Pomoc: Tu nájdete všetky informácie o StarGames.Bankové údaje

V časti s bankovými údajmi vo Vašom prehľade hráčskeho konta môžete uviesť všetky informácie, týkajúce sa Vášho bankového účtu (krajina, majiteľ účtu, IBAN, BIC) a kedykoľvek ich aj zmeniť. Aby ste si mohli na Vaše konto nechať vyplatiť svoje výplaty, je nevyhnutné, aby boli všetky údaje nielen úplne, ale aj správne vyplnené.
 

Kód IBAN a BIC

Bez uvedenia kódov IBAN a BIC Vám vzniknú dodatočné náklady za prevod peňazí medzi dvomi krajinami v rámci EÚ. Kód IBAN pozostáva z kódu krajiny, kontrolnej číslice, kódu banky a čísla Vášho účtu. Kód BIC obsahuje bližšie informácie o banke. Kódy IBAN a BIC sa dozviete vo Vašej banke, ale za bežných okolností sú uvedené aj na výpisoch z bankového účtu alebo na Vašej bankovej karte.