Pomoc: Tu nájdete všetky informácie o StarGames.Doklady

V rubrike Doklady, v prehľade hráčskeho konta, môžete uploadovať nasledujúce doklady a skontrolovať si aktuálny status ich overenia:

  • doklad totožnosti (vodičský preukaz, cestovný pas a pod.)
  • výpisy z bankového účtu
  • doklad o bydlisku
  • naskenované kreditné karty
  • iné potrebné doklady

Ak chcete uploadovať svoj doklad, kliknite, prosím, na „Pridať súbor“, vyberte si želaný doklad/doklady a nakoniec kliknite „Uploadovať“ alebo „Uploadovať všetko“. Uistite sa, prosím, o tom, že všetky Vami uploadované doklady sú dobre čitateľné a platné.

Ak nechcete samostatne sledovať stav overenia Vašich dokladov, tak jednoducho pravidelne kontrolujte svoju e-mailovú schránku: správu o verifikácii Vašich dokladov Vám pošleme e-mailom.