Pomoc: Tu nájdete všetky informácie o StarGames.Bezpečnosť hesla

Spoľahlivá ochrana Vášho konta a Vašich údajov si vyžaduje bezpečné heslo.

Vaše heslo preto musí:

  • pozostávať z najmenej ôsmych znakov
  • obsahovať jednu číslicu alebo jeden zvláštny znak a
  • jedno písmeno.
  • Okrem toho platí, že súčasťou Vášho hesla nesmie obsahovať Vaše hráčske meno.