Pomoc: Tu nájdete všetky informácie o StarGames.Flash Download

Ak má Váš počítač správne zobrazovať naše hry, potrebuje program Flash. Najnovšiu verziu Flash si môžete stiahnuť na nasledujúcom odkaze: Flash Player

Kliknite na tento odkaz. Stránka, ktorá sa potom otvorí, automaticky rozpozná, aký prehliadač používate a poskytne Vám presný návod na inštaláciu verzie, určenej pre Váš prehliadač.

Dôležité: Pred inštaláciou musíte zatvoriť všetky otvorené aplikácie svojho počítača. Je možné, že pre inštaláciu „Flash Player“ budete na svojom počítači potrebovať administrátorské práva.

Viac informácií na túto tému: Unity Download