulacjami zawartymi w tym paragrafie, dotyczy to zarówno pieniędzy oferowanych tymczasowo, bądź w innym wymiarze. W tym przypadku gracz ma prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym. Wszelkie dalsze roszczenia gracza zostaną odrzucone.

6. Płatność za pieniądze wirtualne może nastąpić w formie jednorazowej płatności lub w regularnych ratach uiszczanych przez określony okres (miesiąc, rok), w zależności jak zostało to ustalone między Użytkownikiem, a Operatorem.

7. Płatność realnymi pieniędzmi za wirtualną walutę następuje z wykorzystaniem poniższych metod płatności, które zależne są od jurysdykcji gracza oraz od ustawień konta gracza i mogą podlegać czasowym zmianom: karta kredytowa, Paysafecard, Neteller, Skrill, PayPal, Sofortüberweisung, Giropay i Pay by SMS. Użytkownik akceptuje fakt, że Operator zastrzega sobie prawo do zmiany dostępnych metod płatności bez podania przyczyny. Operator zastrzega sobie prawo do określenia konkretnych warunków stosowania niektórych metod płatności. Operator nie gwarantuje ciągłej dostępności wszystkich metod płatności. Ponadto gracz ma możliwość płacenia za pieniądze wirtualne za pomocą pieniędzy rzeczywistych, które wpłacił na swoje konto gracza (szczegółowa informacja w dalszej części Regulaminu). Dla płatności operator stosuje opcję „Auto Capture“. Ta funkcja umożliwia operatorowi otrzymanie potwierdzenia od operatora płatności, w momencie otrzymania płatności od gracza. Po otrzymaniu tego potwierdzenia wpłata zostaje dodana do konta gracza w formie wirtualnej waluty.

8. Zgodnie z warunkami Regulaminu, pieniądze wirtualne zakupione w Sklepie uważa się za opłacone w momencie, gdy na koncie operatora zostanie nieodwołalnie zaksięgowana odpowiednia kwota. Wszystkie konta i/lub transakcje pieniężne są sprawdzane przez Operatora, który nie ponosi za nie odpowiedzialności.
Każde podejrzane konto i/lub transakcja pieniężna będzie zgłaszana odpowiedzialnym organom.

9. W momencie dokonania wpłaty operator przeprowadza staranną kontrolę gracza i transakcji. Operator zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania pieniędzy wirtualnych lub ustalenia ograniczenia ilości pieniędzy lub łącznej kwoty według własnego uznania. W przypadku podejrzenia o oszustwo, naruszenia praw lub niniejszych Warunków Regulaminowych, Operator ma prawo do zamrożenia procesu nabycia i związanej z nim transakcji pieniężnej do momentu wyjaśnienia sytuacji. Ponadto w powyżej wymienionym przypadku zastosowanie mają warunki określone w punkcie I.

10. Operator ma prawo do publikowania (w całości lub ich części) wszystkich zdjęć i plików wideo przesłanych przez gracza do gry i w dowolny sposób tworzyć sprawozdania na ich temat podając przy tym Nazwę Użytkownika gracza. Dotyczy to także filmów wideo, zdjęć, itp. obiektów utworzonych przez gracza. Poprzez przesłanie lub utworzenie filmów wideo lub zdjęć gracz wyraźnie zgadza się na tworzenie na ich temat sprawozdań i nieodwołalnie przyznaje operatorowi wszystkie wyłączne prawa użytkowania, wykorzystywania, publikacji, edycji i powielania ich we wspomnianych sprawozdaniach bezpłatnie, bez ograniczeń, bez względu na przedmiot, czas i lokalizację. Wszelkie roszczenia odszkodowawcze gracza nie będą brane pod uwagę.

II. OGÓLNE WARUNKI DOTYCZĄCE KONTA

A. Rejestracja

1. Konto gracza zostaje założone po pomyślnym zakończeniu procesu rejestracji. Konto gracza może być używane jako konto pieniędzy wirtualnych oraz konto gotówkowe. Po otwarciu konta przypisane zostaną do niego starsy, czyli wirtualne pieniądze używane na stronie internetowej. Ponadto dokonując wpłaty na konto gracz może podnieść rangę swojego konta do konta gracza gotówkowego. Depozyt ten uiszczony w gotówce może zostać użyty do nabycia pakietu starsów w Sklepie lub służyć za stawkę w grach. Ta sama nazwa użytkownika może być wykorzystywana zarówno przy logowaniu się w wersji desktop, jak również w wersji mobilnej.

2. W trakcie rejestracji należy podać następujące informacje:
a. indywidualny i poufny pseudonim (nick, Nazwę Użytkownika) – nie przysługuje prawo do Nazwy Użytkownika o określonym brzmieniu. Nazwa Użytkownika musi być jednoznaczna i nie może być już w użyciu. Niedopuszczalne są nazwy obraźliwe, nieobyczajne i gorszące, nazwy zawierające określenia linków internetowych lub do nich w oczywisty sposób nawiązujące oraz sugerujące, że użytkownikowi przysługują określone rozszerzone prawa (a w szczególności, choć nie wyłącznie, prawa administratora) itp. Operator zastrzega sobie prawo do blokowania kont o takich nazwach. Odblokowanie konta nastąpi po zmianie „Nazwy Użytkownika” na nazwę dopuszczalną.

b. Użytkownik winien utrzymać Nazwę Użytkownika i hasło w tajemnicy, gdyż wszelkie czynności dokonane z konta gracza przypisywane są temu graczowi. Zaleca się nie zapisywanie hasła i unikanie haseł łatwych do odgadnięcia, takich jak data urodzenia, numer telefonu, numery rejestracyjne samochodu itp. Zaleca się hasła bezpieczne, stanowiące kombinację małych i wielkich liter, cyfr lub symboli (np. /?&*). Jeżeli gracz podejrzewa, że poufność jego hasła została naruszona, winien to hasło niezwłocznie zmienić. Z praktyki wynika, że korzystna jest regularna zmiana hasła. Roszczenie do hasła o określonym brzmieniu nie przysługuje.

c. Adres poczty elektronicznej

3. W celu uzyskania stars za pośrednictwem Sklepu znajdującego się na stronie internetowej i/lub doładowania konta pieniędzmi, gracz musi podać następujące dodatkowe informacje, które będą zgodne z prawdą i dokładne:
a. imię i nazwisko
b. adres
c. data urodzenia

4. Operator jest upoważniony do weryfikacji podanych informacji. W wypadku podania nieprawidłowych informacji Operator jest uprawniony do wykluczenia użytkownika z dostępu do usług i do odmowy przekazania ewentualnie wpłaconych kwot i wygranych nagród.

5. Użytkownik zobowiązuje się do bieżącej aktualizacji swoich danych osobowych, a w wypadku zmiany nazwiska, adresu, adresu e-mail itp. do niezwłocznego wprowadzenia tych zmian na Platformie za pośrednictwem zakładki „Ustawienia”.

6. Gracze mogą posiadać tylko jedno konto i utworzenie konta musi zostać przeprowadzone osobiście.

7. Pracownicy, kierownicy, menedżerowie, dyrektorzy, doradcy lub przedstawiciele naszych oddziałów lub powiązanych firm, a także nasi dostawcy lub sprzedawcy, nie mogą uczestniczyć w żadnych grach w trakcie trwania ich stosunku pracy i/lub zatrudnienia, chyba ze Operator postanowi inaczej. Pracownikom Operatora lub jakimkolwiek innym osobom mającym dostęp do informacji wewnętrznych (np. pełne historie posiadanych kart, historie zagrywek, historie transakcji pieniężnych itp.) nie wolno korzystać z usług witryny w celu zapobieżenia potencjalnego nadużycia informacji. W tym celu pracownicy, dyrektorzy, doradcy i żadne inne osoby znajdujące się w relacji biznesowej z Operatorem lub zatrudnione przez niego nie mogą otwierać konta w trakcie trwania ich stosunku pracy. Jeżeli udowodnione zostaną próby tego typu, to Operator podejmie środki zaradcze, które będą miały konsekwencje dla umowy istniejącej między danym pracownikiem lub inną zatrudnioną osobą a Operatorem.

8. Bliskie osoby (pojęcie „bliskich osób” w tym zapisie oznacza małżonka, partnera, rodziców, dzieci lub rodzeństwo wymienionych w poprzednim zapisie osób) pracowników, kierowników, menedżerów, dyrektorów, doradców lub przedstawicieli naszych oddziałów lub powiązanych firm, a także naszych dostawców lub sprzedawców, nie mogą uczestniczyć w grach na witrynie i nie są uprawnione do pośredniego lub bezpośredniego korzystania z serwisu. Zapis ten nie obowiązuje, jeżeli Operator wyrazi jednoznaczną zgodę na piśmie na korzystanie z gier na witrynie przez takie osoby.

9. Jeżeli któryś z dwóch poprzedzających zapisów zostanie naruszony, to Operator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zamknięcia danego konta, konfiskaty wpłat i wygranych oraz anulowania zapłaty wygranej. Zapis ten obowiązuje bez uszczerbku dla praw Operatora wobec osoby łamiącej zasady w odniesieniu do danego stosunku pracy lub jakiejkolwiek innej umowy między stronami.

B. Brak aktywności

1. Jeżeli konto pozostaje nieaktywne (brak logowania się na platformie) przez okres dłuższy niż 12 miesięcy, operator rości sobie prawo pobrania opłaty manipulacyjnej w wysokości € 5 za miesiąc za utrzymanie konta (zobacz D.3). Po upływie 12 miesięcy od czasu niekorzystania z konta, Operator wysyła do Użytkownika maila z przypomnieniem na adres podany w danych na koncie. Po otrzymaniu tego maila użytkownik ma 30 dni, aby zalogować się na koncie. Jeżeli w ciągu 30 dni nie dojdzie do zalogowania, wówczas z bonusu, bądź pieniędzy które gracz ma na koncie zostanie odciągnięta opłata w wysokości € 5. Jeżeli Użytkownik zaloguje się w przeciągu 30 dni na swoim koncie, wówczas konto nie zostanie obciążone opłatą za nieaktywność. Jeżeli konto w dalszym ciągu pozostanie nieaktywne, wówczas w 13. miesiącu nieaktywności Użytkownik otrzyma maila z przypomnieniem i z zasobów wirtualnych lub realnych na jego koncie zostanie pobrana opłata w wysokości € 5. Jeśli konto zostało zaklasyfikowane jako nieaktywne, gracz posiada wciąż możliwość zalogowania się i wypłacenia zasobów widniejących na koncie. W tym celu gracz korzysta z udostępnionych mu metod płatności, w zakresie w jakim zostały one podane w niniejszych OWR.

2. Jeżeli po ponad 12 miesiącach nieaktywności i stanie konta wynoszącym €0 nie dojdzie do zalogowania się, nie dochodzi do dalszych wypłat, wówczas operator rości sobie prawo do zamknięcia konta. Ponadto znajdujące się na koncie użytkownika zasoby stars zostaną usunięte (zobacz punkt M. Ogólne ustalenia dla wirtualnej waluty).

3. Opłata manipulacyjna za brak aktywności będzie pobierana co miesiąc, aż do momentu ponownego zalogowania się na platformie. W przypadku, jeżeli na koncie użytkownika nie ma już żadnych zasobów finansowych albo bonusowych, opłata manipulacyjna nie zostanie pobrana.

4. Zwykłe konto stars nie podlega opłacie manipulacyjnej za brak aktywności. W przypadku jeżeli przez okres 12 miesięcy nie dojdzie do zalogowania się, wówczas operator rości sobie prawo do zamknięcia konta. Jeżeli na koncie znajdują się jeszcze starsy zostaną one usunięte (zobacz punkt M. Ogólne ustalenie dla wirtualnej waluty).

5. Jeśli na koncie gracza nie zostanie zanotowana żadna transakcja w czasie 30 miesięcy a na koncie znajdują się jeszcze zasoby pieniężne, zostają one wypłacone przez Operatora na konto bankowe gracza. Jeśli gracz lub jego konto bankowe nie zostanie odnalezione, wtedy pozostałe zasoby zostaną wpłacone na rzecz Malta Gaming Authority (MGA), o ile oczywiście nie stwierdzone zostaną nieuregulowane zobowiązania wobec operatora.

6. Gracz jest uprawniony do zażądania zwrotu zapłaconych kwot opłaty za brak aktywności. Jednak zwrot będzie możliwy w sytuacji, gdy gracz w wiarygodny sposób będzie mógł udowodnić jedną z wymienionych poniżej sytuacji:
 • Gracz nie posiadał dostępu do swojego konta gracza ze względu na ograniczony dostęp do internetu;
 • Gracz nie posiadał dostępu do swojego konta z powodu kłopotów zdrowotnych;
 • Gracz nie posiadał dostępu do swojego konta z innych poważnych przyczyn;
 • Gracz aktywuje swoje konto gracza po tym, jak jego zasoby realnych pieniędzy, lub pieniędzy bonusowych z powodu odciągnięcia opłaty za brak aktywności osiągną stan EUR 0. Jeśli aktywacja ta nastąpi nie później niż trzy (3) miesiące po ostatnim pobraniu opłaty za brak aktywności, wtedy operator zwraca opłatę za brak aktywności do maksymalnie sześciu (6) miesięcy wstecz.
Jeśli gracz zażąda zwrotu opłaty za brak aktywności na podstawie wystąpienia wymienionych wyżej okoliczności lub też innych, nie wymienionych tutaj przyczyn, wtedy o zwrocie rozstrzyga Operator lub MGA.

C. Stawki i warunki wygranych

1. Uczestnicy gier mogą grać przeciwko sobie wnosząc stawki w gotówce lub pieniądzach wirtualnych. Stawki ustawiane są na ruchomej skali określonej w menu pomocy każdej gry.

2. Aby wygrana w grze została uznana, należy rozegrać grę zgodnie z jej regułami. Ponadto podczas trwania gry konieczne jest zachowanie stałego połączenia z serwerem gier. Jeżeli w trakcie gry dojdzie do przerwania połączenia, wówczas automatycznie włączają się mechanizmy, które mają za zadanie zapewnić odpowiednie i uczciwe zakończenie gry. Mechanizmy te zależne są od rodzaju gry. Szczegółowe informacje o postępowaniu w wypadku utraty połączenia z serwerem można znaleźć na Platformie pod zakładka „Pomoc” pod tytułem FAQ (często zadawane pytania).

3. Jeżeli wyniki gry zostały ocenione prawidłowo, na dobro konta zwycięzcy zapisywana jest suma wszystkich stawek wniesionych w tej grze, z potrąceniem opłaty pobieranej przez Operatora (patrz część II D.2).

4. Operator zastrzega sobie prawo do weryfikacji i unieważnienia wyników gry po jej zakończeniu, jeżeli wygraną uzyskano wskutek usterki technicznej, oszukańczego zachowania jednego z uczestników gry lub dzięki upozorowaniu w grze nieistniejącej stawki. Jeżeli w wyniku takiej weryfikacji na koncie gracza powstanie saldo ujemne, gracz zobowiązany jest do wyrównania ujemnego salda przez dokonanie odpowiedniej wpłaty.

D. Opłaty

1. Rejestracja i utworzenie konta gracza, a także podniesienie rangi konta do „konta gracza gotówkowego” są bezpłatne.

2. Operator pobiera opłatę za usługi związane z grami, za prowadzenie konta i pośredniczenie między graczami stanowiącą określony procent stawek wnoszonych przez uczestników gry. Również taryfy opłat zależne od wysokości stawek i ustanawiane oddzielnie dla każdej gry publikowane są w zakładce „Pomoc” danej gry.

3. Po nieprzerwanym braku aktywności (brak logowania na stronie internetowej operatora) w czasie trwającym co najmniej 12 miesięcy, ze strony operatora naliczona zostanie miesięczna opłata za utrzymanie
konta w wysokości 5 euro.

4. Za wypłatę kwot w pieniądzu niewirtualnym Operator nalicza opłatę manipulacyjną w wysokości 1 euro, którą potrąca od przelewanej kwoty. Wysokość opłaty manipulacyjnej może ulec odpowiedniej zmianie w zależności od systemu płatności wybranego przez użytkownika i może zostać sprawdzona pod adresem https://www.stargames.com/pl/withdraw.

5. W wypadku anulowania i odliczenia dokonanej wpłaty, Operator ma prawo naliczenia opłaty manipulacyjnej w wysokości 12 euro.

6. Za każde przypomnienie o płatności związanej z odliczeniem dokonanej wpłaty Operator ma prawo naliczenia opłaty manipulacyjnej w wysokości 4 euro.

7. Za zamknięcie konta gracza Operator nalicza opłatę manipulacyjną w wysokości 3 euro.

8. Jeżeli Użytkownik spowoduje dodatkowe koszty płatności (np. w związku z wypłatą, wpłatą, regulowaniem opłat manipulacyjnych), np. wskutek anulowania transakcji na karcie kredytowej, wyższych kosztów przelewów zagranicznych itp., ponosi on te koszty, a Operator jest uprawniony do obciążenia tymi kosztami konta użytkownika. Użytkownik winien zwrócić koszty zawinionych przez siebie przelewów błędnych i zwrotnych (np. wskutek źle podanego numeru rachunku bankowego, braku pokrycia na koncie itd.). Zastrzega się możliwość dochodzenia szkód innych niż wyżej wymienione wyrządzonych Operatorowi (np. kosztów adwokata, czy biura windykacji wierzytelności). Operator ma prawo do obciążenia tymi kosztami konta użytkownika, do zlecenia windykacji wierzytelności biuru windykacyjnemu i do przeniesienia wierzytelności wobec gracza na biuro windykacyjne.

9. Wszystkie opłaty i/lub koszty powstałe w związku z niniejszą umową zawierają tam gdzie to właściwe odpowiedni podatek VAT, łącznie ale bez limitów na kupno starsów i korzystanie z usług platformy gier.

III. KONTO PIENIĘDZY WIRTUALNYCH („KONTO STARS”)

A. Przepisy ogólne

1. Konto pieniędzy wirtualnych („Konto Stars”) zostaje założone po pomyślnym zakończeniu procesu rejestracji. Po otwarciu konta starsy zostaną przelane za darmo na konto zgodnie z warunkami paragrafu I. L niniejszych OWR. Poza warunkami zawartymi w powyżej wymienionym paragrafie gracz otrzymuje starsy za rejestrację, codzienną aktywność na stronie internetowej itp.

2. Wszelkie roszczenia do pieniędzy wirtualnych powstałe z powodu zysków będą ignorowane. Pieniądze wirtualne nigdy nie zostaną wypłacone lub zamienione na nagrody lub gotówkę (patrz punkt M. Dobra Wirtualne). Walutę wirtualną można zastawiać w grach zręcznościowych i grach kasynowych na stronie internetowej. Z wirtualnej waluty nie można korzystać w przypadku gier Live Casino.

3. Każdy gracz może utworzyć tylko jedno konto. Rejestracja konta pieniędzy wirtualnych jest bezpłatna. Korzystanie z opcji konta stars jest możliwe tylko poprzez link aktywacyjny wysłany w wiadomości e-mail wraz z potwierdzeniem rejestracji.

B. Płatności

1. Starsy można również zakupić w Sklepie na stronie internetowej. W tym przypadku gracz używa oferowanych metod płatności do nabycia danego pakietu starsów (określonej ich ilości), które są dopisywane do konta gracza po dokonaniu płatności. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w punkcie M. Dobra Wirtualne.

IV. KONTO GRACZA GOTÓWKOWEGO

A. Przepisy ogólne

1. Podniesienie rangi „Konta pieniędzy wirtualnych” do „Konta gotówkowego” jest nieodpłatne. Celem „konta gotówkowego” jest udział w oferowanych grach obstawiając jako stawkę pieniądze rzeczywiste. Aby to zrobić, gracz musi dokonać wpłaty gotówki na swoje konto gracza, korzystając z metod płatności oferowanych na stronie internetowej. Gry kasynowe na pieniądze, zręcznościowe i Live Casino dozwolone są tylko dla graczy, których miejsce zamieszkania znajduje się w obrębie działania jurysdykcji pozwalającej firmom licencjonowanym na Malcie do prowadzenia działalności na ich terytorium. Decyzja dotycząca ustalenia ograniczeń działania Operatora przez daną jurysdykcję pozostaje wyłącznie w gestii operatora.

2. Aby uniknąć niejasności, po tym jak konto pieniędzy wirtualnych zostało zmienione na konto gotówkowe, gracz ma nadal możliwość grać waluta wirtualną.

3. Zasady dotyczące wypłaty depozytu określają przepisy w części IV.C.

4. Przy dokonaniu pierwszej wpłaty pieniądza niewirtualnego na rachunek bankowy Operatora przeznaczonej na konto użytkownika następuje założenie konta gracza w pieniądzu niewirtualnym. Operator zarządza w charakterze powiernika kwotami wpłacanymi na konto gracza, przy czym dokonuje tego nieodpłatnie jak długo konto pozostaje aktywne. Użytkownikowi nie przysługuje oprocentowanie konta. Użytkownik nie może traktować Serwisu jak instytutu finansowego i w żadnym wypadku oczekiwać odsetek.

5. Główną walutą Platformy jest euro (€). Wpłaty na konto gracza gotówkowego mogą następować także w innych walutach. W takim wypadku przelicza się odpowiednie waluty obce na euro po kursie wymiany obowiązującym w momencie wpłaty. Konto użytkownika na Platformie prowadzone jest w euro. Użytkownikowi podaje się wysokość środków zgromadzonych na koncie w walucie jego kraju, jeżeli waluta ta jest prowadzona na Platformie, przy czym istnieje możliwość zmiany pokazywanej waluty. Wszelkie dane liczbowe w walucie innej niż euro przeliczane są po dziennym kursie wymiany Europejskiego Banku Centralnego.


B. Wpłaty

1. Wpłaty na konto gotówkowe możliwe są poprzez poniższe metody płatności, ich dostępność jest zależna od jurysdykcji i ustawień konta gracza, dostępność może się czasowo zmieniać: karta kredytowa, Paysafecard, Neteller, Skrill, PayPal, Sofortüberweisung, Giropay i Pay by SMS. Operator zastrzega sobie prawo do zmian w ofercie form płatności bez podania przyczyn. Zastrzega on sobie również prawo do powiązania możliwości korzystania z określonej formy płatności ze spełnieniem określonych warunków. Operator nie gwarantuje ciągłej dostępności wszystkich metod płatności.

2. Kwotę pieniężną uznaje się za wpłaconą, jeżeli została ona nieodwołalnie zapisana na dobro rachunku bankowego Właściciela i zapisana na koncie użytkownika. W chwili dokonania wpłaty przez gracza, operator przeprowadza staranną kontrolę gracza I transakcji. Ramy czasowe w których wpłacona kwota znajdzie się na koncie gracza zależne są od użytej metody płatności. Przy operacji płatności Operator stosuje opcję „Auto Capture“. Ta funkcja sprawia, że Operator otrzymuje potwierdzenie od operatora płatności, tak szybko, jak szybko operator płatności otrzyma wpłatę od gracza. Po otrzymaniu tego potwierdzenie gracz otrzymuje natychmiastowo wpłaconą kwotę na swoje konto. Najniższa wpłata wynosi 10 euro. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany tego limitu oraz do stosowania dodatkowej kontroli wpłat według swego uznania. Każdy gracz ma możliwość ograniczenia wysokości wpłat, ustalając miesięczny limit. Kwota maksymalnej miesięcznej wpłaty jest również zależna od wybranej metody płatności. Pomimo to przekroczenie maksymalnego limitu wpłaty nie jest możliwe. Zmiana wysokości tej kwoty jest możliwa jedynie poprzez zapytanie supportu, zapytanie może zostać złożone w formie pisemnej. Support podejmuje zmiany w ramach wytycznych dotyczących bezpiecznej gry. Wytyczne te publikowane są przez Urząd Regulacji Gier i Zakładów na Malcie (MGA).

3. Konto Gracza nie może być wykorzystywane jak konto bankowe, a wpłaty mogą być dokonywane jedynie w celu wykorzystania środków w oferowanych grach.

4. Wszystkie transakcje dokonywane na kontach i/lub transakcje pieniężne są monitorowane przez Operatora, aby wykluczyć praktyki prania pieniędzy. Wszelkie podejrzane transakcje dokonywane na kontach i/lub transakcje pieniężne będą zgłaszane odpowiednim władzom.

C. Wypłata

1. Wypłata zasobów realnych pieniędzy lub ich części następuje na życzenie użytkownika. Kwota jednej wypłaty winna wynosić co najmniej 15 euro. Wypłata może zostać zrealizowana wyłącznie na konto bankowe gracza, który zlecił tę wypłatę. Wypłata na konto innego gracza lub na konto osoby trzeciej nie może zostać zrealizowana pod żadnym pozorem. Formy wypłat dla graczy można znaleźć pod adresem https://www.stargames.com/pl/withdraw.

2. Wypłata nie może zostać zlecona jeśli wpłacone pieniądze nie zostały wykorzystane co najmniej w żadnej lub w niewielu grach oferowanych na stronie Operatora. Operator zastrzega sobie prawo do odmowy wypłaty z przyczyn zastosowania sprawdzonych metod przeciwdziałania praktykom prania pieniędzy. W tych okolicznościach Operator może również zażądać ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących zleconej wypłaty i podjąć decyzję na podstawie dostarczonych informacji.

3. Maksymalna wysokość kwoty, której wypłatę może wnioskować gracz, jest uzależniona od wybranej metody wypłaty.

4. Wypłata nie może nastąpić w trakcie rozgrywania przez Użytkownika partii gry.

5. Wypłacana kwota przelewana jest że skutkiem zwalniającym Operatora od długu, na podany przez użytkownika rachunek bankowy prowadzony na jego nazwisko lub też wypłacana z użyciem innego systemu płatności, jeżeli Platforma dysponuje technicznymi warunkami użycia takiego systemu. Koszty transakcji (np. przelewów zagranicznych itp.) pokrywa Użytkownik. Przelewy na konto bankowe lub na konta w rodzaju „digitalnej portmonetki“ (Wallet) udostępnione są jako metody na dokonanie wypłaty. Oferowane metody różnią się w zależności od kraju pochodzenia gracza. Wszystkie możliwe metody płatności widoczne są na stronie internetowej w zakładce dotyczącej wypłat.

6. Operator prowadzi szczegółowe kontrole gracza za każdym razem, gdy ten zgłosi wypłatę. Operator przekaże Użytkownikowi środki, o ile to będzie możliwe, w ciągu 5 dni od otrzymania zgłoszenia. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Operator zastrzega sobie możliwość weryfikacji uprawnień Użytkownika przed dokonaniem wypłaty i wstrzymania wypłaty w wypadku wątpliwości. W celu umożliwienia weryfikacji uprawnień użytkownik jest zobowiązany do nadesłania pocztą lub mailem pisemnego wezwania do wypłaty. Użytkownik przyjmuje także do wiadomości, że Operator jest zobowiązany prawnie do weryfikacji informacji o Użytkowniku, w tym między innymi, tożsamości, wieku, miejscu zamieszkania Użytkownika, aby dokonać określonych płatności. Operator w dalszej kolejności zastrzega sobie prawo do sprawdzenia transakcji oraz aktywności gracza oraz weryfikacji instrumentów finansowych do używanych na Koncie Użytkownika przed dokonaniem płatności. Dodatkowo Operator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozszerzonej weryfikacji oraz kontroli due dilligence, jeśli będzie to uważane za konieczne według własnej oceny Operatora, a Użytkownik zgadza się na poddanie się takim kontrolom oraz na współpracę podczas ich przeprowadzania. W świetle tych kontroli Użytkownik musi dostarczyć Operatorowi wszelkie żądane przez niego dokumenty oraz informacje, aby ułatwić taką weryfikację. Od Użytkownika może być wymagane przedstawienie pocztą lub za pomocą e-maila między innymi kopii oficjalnego i ważnego dowodu tożsamości (paszportu, dowodu osobistego, prawa jazdy), ważnego potwierdzenia adresu (rachunku za media, wyciągu z banku) oraz dokumentacji weryfikującej instrumenty finansowe (na przykład wyciągów z banku) nie starszych niż 3 miesiące. Operator zastrzega sobie prawo do wstrzymania zgłoszenia wypłaty środków do momentu pomyślnej weryfikacji rejestracji Użytkownika oraz otrzymania zadowalających potwierdzeń.


7. Operator podlega maltańskim i europejskim prawom, przepisom i ustaleniom w zakresie prewencji finansowania działań terrorystycznych i praktyk prania pieniędzy. Podejrzane transakcje będą sprawdzane przez Operatora i jeśli będzie to konieczne zostanie sporządzony raport dotyczący podejrzanej transakcji. Raport przekazany zostanie maltańskiej instytucji zajmującej się tą tematyką. W takim przypadku Właściciel obłożony jest zakazem informowania użytkownika jak i osób trzecich o możliwym lub toczącym się postępowaniu czy też o przekazaniu informacji odpowiednim władzom. Odstąpienie od tego zakazu możliwe jest tylko na określonych, wąsko zdefiniowanych warunkach. Dodatkowo Operator zachowuje prawo tymczasowego zamknięcia konta, zablokowania lub usunięcia go w przypadku stwierdzenia podejrzanych transakcji oraz zatrzymania wpłaconych pieniędzy i wygranych, jeśli wymagają tego odpowiednie ustawy lub władze.

V. Ochrona danych

1. Przy otworzeniu konta na witrynie gracz przekazuje Operatorowi określone dane osobiste i wyraża zgodę na ich przetwarzanie.

2. Przy przetwarzaniu danych osobowych graczy Operator przestrzega ustawy o ochronie danych (rozdział 440 zbioru ustaw Malty) oraz innych obowiązujących przepisów, klauzul prawnych i/lub podobnych przepisów mających zastosowanie na Malcie i w Unii Europejskiej, uwzględniając przy tym dyrektywę o ochronie danych (dyrektywa 95/96/WE) i dyrektywę o piractwie internetowym (dyrektywa 2009/136/WE). Operator powiadomił Komisarza d/s Ochrony Danych o przetwarzaniu danych osobowych użytkowników zgodnie z wymaganiami ustawy o ochronie danych.

3. Przez aprobatę tej polityki prywatności gracz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych przez Operatora w następujących celach:
a. zarządzanie (w tym zarządzanie finansowe) oraz prowadzenie konta gracza;
b. udostępnianie graczowi gier i serwisów;
c. wykonywanie ogólnych warunków regulaminowych;
d. wdrażanie i przeprowadzanie procedur i działań przeciwko praniu brudnych pieniędzy;
e. dostosowanie do prawa i przepisów mających zastosowanie do Operatora i/lub jego podmiotów zależnych;
f. doskonalenie naszych produktów i usług;
g. świadczenie usług dla klientów;
h. przygotowanie statystyk, dostarczanie raportów analitycznych oraz analiz dotyczących korzystania z Gier i Usług;

i. przeprowadzanie badań.
4. Wyrażając zgodę na otrzymywanie materiałów promocyjnych i marketingowych, gracz godzi się na
przetwarzanie jego/jej danych osobowych w celach marketingowych (obejmujących remarketing) oraz rozpowszechnianie materiału promocyjnego związanego z Operatorem, jej firmami stowarzyszonymi lub stronami trzecimi, włączając, lecz nie ograniczając się do ofert, systemów premiowych, aktualizacji oprogramowania, nowych gier i innych informacji, które Operator i/lub jego podmioty zależne mogą uznać za interesujące dla gracza.

5. Poprzez wzięcie udziału w promocjach Operatora gracz akceptuje, że pewne dane, w tym jego nazwa użytkownika, imię oraz inicjał nazwiska, kwota stawek i kwota wygranych uzyskanych dzięki Promocjom mogą zostać opublikowane na stronie internetowej oraz użyte w materiałach promocyjnych i marketingowych oraz daje Operatorowi wyraźną zgodę na taką publikację. Gracz zgadza się również, na żądanie, na udział w dowolnych wydarzeniach promocyjnych organizowanych przez Operatora, bez propozycji rekompensaty.

6. Od czasu do czasu Operator może mieć potrzebę skorzystania z pomocy stron trzecich w zakresie przetwarzania danych osobowych w jego imieniu dla celów określonych w pkt 3 niniejszej Polityki Prywatności. Gracz przyjmuje do wiadomości, że dane te mogą być dzielone z partnerami strategicznymi, pracownikami, współpracownikami, firmami grupy, podwykonawcami, dostawcami usług, firmami stowarzyszonymi Operatora lub innymi osobami trzecimi działającymi w jego imieniu, które mogą znajdować się poza UE (zwane dalej "stronami powiązanymi"), i wyraża na to zgodę.

7. Operator może również przekazać dane osobowe Gracza podmiotom powiązanym w zakresie wykorzystania i przetwarzania tych danych przez nie w charakterze administratora danych dla celów określonych w pkt 3 niniejszej Polityki Prywatności. Akceptując niniejszą Politykę Prywatności Gracz oświadcza, iż nie wyraża sprzeciwu co do przekazywania danych osobowych znajdujących się w posiadaniu Operatora.

8. W sytuacjach przewidzianych w pkt 4 i 5 niniejszej Polityki Prywatności, Operator podejmuje się zobowiązania wspomnianych podmiotów powiązanych do przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych zgodnie z zasadami ochrony danych zawartymi w dyrektywie o ochronie danych (dyrektywa 95/46 /WE). W każdym wypadku wszyscy pracownicy firmy są zobowiązani do przestrzegania warunków niniejszej Polityki Prywatności. Niniejsza Polityka Prywatności stanowi, że pracownicy są zobowiązani do przechowywania informacji o graczu w ściśle poufny sposób. Obowiązek ten trwa także po tym, jak dany pracownik przestał pracować dla Operatora.

9. Operator ma obowiązek przekazania informacji właściwym organom zajmującym się nieuczciwymi zachowaniami np. ewentualnymi transakcjami i/lub działaniami przestępczymi. W przypadku nawet najmniejszego podejrzenia transakcji i/lub działań przestępczych Operator przekaże informację o tym fakcie do odpowiednich organów takich jak policja lub firmy specjalizujące się w dochodzeniu nieuczciwych transakcji i/lub działań. Akceptując Politykę Prywatności Operatora gracze przyjmują do wiadomości, że weryfikacja ich danych oraz innych informacji o transakcjach może być realizowana poprzez użycie baz danych stron trzecich.

10. Operator może także być zobowiązany do udostępniania danych osobowych graczy Urzędowi Regulacji i/lub innym władzom publicznym w celu wywiązania się z zapisów prawa lub innych zobowiązań prawnych. W tym zakresie gracz przyjmuje do wiadomości, że jego dane osobowe mogą być przekazywane do dowolnego kraju i/lub jurysdykcji, w której taka osoba/y i/lub organy mogą być się znajdować, pod warunkiem, iż są one uprawnione do żądania tego typu informacji.

11. Zgodnie z zasadami ochrony danych Operator zobowiązuje się do przechowywania danych osobowych graczy tylko tak długo, jak jest to konieczne. Niezależnie od tego gracz przyjmuje do wiadomości i zgadza się, aby jego dane osobowe mogły być przechowywane i używane przez Operatora nawet po usunięciu lub zamknięciu jego konta, jeżeli jest to konieczne do celów administracyjnych i/lub do spełnienia prawnego obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa przechowywania danych.

12. Operator ma prawo do zapisu i przetwarzania danych przesyłanych w trakcie połączenia internetowego, w szczególności źródłowych i docelowych adresów IP i innych plików dziennika, w celu ochrony własnego serwera i serwerów osób trzecich. Operator jest ponadto uprawniony do przetwarzania danych będących wynikiem anonimowych statystyk.

13. Operator będzie także korzystał z narzędzi do śledzenia, aby ocenić zachowanie użytkownika, przygotować raporty statystyczne i analityczne oraz analizę badań. Do tych celów Operator korzysta z firmy zewnętrznej Hotjar. W odniesieniu do usług firmy Hotjar polityka prywatności na stronie www.hotjar.com/privacy powinna być uważana za włączoną do niniejszej polityki prywatności poprzez odniesienie tutaj. Jeśli użytkownik nie chce, aby firma Hotjar zbierała lub wykorzystywała jego dane, może bezpośrednio wyrejestrować się na stronie firmy Hotjar na następującej stronie: www.hotjar.com/privacy.
14. Operator wykorzystuje „ciasteczka” (małe pliki zapisywane przez przeglądarkę na komputerze lub urządzeniu mobilnym, kiedy odwiedzasz stronę. Umożliwiają one zapamiętanie działań i preferencji gracza (jak login, język, rozmiar czcionki i inne preferencje wyświetlania) przez jakiś czas.), aby móc dostosować stronę do wymagań i zainteresowań graczy oraz umożliwić rozpoznanie gracza przy jego kolejnej wizycie na stronie. Ciasteczka nie zawierają danych osobowych. Gracz zgadza się na wykorzystanie ciasteczek przez Operatora. Gracz może ograniczyć przechowywanie ciasteczek na swoim urządzeniu, chociaż ograniczenie takie może wpłynąć na funkcjonalność strony. Więcej informacji na temat internetowych ciasteczek, ich usuwania z urządzenia i kontrolowania ich w przeglądarce znajduje się na stronie www.hotjar.com/privacy.

15. Operator podejmie wszelkie uzasadnione środki w celu ochrony danych gracza zapisywanych na jego serwerze. Niezależnie od tego Operator nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli strona trzecia bezprawnie wejdzie w posiadanie danych i dokona ich przetworzenia. Jakiekolwiek roszczenia o odszkodowanie ze strony gracza lub osoby trzeciej w stosunku do Operatora w związku z tym są absolutnie wykluczone.

16. Gracze mają prawo do dostępu do swoich danych osobowych przechowywanych przez Operatora zgodnie z ustawą o ochronie danych. Ponadto, gracze mają w każdej chwili prawo do zmiany, aktualizacji lub usunięcia swoich danych osobowych. Operator zapewnia, że dane osobowe zostaną usunięte na żądanie, jeżeli nie są wymagane do zarządzania strony internetowej lub ze względu na bieżące postępowanie sądowe lub administracyjne. Gracze powinni jednak pamiętać, że wraz z usunięciem danych osobowych niezbędnych do rejestracji konta samo konto ulegnie również usunięciu.

17. Gracz gwarantuje, że wszystkie informacje zawarte we wniosku o członkostwo wysyłanym do Operatora są prawdziwe, dokładne i kompletne, a imię i nazwisko na kartach kredytowych wykorzystywanych do depozytów i wypłat zysków odpowiada jego rzeczywistej osobie. Operator zastrzega sobie prawo do usunięcia konta Gracza w przypadku, gdy informacje udzielone mu okażą się fałszywe, niedokładne, niezgodne z prawdą lub niekompletne. Do obowiązków gracza jest niezwłoczne poinformowanie Operatora o wszelkich zmianach w zakresie jego danych osobowych.

18. Jeżeli Operator uzyska informację o tym, że dana osoba podała nieprawdziwe informacje w tym zakresie, to rejestracja konta dla takiej osoby zostanie zaniechana. Jeżeli konto zostało już zarejestrowane, to Operator niezwłocznie anuluje rejestrację tej osoby jako gracza. Gracz zgadza się również na aktualizację tych informacji, jeżeli jego dane osobowe ulegną zmianie.

19. Operator zapewnia, że przetwarzanie danych, które zostały podane przy okazji płatności następuje zgodnie z normą PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard).

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA

1. Operator i/lub jego podwykonawcy, którym Operator powierzył wykonanie usługi, odpowiadają za szkody wykraczające poza obszar zastosowania ustawy o odpowiedzialności za produkt wyłącznie w wypadku umyślnego działania lub rażącego zaniedbania. Wyklucza się ponoszenie odpowiedzialności cywilnej za lekkie zaniedbania, oddziaływanie siły wyższej, szkody pośrednie i szkody na majątku, nieuzyskany zysk, utracone dane, utratę odsetek oraz za szkody wynikające z roszczeń osób trzecich wobec użytkownika.

2. Operator udostępnia swoje oprogramowanie „tak, jak to widoczne“, bez żadnej gwarancji czy poręczenia. Operator nie odpowiada za straty lub szkody, o których przypuszcza się, że powstały z powodu błędu oprogramowania na stronie internetowej. W przypadku błędu w oprogramowaniu, nieudanej lub przerwanej gry, zgodnie z Remote Gaming Regulations z roku 2004 (Lega Notice 176), wszystkie zasoby użyte przez gracza do rozegrania tej gry zostaną zwrócone przez Operatora, przez co gracz znajdzie się w tej samej sytuacji co przed przystąpieniem do gry.

3. Operator nie gwarantuje stałego i nieprzerwanego funkcjonowania Platformy lub gier ani w ich pełnym zakresie ani w ich części, nie gwarantuje też bezbłędności oprogramowania i/lub poprawienia stwierdzonych błędów, ani też nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za ewentualne szkody powstałe z tych powodów. Operator nie ponosi również odpowiedzialności cywilnej ani za to, czy Platforma i serwery, przez które następuje dostęp do niej, nie zawierają wirusów lub innych szkodliwych elementów, mogących wyrządzić szkody w komputerze lub oprogramowaniu komputera użytkownika, ani też za ewentualne szkody powstałe z tych powodów. Dodatkowo Operator rości sobie prawo do wyłączenia oprogramowania na stronie internetowej przed jego zastosowaniem, w celu poprawienia możliwych błędów i usunięcia możliwych wirusów.

4. Operator nie jest zobowiązany do jakiejkolwiek rekompensaty. Dotyczy to również sytuacji, w której gracz utarci połączenie z grami Live Casino i poniesie z tym związane straty, ponieważ jego hardware, software i/ albo połączenie internetowe nie odpowiadają wymogom gry.

5. Operator nie przejmuje odpowiedzialności cywilnej za błędy przy wprowadzaniu, przekazywaniu i analizie danych oraz za treść, kompletność i prawidłowość przekazywanych i wymaganych danych. W szczególności Operator zastrzega sobie prawo późniejszego poprawienia oczywistych błędów przy wprowadzaniu, względnie ocenie wyników gry (wynikających np. z pomyłki co do osoby gracza), informacji o stawkach obowiązujących w grze, cenach, udziałach procentowych itp.

6. Operator nie przejmuje odpowiedzialności cywilnej za jakiekolwiek szkody wyrządzone wskutek nieprzepisowego wykorzystania konta przez użytkownika lub osoby trzecie.

7. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczone przez użytkownika oraz treści reklam, zastrzegając sobie jednak prawo do usunięcia tych treści, jeżeli okaże się, że naruszają one OWR lub obowiązujące ustawowo przepisy, jak również możliwość udostępnienia tych treści organom ścigania na zarządzenie sądu lub odpowiednich władz.

8. W wypadku naruszenia niniejszych OWR użytkownik zobowiązany jest do uwolnienia Operatora od odpowiedzialności za wszelkie szkody wyrządzone przez to naruszenie oraz za roszczenia osób trzecich, jak również od zwrotu kosztów powstałych z tego powodu.

VII. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

1. Użytkownik jednoznacznie akceptuje fakt, że niektóre z oferowanych gier zawierają obok czynnika zręcznościowego również czynnik losowy. Generowanie liczb losowych bazuje na generatorze liczb losowych o międzynarodowej renomie, na który to Operator nie ma jakiegokolwiek wpływu. Ponadto firma gwarantuje, że oprogramowanie generatora liczb losowych używane we wszystkich grach losowych dostępnych na stronie internetowej jest zgodne w minimalnym współczynnikiem zwrotu do gracza, który jest nakładany zgodnie z wymaganiami ustawowymi stanowionymi przez odpowiednie przepisy prawne. Bliższe informacje o generatorze liczb losowych można uzyskać w zakładce „Pomoc” znajdującej się na Platformie.

2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż Operator ma prawo według własnego uznania odmówić rejestracji danego użytkownika, ograniczyć lub uniemożliwić określonym użytkownikom dostępu do gier lub wprowadzić limity dostępu. W każdym razie wcześniej ustalone określone umową zobowiązania pomiędzy Operatorem i graczem muszą zostać dotrzymane. Użytkownik zgadza się również na to, że Operatorowi przysługuje prawo odebrania przyznanych bonusów oraz na to, że wpłaty, stawki i wygrane graczy mogą zostać zachowane, jeżeli dotyczy to konta, które zamkniętego, którego prawa ograniczono, lub też jeżeli roszczenia do wygranej na tym koncie wygasły.

3. Informacje o zmianach OWR rozsyłane są pocztą elektroniczną oraz publikowane na Platformie. W momencie zmiany lub dopasowania OWR, po wejściu do gry użytkownikowi ukazuje się okno pop-up. Dla dalszego korzystania z gier konieczne jest zaakcentowanie nowych OWR w wymienionym uprzednio oknie pop-up. Użytkownik jest zobowiązany do regularnego zapoznawania się z aktualnymi OWR.

4. Wszelkie zawiadomienia i oświadczenia dotyczące przedmiotowego stosunku umownego obowiązują wyłącznie w wypadku, jeżeli opublikowano je pisemnie na Platformie, nadesłano użytkownikowi pocztą elektroniczną na adres podany w trakcie rejestracji lub zaktualizowany później, względnie nadesłano na opublikowany na Platformie adres Operatora.

5. Użytkownik zobowiązany jest do zgłoszenia Operatorowi zmiany imienia i nazwiska, oraz każdą zmianę swego adresu, adresu poczty elektronicznej czy danych rachunku bankowego niezwłocznie aktualizując dane na Platformie. Jeżeli użytkownik nie zgłosi takich zmian, za wiążące uważa się dane ostatnio przez niego podane.

6. Nawet w wypadku prawnej nieskuteczności poszczególnych regulacji i warunków niniejszej umowy skuteczność prawną zachowują jej pozostałe części.

7. Użytkownik nie będzie zlecał osobom trzecim postępowania roszczeniowego wobec Operatora.

VIII. TRYB OPRACOWYWANIA SKARG I ZAŻALEŃ

1. Operator dokłada wszelkich starań, aby udostępnić użytkownikom usługi wysokiej jakości. Użytkownicy mogą jednakże z przeróżnych powodów okazać niezadowolenie z poziomu lub jakości usług i mogą składać wnioski i zażalenia. W takim wypadku gracze powinni wysłać wiadomość elektroniczną na adres działu supportowego support@stargames.comumieszczając w temacie słowo „Zażalenie”.

2. Nasz zespół supportowy postara się rozpatrzyć wniosek użytkownika w najbliższym możliwym terminie. Jeżeli zespół nie będzie w stanie rozpatrzyć zażalenia, przekaże je zarządowi przedsiębiorstwa.

3. W każdym wypadku użytkownik otrzyma odpowiedź na swoje zażalenie w ciągu 10 dni roboczych.

4. Jeśli użytkownik odniesie wrażenie, że Operator nie rozpatrzył zażalenia właściwie lub nie zareagował na nie, może skierować swoje zażalenie bezpośrednio do Malta Gaming Authority na adres: complaints.mga@mga.org.mt

5. Jeżeli chodzi o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), gracze otrzymują również informacje o możliwości złożenia skargi w formie elektronicznej, bezpłatnie, w portalu Internetowego Rozstrzygania Sporów dostępnym pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=EN. Ta platforma Internetowego Rozstrzygania Sporów została utworzona w celu pozasądowego rozstrzygania sporów między firmą a graczem.

Wersja 1.5 z dnia 12 października 2017
24/7 FAQ