Pomoc: Tu nájdete všetky informácie o StarGames.Systém herných priestorov

Ak si chce hráč zahrať určitú hru, musí kliknúť na tlačítko „Zahrať si“ alebo na tlačítko „Testovacia hra“. Hneď potom sa otvorí nové okno s prehľadom miestností.

Hráč sa teda dostane do prehľadu miestností danej hry. Na ľavej strane je zobrazený zoznam s hráčmi, ktorí sú práve v tejto hre online. Vlastná prezývka hráča je zobrazená hneď na začiatku zoznamu.  
 

Manipulácia v miestnosti

  • Hráč má možnosť si pomocou kartičiek vybrať miestnosť. Stačí kliknúť na požadovanú kartičku.
  • Pomocou funkcie Drop-Down, ktorá sa nachádza pod kartičkami si hráč môže zvoliť, či sa mu majú zobraziť všetky hracie stoly, alebo len tie, ktoré sú ešte voľné.
  • Nad kartičkami sa nachádza tlačítko „Nastavenia“, „Pomoc“ a „Ukončiť“. Tlačítkom „Nastavenia“ si hráč môže zvoliť špeciálne nastavenie hry a zvuky hry. Tlačítkom „Pomoc“ obdrží hráč vysvetlenia symbolov v miestnosti.
  • V zozname hráčov, ktorý sa nachádza v miestnosti, nájde hráč funkcie ako „Pozvať hráča“, „Ignorovať“, „Umiestniť na listinu priateľov“ a „Info o hráčoch“.
  • Ak chce hráč sledovať hru pri hracích stoloch, musí kliknúť na symbol „oka“. Kliknutím na x opustí hrací stôl. Pod týmito symbolmi vidí dve figúrky. Ak sa ich dotkne myšou, ukáže sa, ktorý hráč bol k tomuto stolu pozvaný.
  • Vľavo hore sa ukáže meno hráča, jeho skúsenosť a jeho kredit. Okrem toho sa pod menom hráča zobrazí tlačítko „Staviť“. Po kliknutí na toto tlačítko sa hráč dostane na stránku, kde si môže zvoliť platobný prostriedok, ktorý použije na dobitie kreditu ozajstných peňazí. Všetky ďalšie kroky prebiehajú podobne ako pri bežnom vklade peňazí. 

Ikony / Legenda symbolov

 Hráč
Kategória
 Skúsenosť

Status hráča

 Hráč v už spustenom kole      
 Hráč hru ešte neodštartoval    
 Hľadajú sa spoluhráči
 Diváci
 Tento hráč ma pozval
 Súkromná hra, žiadne pozvania
 Spojenie priemerné
 Spojenie slabé
 Spojenie veľmi zlé
 Hráč „Duch“ (Počítač dohrá kolo za hráča, ktorý z hry vypadol)         
 Hráč sa pripojí cez mobilný aparát                  
 E-mailová adresa nebola potvrdená


Pravá  časť lobby

V každej miestnosti sa nachádzajú viaceré stoly. Máte možnosť sa posadiť k stolu, pri ktorom už nejaký hráč čaká na spoluhráčov. Pri každom stole sa zobrazia aj dané vklady a počet hráčov. Ak sú predsa len všetky stoly obsadené, môžete samozrejme otvoriť aj vlastný stôl. Kliknite jednoducho na tlačítko „Nová hra“, ktoré sa nachádza hore nad stolmi.                              


Nová hra – možnosti 
Po otvorení nového stola kliknutím na tlačítko „Nová hra“ si môžete zvoliť stôl podľa nasledujúcich možností:

Každý“: Stôl je voľný pre všetkých hráčov.
Priatelia“: Na hre sa môžu zúčastniť len vaši priatelia (listina priateľov).
Pozvaní“: K stolu sa môžu posadiť len pozvaní hostia. Pozri Pozvanie

K týmto trom možnostiam si môže hráč nastaviť aj skúsenosť hráčov. To znamená, že si k stolu môžu prisadnúť len hráči s nastavenou skúsenosťou.

ďalšie tlačítka:
Môj limit“ Tu si môžete určiť príslušný limit pre jednotlivé hry.
Ukončiť“ Po stlačení tohto tlačítka opustíte hraciu miestnosť a môžete sa napríklad presunúť do inej miestnosti.
 

Dolná časť miestnosti na obrazovke

Info o hráčoch
Tu získate bližšie informácie o vašich spoluhráčoch

Ignorovať
Po zvolení prezývky v listine hráčov a po kliknutí na „Ignorovať“, nebudú správy tohto hráča  zobrazené. Po stlačení tlačítka „Prijať“ sa správy spoluhráča znovu zobrazia v chatovacom okne.

Pozvať
Ak hráč otvorí nový hrací stôl stlačením tlačítka „Nová hra“ a zvolením na „Pozvaní“, môže vyzvať hráča k spoločnej hre tým, že si ho najprv vyberie a potom klikne na „Pozvať“.                                                           

Nový priateľ
Ak hráč klikne na prezývku iného hráča v listine hráčov a vzápätí na tlačítko „Nový priateľ“, bude hráč s touto prezývkou pridaný do zoznamu priateľov daného hráča.  
        
Chatovacie okienko
V chatovacom okienku na spodnom okraji obrazovky môžu hráči čítať správy od svojich protihráčov alebo divákov. Pod ním sa nachádza chatovacie políčko pre textový údaj. Ak chcete vášmu súperovi alebo divákovi niečo oznámiť, môžete mu to napísať do tohto políčka. Po zadaní daného textu kliknite na „Odoslať“ alebo potvrďte klávesou „Enter“. Ihneď po odoslaní sa správa zobrazí v chatovacom okienku. 
 

Ďalšie tlačítka / Možnosti pri daných stoloch:

Vyhodiť 
Ak hráč neprejavuje žiadnu aktivitu, môže ho jeho protihráč pomocou tlačítka „Vyhodiť“ vylúčiť z prebiehajúcej hry. To sa dá využiť predovšetkým vtedy, ,keď napr. protihráč stratí spojenie k serveru. Toto tlačítko sa môže použiť aj na vyhodenie divákov z hry. Hráč len označí v okne statusu meno užívateľa, ktorého chce vyhodiť a stlačí tlačítko „Vyhodiť“.

Prihlásiť sa
Ak sa hráč nachádza v prebiehajúcej hre ako divák, môže sa prihlásiť do nasledujúcej hry, ak stlačí tlačítko „Prihlásiť sa“. Ak sa v prebiehajúcej hre prihlásia do ďalšej hry viacerí diváci, zoradia sa prihlásenia podľa času.

Opustiť
Ak sa divák nechce už do nasledujúcej hry prihlásiť, môže opustiť už prebiehajúcu hru. Stačí kliknúť na tlačítko „Opustiť“.

Zvuk
Ak kliknete na malý reproduktor, zvuk sa vypne. To sa dá využiť hlavne vtedy, aby sa uvoľnili zdroje pre rýchlejší priebeh hry, ak má hráč pomalé internetové pripojenie a/alebo pomalý počítač. Ak chcete zvuk znovu aktivovať, kliknite na toto tlačítko znovu.