There was a problem loading some of the resources required for proper operation of the site. Please check your network settings and browser add-ons to ensure no resources are being blocked. Please check some hints or contact us at support@stargames.com for assistance.

StarGames sa zobrazuje v: Slovenčina

Všeobecné obchodné podmienky

Túto platformu pre on-line hry prevádzkuje spoločnosť Europe Entertainment Ltd. Preto sa na túto platformu vzťahujú Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Europe Entertainment Ltd.
Europe Entertainment Ltd.
Vincenti Buildings, Suite No. 509
28/19 Strait Street
Valletta VLT1432 Malta

I. Všeobecné obchodné podmienky

Eu Europe Entertainment Ltd (ďalej „spoločnosť“) je riadne zriadená a dňa 20.11.2007 zaregistrovaná spoločnosť na Malte s registračným číslom C42855 a firemnou adresou Vincenti Buildings, Suite No. 509, 28/19 Strait Street, Valetta, ktorá je licencovaná a regulovaná úradom Malta Gaming Autority (www.mga.org.mt) a vlastní licenciu triedy 3 s číslom MGA/CL3/391/2007, vydanú 09.03.2009, licenciu triedy 1 s číslom MGA/CL1/538/2008, vydanú 07.02.2010, licenciu triedy 1 s číslom MGA/CL1/810/2012, vydanú 24.07.2012, licenciu triedy 2 s číslom MGA/CL2/1118/2015, vydanú 12.01.2016 a licenciu triedy 1 s číslom MGA/CL1/1202/2016, vydanú 27.05.2016. Malta Gaming Authority je zákonným orgánom.


Tieto „Všeobecné obchodné podmienky“ spoločnosti Europe Entertainment (VOP) riadia zmluvný vzťah medzi hráčom a prevádzkovateľom. Hráč berie týmto potvrdzuje a uznáva výhradnú platnosť týchto Zmluvných podmienok.

Pokiaľ sa obsah Všeobecných zmluvných podmienok v iných jazykoch líší od anglického znenia, prednosť má anglická verzia. Toto platí taktiež pre akékoľvek texty na webovej stránke ako aj pre informácie o bonusovom programe a o bonusových schémách.


A. Rozsah platnosti

1. Tieto VOP platia pre obsah a služby ponúkané na webovej stránky (platforma). Platia aj pre tie obsahy, ktoré užívatelia posielajú alebo vystavia na stránke v rámci platformy vo forme e-mailových správ, SMS, príspevkov do fóra alebo chatových správ (napr. aktualizovanie obrázkov), ďalej ako „obsahy užívateľa“, ako aj pre vyplatenie výhier ale aj získanie virtuálnej meny (podľa dolu uvedeného popisu). Tieto podmienky platia v znení v okamihu použitia obsahu a služieb.

2. Webová stránka je k dispozícii ako počítačová verzia a ako mobilná verzia. Počítačová verzia sa dosiahne pomocou počítača, mobilná verzia použitím mobilného koncového zariadenia. V porovnaní s počítačovou verziou, v mobilnej verzii nebudú k dispozícii všetky bonusové funkcie a hry. Spôsob využitia, predovšetkým pomocou počítača, mobilnými zariadeniami a/alebo inými hardvérmi a/alebo softvérmi nemajú žiadny vplyv na platnosť týchto VOP.

3. Aktiváciou kontrolného tlačítka „Súhlasím s VOP“ a stlačením kontrolého okienka „Ďalej“ užívateľ pri prihlásení potvrdzuje, že tieto VOP uznáva a akceptuje ich.


B. Voľba práva

1. Všetky právne vzťahy medzi prevádzkovateľom a hráčom, ich realizácia a ukončenie, ako aj spory, ktoré z toho eventuálne vyplývajú, podliehajú výlučne maltskému právu, bez ohľadu na bydlisko hráča.

2. Podľa zákonov krajiny trvalého bydliska hráča môžu byť hry a stávkovanie online nezákonné. V takom prípade nemá hráč nárok na služby prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ za to nepreberá v žiadnej forme zodpovednosť. Taktiež neposkytne hráčovi odškodnenie za nepríjemnosti, ktoré hráč utrpel na základe porušenia právnych predpisov. Hráč by sa mal občas uistiť, či sa chová v súlade so zákonnými predpismi, ktoré sa na neho vzťahujú.


C. Popis služieb

1. Prevádzkovateľ ponúka platformu hier, ktorá je k dispozícii ako počítačová verzia, a ako aj mobilná verzia, pričom v prípade mobilnej verzie môže dôjsť k technologickým obmedzeniam.

2. Na webovej stránke sa môžu hráči zúčastniť na hrách zručnosti, na kasínových hrách a na kasínových hrách naživo. V hrách zručnosti a v kasínových hrách môžu hrať hráči o virtuálnu menu („stars“), ako aj o peniaze, zatiaľ čo v kasínových hrách naživo môžu hrať len o skutočné peniaze. Kasínové hry a kasínové hry na živo sú prístupné len tým hráčom s trvalým bydlisko v jurisdikcii, ktorá nezakazuje ponúkanie takéhoto druhu hier osobami s licenciou na Malte (pozri bod IV. A.). Hráčom, ktorí majú bydlisko v jednej z nasledujúcich krajín, je ponuka kasína naživo zakázaná: Rakúsko, Bolívia, Kuba, Cyprus, Etiópia, Francúzsko, Izrael, Taliansko, Keňa, Lotyšsko, Mjanmarsko, Srí Lanka, Švajčiarsko, Turecko, Filipíny a USA.

3. Mobilná verzia webovej stránky ponúka kasínové hry. Prevádzkovateľ si ponecháva právo kedykoľvek rozšíriť a/alebo redukovať ponuku na mobilnej webovej stránke o ďalšie hry a bonusové funkcie. Hry sa môžu hrať buď o virtuálnu menu („stars“) alebo o peniaze. Kasínové hry o peniaze sú prístupné len tým hráčom s trvalým bydliskom v jurisdikcii, ktorá nezakazuje ponúkanie takéhoto druhu hier osobami s licenciou na Malte (pozri bod IV. A).

4. Hráči majú zakázané používať Proxies a/alebo akúkoľvek inú formu softvérových programov alebo nástrojov na účely zastretia svojho skutočného bydliska a obídenia mechanizmov, ktoré používa prevádzkovateľ na obmedzenie prístupu k hrám. Ak prevádzkovateľ zistí, že hráč tieto mechanizmy obišiel a tým porušil VOP, má prevádzkovateľ možnosť zablokovať príslušné konto hráča a nevyplatiť akékoľvek výhry, ktoré sa na ňom nachádzajú.

5. Na hry medzi osobami ponúkané na tejto platforme sa vzťahuje licencia triedy 3 vydaná Úradom pre lotérie a hry na základe Predpisov pre hranie hier na ďiaľku z roku 2004 (vyhláška č. 176). Tieto hry sú poskytnuté k dispozícii spoločnosťou Greentube Malta Ltd, ktorá je držiteľom licencie triedy 4, referencia: MGA/CL4/247/2006, ktorá bola vystavená na Malte. Tu nájdete pravidlá hier.

6. Na hry naživo spoločnosti Evolution ponúkané na tejto platforme sa vzťahuje licencia triedy 1 (MGA/CL1/810/2012) vydaná Úradom pre lotérie a hry pre Europe Entertainment Ltd. na základe Predpisov o hraní hier na diaľku z roku 2004 (vyhláška č. 176). Tieto hry poskytuje hracia platforma spoločnosti Evolution Malta Ltd, ktorá je držiteľom licencie triedy 4, referencia MGA/CL4/664/2010, ktorá bola vydaná na Malte. Tu nájdete pravidlá hier.

7. Na hry naživo spoločnosti Greentube ponúkané na tejto platforme sa vzťahuje licencia triedy 1 (MGA/CL1/538/2008) vydaná Úradom pre lotérie a hry pre Europe Entertainment Ltd. na základe Predpisov o hraní hier na diaľku z roku 2004 (vyhláška č. 176). Tieto hry poskytuje hracia platforma spoločnosti Greentube Malta Ltd, ktorá je držiteľom licencie triedy 4, referencia: MGA/CL4/539/2008, ktorá bola vydaná na Malte. Tu nájdete pravidlá hier.

8. Na kasínové hry na platforme sa vzťahuje licencia triedy 1 vydaná Úradom pre lotérie a hry na základe Predpisov o hraní hier na ďiaľku z roku 2004 (vyhláška č. 176). Tieto hry sú poskytnuté k dispozícii spoločnosťou Greentube Malta Ltd, ktorá je držiteľom licencie triedy 4, referencia: MGA/CL4/539/2008, ktorá bola vystavená na Malte. Tu nájdete pravidlá hier.

9. Na uzatváranie stávok na športové zápasy, ktoré ponúka táto webová stránka, sa vzťahuje licencia triedy 2, ktorú vydal maltský Úrad pre lotérie a hry podľa predpisov o hraní hier na diaľku z roku 2004 (vyhláška č. 176). Tie hry zabezpečuje hracia platforma spoločnosti Best Gaming Technology GmbH, ktorá je držiteľom licencie triedy 4, referencia: MGA/CL4/1117/2015, vydanej na Malte. Pravidlá hier sú uvedené nižšie.

10. Prevádzkovateľ môže pre určité hry a služby určiť aj (smerujúce cez pod D.) podmienky (ako napríklad minimálny vek, minimálny počet odohraných hier, potvrdenie o už uskutočnených vkladoch atď.)

11. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo, ponúkané služby priebežne rozširovať resp. meniť.

12. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na základe svojho uváženia odmietnuť alebo obmedziť stávky hráčov.

13. Kasínové hry naživo

13.1. Hráči v kasíne naživo môžu hrať naraz len pri jednom stole. Hráčom nie je povolené hrať na viacerých stoloch súčasne.

13.2. Všetky hracie stoly kasína naživo sú monitorované pracovníkmi príslušného prevádzkovateľa kasínových hier naživo. Hráč môže využívať funkciu chatu naživo, ktorá je k dispozícii na webovej stránke a môže tu v prípade ťažkostí vyjadriť svoje žiadosti a otázky. Okrem iného sú čatovacie miestnosti moderované.

13.3. Pokiaľ urobí díler pri hracom stole v kasíne naživo chybu, pracovník, ktorý je zodpovedný za daný stôl, kontroluje videozáznam spornej hry a pokiaľ je toho názoru, že sa stala chyba, budú všetky sporné stávky v tejto konkrétnej hre vrátené hráčom. Konečné rozhodnutie nemôže byť žiadnym spôsobom napadnuté.

13.4. Kasínové hry naživo sa hrajú o peniaze. Bonusové peniaze sa môžu používať vo vybraných kasínových hrách naživo. Prevádzkovateľ má právo, hocikedy limitovať resp. rozšíriť možnosť hrať o bonusové peniaze. Prevádzkovateľ zakazuje činnosti Sure Bets (stávky s možnosťou výhry 70 % a vyššou) s bonusovými peniazmi a tiež vykonávať priebežne Sure Bets s peniazmi. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zablokovať účet hráča a nevyplatiť alebo zadržať akékoľvek výhry alebo výplaty, ktoré boli dosiahnuté na základe porušenia týchto pravidiel platformy a/alebo porušeniami proti týmto VOP.

13.5. Všetky ďalšie články uvedené v týchto VOP, ktoré sa vzťahujú na hry zručnosti a kasínové hry, sa vzťahujú tiež na všetky kasínové hry naživo, ktoré sú ponúknuté na webovej stránke.

D. Podmienky účasti

1. Aby ste sa mohli zúčastniť na hrách, ktoré sú ponúknuté na platforme, musia učastníci dôkladne dokončiť proces registrácie a pritom uviesť kompletne a správne všetky potrebné informácie. Každý užívateľ si musí vytvoriť svoje vlastné hráčske meno („prezývka“). Táto prezývka môže byť použitá k prihláseniu pre počítačovú verziu pri použití počítača, ako aj pre prihlásenie sa na mobilnej verzii použitím mobilného koncového zariadenia. Na registráciu a účasť na hrách neexistuje žiadne právo.

2. Užívateľ ručí za to a prehlasuje, že po celú dobu:
 • nie je občanom Spojených štátov amerických;
 • nemá obmedzenú právnu spôsobilosť;
 • nebude jednať v mene inej strany;
 • nebude označený ako návykový hráč;
 • nevloží peniaze, ktoré pochádzajú z kriminálnych a/alebo z ilegálnych aktivít;
 • nevloží peniaze pomocou kreditnej karty, že nie je oprávnený s touto kreditnou kartou a/alebo k nej príslušným bankovým účtom;
 • nezúčastní sa na hrách za peniaze a/alebo nevloží peniaze pre tieto hry v prípade, že hry poskytované prevádzkovateľom nie sú povolené podľa príslušnej jurisdikcie rodnej krajiny hráča
 • neuskutoční vklady na konto za iným účelom než pre účasť na výherných hrách a/alebo turnajoch, okrem iného však z nezákonných alebo trestných dôvodov (napr. pranie špinavých peňazí a pod.)
 • nebude už na webovej stránke zaregistrovaný s aktívnym kontom;
 • neuzavrie svoje konto na plarforme za účelom opätovnej registrácie ako nový užívateľ na rovnakej webovej stránke;
 • nepredá/nepretransferuje kontá na iných hráčov a/alebo nezíska kontá od iných hráčov;
 • nepretransferuje peniaze medzi kontami hráčov.
3. Pre účasť na hrách ponúkaných na webe sú oprávnené len súkromné osoby nad 18. rokov /pre užívateľov z Estónska 21. rok/resp. minimálny vek, ktorý je pre účasť na hrách predpísaný v rodnej krajine. Prevádzkovateľ si ponecháva právo, aby preveril vekový údaj užívateľa a užívateľov na základe nedostatočných dôkazov o minimálnom veku vylúčil z hry.

4. Hry a služby ponúknuté na platfome sú užívateľom k dispozícii len v rozsahu aktuálneho stavu techniky. Prevádzkovateľ neposkytuje záruku pre stálu dostupnosť, ani pre bezchybné fungovanie ponúknutých služieb, pokúsi sa ale s únosným vynaložením opraviť prípadné chyby a problémy, ktoré sa môžu vyskytnúť.

5. Za technickú konfiguráciu užívateľovho počítača alebo aparátu, ktorý je použitý pre pripojenie k webovej stránke, je zodpovedný výlučne užívateľ. Podrobnosti o doporučenej konfigurácii môžete nájsť na webovej stránke v sekcii Nápoveda a Často kladené otázky.

6. Prístup k hrám alebo účasť na hrách s peňažnou stávkou, účasť na turnajoch a prijatie cien môže v jednotlivých krajinách podliehať rozdielnym zákonným ustanoveniam. Platforma nepodporuje používanie služieb alebo účasť v hrách ponknutých na webe u hráčov, ktorí majú trvalé bydlisko v krajinách, kde tieto služby alebo hry nie sú povolené zákonom. Táto zodpovednosť za používanie služieb poskytovaných na webe v súlade s príslušnými právnymi predpismi leží výlučne na hráčovi.


E. Súťaže

1.Okrem podmienok uvedených v článku D môžu súťaže, ktoré sa konajú na platforme podliehať obmedzeniam na účasti, pokiaľ je to na webovej stránke výslovne oznámené, bez akéhokoľvek záväzku. Neexistuje právny nárok na účasť na súťažiach.

2. Ak je možné v súťaži vyhrať ceny, bude to na webovej stránke vopred oznámené. Ak to je vhodné, obsahuje popis týchto cien konkrétne dodacie podmienky. Prevádzkovateľ si ponecháva právo nahradiť ktorúkoľvek cenu rovnakej hodnoty bez toto, aby to vopred oznámil.

3. Za víťazov súťaže sa považujú užívatelia, ktorí boli po jej skončení vyhlásení prevádzkovateľom za oficiálnych víťazov. Prevádzkovateľ si ponecháva právo opraviť so spätnou účinnosťou akékoľvek chybné výsledky hier a výsledné výhry. Peňažné ceny budú víťazom pripísané na ich hráčske kontá. Právna cesta je vylúčená.

4. V súlade s bodmi 7 až 9 článku A Časti II týchto Podmienok, je účasť na turnajoch zakázaná zamestnancom prevádzkovateľa alebo sponzorom ako aj ich rodinným príslušníkom.

5. Strata spojenia
a. Hry zručnosti
Strata spojenia pri hrách single-player
Aby bola hra hodnotená ako vyhraná, musí byť hra vyhraná podľa určitých herných pravidiel. Ak hráč stratí spojenie, má možnosť v priebehu 2 minút sa do bežiacej hry znovu vrátiť. Počas toho bežia hodiny v hre ďalej. Ak tieto dve minúty ubehli a hráčovi sa do hry nepodarilo vrátiť, bude hodnotený posledný stav bodov.

Strata spojenia pri hrách multi-player
Aby bola hra hodnotená ako vyhraná, musí byť vyhraná podľa určitých herných pravidiel. Okrem toho nesmie víťaz počas celého priebehu hry stratiť spojenie k serveru.

Ak hráč stratí spojenie, má 2 minúty čas na to, aby sa do bežiacej hry znovu vrátil. Ak sa mu to podarí, strata spojenia nebude mať žiadne následky, ak však hráč medzitým nebude vyhodený z hry svojim súperom za prekročenie času na ťah. Pri vyhodení alebo prekročení 2 minút, prevezme priemerne programovaný počítač rolu spoluhráča a hrá hru namiesto neho ďalej. Hráč má však možnosť sa do už bežiacej hry znovu vrátiť.

Ak počítač alebo hráč, ktorý znovu vstúpil do hry, vyhrá hru podľa určitých herných pravidiel, stávky budú vrátené obom hráčom. V opačnom prípade je hra hodnotená ako prehraná. Ak obaja hráči stratia v priebehu hry spojenie, stávky im budú taktiež vrátené.

b. Kasínové hry
Ak hráč odštartuje kolo v kasíne a stratí spojenie, môže sa v rámci určitého časového úseku do hry znovu vrátiť. Ak hráč stratí spojenie, môže aktuálne kolo hry ešte dohrať do konca. Hneď ako bude toto kolo hry ukončené, hra počká, pokým sa hráč nevráti. Ak sa hráčovi nepodarí sa do hry už vrátiť, počítačový hráč odohrá v čase straty spojenia posledné kolo hry až do konca. Počas hry rozhoduje len on a bazíruje na čo najnižšom možnom riziku pre hráča.

c. Poker
Ak hráč strátí spojenie, prevezme hru počítačový hráč. Počítač checkuje, ak to je možné, v opačnom prípade zvolí možnosť „fold“. Preto má hráč, ktorý stratil spojenie stále šancu na pot, ak jeho spoluhráči už nechcú viac staviť.


F. Duševné vlastníctvo

1. Registráciou konta a/alebo účasťou na výkonoch platformy užívateľ potvrdzuje, že celý obsah platformy je vo výlučnom vlastníctve prevádzkovateľa. Užívateľ sa zaväzuje používať obsahy a informácie z platformy resp. o platforme výlučne pre osobné použitie a musí sa zdržať akékoľvek iného použitia tohto duševného vlastníctva.

2. Prevádzkovateľovi sú udelené všetky výhradné práva duševného vlastníctva bez licenčného poplatku k materiálom (ako napr. fotografie, otázky, podnety na hry, organizačné postupy atď.), ktoré sú predložené na webe. Nevzniká nárok na odmenu.


G. Nesprávne chovanie

1. Pri používaní služieb je zakázané akékoľvek nesprávne chovanie. Za nesprávne chovanie sú považované okrem iného avšak nasledujúce jednania:
 • hráči nedodržujú pravidlá komunikácie medzi hráčmi (pozri nižšie bod H)
 • hráči zámerne poskytujú nesprávne alebo klamné informácie
 • už len pokus o manipuláciu s výsledkami hier dohodami, zmenami programu alebo akýmkoľvek iným spôsobom
 • hráči zámerne spôsobujú nesprávne funkcie alebo poruchy webu s cieľom porušiť prirodzený priebeh hry
 • registrovaný užívateľ vytvorí viaceré hráčske kontá
 • porušenie iných pravidiel, ktoré sú obsiahnuté v týchto VOP
2. Užívateľ neprevedie dekompiláciu alebo sa nepokúsi o dekompiláciu programových prostriedkov na webe alebo nevyvinie programové prostriedky, ktoré by rušili programové prostriedky pre komunikáciu medzi klientom a serverom používané na webe.

3. Používanie akéhokoľvek programu, ktorý podporuje umelú inteligenciu, je zakázané. Pod tento zákaz patrí program, ktorý umožňuje vytvoriť profily hráčov, ako aj program, ktorý umožňuje tajné dohody medzi hráčmi. Zákaz sa vzťahuje aj na akýkoľvek program, ktorý prevádzkovateľ zaradil ako program, ktorý by umožnil hráčovi podvádzať, alebo ktorý by mu pomohol k nespravodilivému zisku voči iným hráčom. Prevádzkovateľ môže pre účely vyšetrovania podniknúť kroky s cieľom zistiť a zamedziť používanie týchto programových prostriedkov hráčov. K tomu patrí identifikovanie resp. lokalizovanie programu momentálne inštalovaného na počítači hráča, alebo vytvorenie profilu správania sa hráča za účelom prieskumu. Ak prevádzkovateľ zistil použitie zakázaného programu, vyhradzuje si právo, hráčske konto daného hráča zablokovať na minimálne 6 mesiacov, akékoľvek sumy konfiškovať a/alebo hráča vylúčiť z užívania služieb prevádzkovateľa a ktorýchkoľvek jeho webových stránok.

4. Hráč nesmie jednať so svojimi spoluhráčmi v tajnej dohode. Ak prevádzkovateľ odhalí hranie v tíme, má právo si ponechať výhru hráčov jednajúcich v tajnej dohode.

5. Explicitné a/alebo trvalé stávkovanie v skutočných a/alebo virtuálnych peniazoch na stávky s výhernou šancou v rozsahu 70 alebo viac percent (bežne známe ako isté stávky) sú na tejto platforme zakázané. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zablokovať konto hráča a zabrániť a/alebo odmietnuť akékoľvek výhry alebo výplaty, získané porušením týchto pravidiel platformy a/alebo iným porušením podmienok.


H. Komunikácia a ostatné jednanie medzi hráčmi

Hráčom je povolené jednať so svojimi spoluhráčmi na platforme, a to len priateľským a mravným spôsobom. Hráči môžu spolu komunikovať napr. cez funkciu chatu v lobby hry resp. priamo v hre. Okrem iného sú čatovacie miestnosti moderované.

Hráči sú zodpovední za ich nahraný obsah. Nahrané obsahy nesmú byť v rozpore s právnymi predpismi alebo s právami tretích strán. Prevádzkovateľ neručí a ani nepreberá žiadnu zodpovednosť za to, ak sú nahrané obsahy v rozpore s právnymi predpismi alebo s právami tretích strán. Účastník sa zaväzuje, že bude rešpektovať súkromie iných užívateľov, nebude prenášať akékoľvek rasistické, politické, xenofóbne alebo inak diskriminujúce, pornografické alebo sexuálne ponižujúce výroky a zdrží sa vytvárania takéhoto obsahu ako aj vyhrážok a akéhokoľvek obťažovania.

Okrem toho je zakázané:
 • Šíriť reklamy;
 • Zverejňovať akékoľvek otázky alebo poriadať prieskumy alebo ankety;
 • Rozosielať spamy;
 • Zisťovať osobné údaje iných užívateľov bez ich výslovného súhlasu;
 • Šíriť vírusy a červy atď. a iným spôsobom zasahovať do počítačových systémov a programov ostatných osôb;
 • Rozosielať správy, ktoré slúžia výlúčne k šíreniu náboženských, politických a svetonázorových vyznaní;
 • Obťažovať iných užívateľov zadávaním nelogických kombinácií znakov atď.;
 • Jednať v tajnej dohode spolu s inými hráčmi a nútiť spoluhráčov k určitému spôsobu konania;
 • Jednať v tajnej dohode s inými hráčmi pomocou použitia chatového systému, ktoré ponúka tretia strana;
 • Úmyselne blokovať hry a akýkoľvek priebeh komunikácie;
 • Ovplyvňovať ukončenia hry tajnou dohodou; rušením programu a ostatnými prostriedkami, ktoré sú proti pravidlám.
Obsahy vytvorené užívateľmi sú zaznamenávané a kontrolované. Prevádzkovateľ si ponecháva právo, všetky možné obsahy porušujúce tieto VOP vymazať, a užívateľom šírenie takýchto obsahov aj zakázať. Prevádzkovateľ má právo po svojom uvážení neponúkať viac žiadne funkcie, ktoré hráčom umožňujú nahrávať obsahy. Má tiež právo na ostránenie funkcie chatu v rámci hier resp. v lobby hry.
Každý protiprávny obsah bude nahlásený na príslušný orgán.


I. Sankcie za neprípustné jednanie

V prípade neprípustného jednania zo strany užívateľa si prevádzkovateľ ponecháva právo užívateľa vylúčiť z akéhokoľvek používania platformy a tým zmluvu vypovedať. Okrem toho má prevádzkovateľ právo prerušiť prebiehajúce hry a zablokovať konto resp. zablokovať užívateľa, a to s predbežným oznámením alebo bez neho, a až do vyjasnenia situácie zadržať zostatok kreditu na hráčskom konte a neoprávnene vyhrané ceny hráča. Náklady s tým spojené musí hráč prevádzkovateľovi nahradiť.


J. Vypovedanie zmluvy

Obe zmluvné strany, teda užívateľ a prevádzkovateľ, môžu kedykoľvek s okamžitou účinnosťou bez udania dôvodov zmluvu vypovedať. Stačí, ak užívateľ pošle e-mail s menom užívateľa a s názvom konta na oddelenie technickej podpory na platforme. Do 2 týždňov od prijatia tohto e-mailu a zodpovedania bezpečnostnej otázky prevádzkovateľ údaje o príslušnom účte odstráni a zostatok kreditu vyplatí na účet hráča. Ak nie je možné poskytnúť správnu odpoveď na kontrolnú otázku, bude nutné poslať kópiu platného preukazu totožnosti nasupport@stargames.com. Údaje na konte sa musia zhodovať s údajmi v preukaze totožnosti. Pre vyplatenie kreditu ozajstných peňazí platia podmienky uvedené v IV.C. Vypovedaním zmluvy podľa článku J. stráca hráč všetky práva a/alebo prístup k svojmu kontu, ako aj všetky služby s tým spojené a/alebo virtuálnu menu.


K. Ochrana hráčov

Prevádzkovateľ chráni svojich hráčov pred závislosťou na hrách obmedzením účtov a ich pozastavením. Hráči môžu svoje obmedzenia po vlastnom uvážení zvýšiť alebo znížiť. Strožje omejitve ali blokada igralnega računa začnejo veljati takoj, medtem ko kakršnekoli spremembe za zmanjšanje omejitev začnejo veljati šele po preteku najmanj 7 dni. Ak si hráč praje v akejkoľvek forme znížiť alebo uzamknúť svoje hráčske konto, musí poslať e-mail na support@stargames.com so svojím hráčskym menom a odpoveďou na kontrolnú otázku.

1. Obmedzenie konta
1.1. Mesačný limit vkladu
Hráči môžu obmedziť vklady na ich hráčske kontá, ak si zvolia mesačný limit vkladu. Ak sa hráč rozhodne pre určitý mesačný limit vkladu, nemôže vložiť na hráčske konto viac než túto zvolenú sumu.

1.2 Obmedzenie pre oblasť kasína
V rámci kasínových hier ponúknutých na platforme si môžu hráči nastaviť nasledovné obmedzenia:
 • Maximálna stávka na deň, týžden alebo mesiac;
 • Maximálna prehra na deň, týžden alebo mesiac;
 • Obmedzenie času pre každú návštevu kasína.

1.3 Obmedzenie pre oblasť športových stávok
V rámci uzatvárania stávok na športové zápasy na webovej stránke si hráči môžu určiť nasledujúce limity:
 • maximálna stávka za deň, týždeň alebo mesiac;
 • maximálna strata za deň, týždeň alebo mesiac.
2. Zablokovanie hráčskeho konta
Hráči sa môžu podľa vlastného uváženia rozhodnúť, či si nechajú zablokovať konto na dobu určitú alebo neurčitú.


L. „Stars“ (virtuálna mena)

1. Hráčom je za vykonanie určitých činností na platforme pridelená virtuálna mena („Stars“). Stars sa dajú získať a používať len ako stávky v rôznych hrách na platforme. V kasíne naživo nie je možné staviť žiadne stars. Ďalej nemôžu byť stars zmenené na peniaze alebo na vecné ceny.

2. Hosťujúci hráči nie sú oprávnení obdržať resp. získavať stars.

3. Poskytovanie stars nasleduje objektívnym, vopred stanoveným systémom, ktorý je detailne vysvetlený na platforme v pomoci v odstavci „FAQ“. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vykonať kedykoľvek výlučne a úplne podľa svojho uváženia v uvedenom systéme zmeny. Akékoľvek zmeny budú oznámené na webovej stránke.

4. Hráč má možnosť podľa hore uvedených predpisov, prostredníctvom svojej činnosti na platforme získať stars zadarmo. Start sa môžu okrem iného získať za poplatok v obchode na webovej stránke. Ďalšie informácie na túto tému sa nachádzajú v záložke M. vo Všeobecných predpisoch pre virtuálnu menu.


M. Všeobecné predpisy pre virtuálnu menu

1. Prevádzkovateľ ponúka na platforme hry zručnosti a kasínové hry, za ktoré môžu hráči získavať virtuálnu menu a používať ju v súlade s týmito obchodnými podmienkami. Virtuálna mena nemôže byť používaná v rámci kasínových hier naživo.

2. Hráč môže za platbu za odmenu alebo stávkou virtuálnej meny získať možnosť využitia virtuálnej meny na webovej stránke. Získanie virtuálnej meny poskytne hráčovi iba právo použiť ju v rámci hry a v súlade s ňou; s tým súvisiace nadobudnutie akýchkoľvek práv (napr. vlastníckych) na zakúpenú menu je vylúčené. Predmetom kúpy je výlučne iba obmedzené užívateľské právo, ktoré je časovo, obsahovo a miestne ohraničené na použitie tejto meny v rámci a v súlade s hernými pravidlami.

3. Splácanie, výmena resp. náhrada za peniaze sú vylúčené. Pri porušení týchto VOP má prevádzkovateľ právo vzhľadom na používanie virtuálnej meny odobrať jednu alebo všetky udelené licencie. Po ukončení zmluvného pomeru z akéhokoľvek dôvodu končia bezodkladne vzhľadom na používanie virtuálnej meny všetky udelené licencie. Každá virtuálna mena, ktorá je hráčovi po vypovedaní stále dostupná, prepadá. Hráč nemá nárok na akúkoľvek formu odmeny.

4. Hráčovi nie je povolené preniesť jeho hráčske konto a akúkoľvek v ňom obsiahnutú virtuálnu menu na tretiu stranu. Hráč uznáva a súhlasí, že sa hráčske konto (zriadené podľa predpisu k použitiu služieb na webovej stránke), akékoľvek údaje na serveroch prevádzkovateľa a akékoľvek obsahy účastníka nachádzajú v jedinom a neobmedzenom vlastníctve prevádzkovateľa.

5. Ponuka virtuálnej meny je k nahliadnutiu na webovej stránke. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo priebežne meniť, redukovať a/alebo rozširovať ponuku virtuálnej meny, ako aj kedykoľvek bez udania dôvodu meniť ceny pre virtuálnu menu. Prevádzkovateľ má ďalej právo podľa vlastného uváženia stiahnuť z ponuky virtuálnu menu alebo ju ponúkať k dispozícii bezplatne alebo za poplatok. Pri uplatňovaní tohto práva prevádzkovateľ nemá voči užívateľovi žiadne záväzky, ten zas nemá žiadne právo na akúkoľvek formu náhrady, ak príde k takejto zmene alebo prídavnému zaťaženiu. Predpisy tohto paragrafu sa zhodujú na akúkoľvek ponúknutú virtuálnu menu, nezávisle od toho, či temporálne alebo iným spôsobom. Hráč má v takom prípade právo vypovedať zmluvu s okamžitým účinkom. Ďalšie nároky hráča sú vylúčené.

6. Platba za virtuálnu menu sa uskutoční buď ako jednorazová platba alebo ako prebiehajúca platba v určitej dobe (mesiac, rok), v závislosti na tom ako to bolo stanovené medzi hráčom a prevádzkovateľom.

7. Platba virtuálnej meny ozajstnými peniazmi sa uskutočňuje nasledujúcimi platobnými metódami, ktoré sa v závislosti od právomoci hráča a nastavení jeho hráčskeho konta z času na čas môžu odlišovať: kreditná karta, Paysafecard, Ukash, Neteller, Skrill, PayPal, EPS, Paybox, Sofortüberweisung, Giropay, Ideal, Safetypay, Przelewy24, Trustpay, Qiwi, Yandex, Webmoney, Moneta a platba cez SMS. Hráč uznáva a akceptuje, že prevádzkovateľ je oprávnený uvedené platobné metódy na webovej stránke kedykoľvek zmeniť podľa vlastného a voľného uváženia. Prevádzkovateľ si ďalej ponecháva právo, spojiť možnosť použitia určitého spôsobu platenia na splnenie určitých podmienok. Prevádzkovateľ neposkytuje záruku za neprerušované poskytovanie všetkých platobných možností. Okrem toho má hráč možnosť získať virtuálnu menu, ak použije kredit zo svojho hráčskeho konta peňazí (podrobnejší popis dolu). Prevádzkovateľ používa na platbu „Auto Capture“ funkciu. Táto prevádzkovateľovi umožňuje obdržať potvrdenie od poskytovateľa platobných systémov, po tom, čo hráč vykonaná platbu. Po obdržaní potvrdenia sa hráčovi obratom pripíše virtuálna mena na jeho hráčske konto.

8. Pri zakúpení vo webovom obchode podľa tohto dokumentu je virtuálna mena hráčovi pridelená, akonáhle je príslušná čiastka neodvolateľne pripísaná na účet spoločnosti. Všetky transakcie konta a/alebo peňazí prevádzkovateľ prekontroluje bez záruky. Každá podozrivá transakcia konta a/alebo peňazí bude odoslaná na kompetentné úrady.

9. Akonáhle hráč vykoná platbu, prekontroluje prevádzkovateľ dôkladne hráča a transakciu. Prevádzkovateľ si ponecháva právo podľa vlastného uváženia odmietnuť pridelenie virtuálnej meny jednotlivým hráčov alebo vykonať obmedzenia vzhľadom na celkovú sumu meny, ktorú poskytol prevádzkovateľ. Pri podozrení na podvod, porušení zákonov alebo proti tu uvedeným VOP má prevádzkovateľ právo pozastaviť výrobné procesy a platobné transakcie s nimi súvisiace,a to až do objasnenia situácie k vlastnému uspokojeniu prevádzkovateľa. Okrem toho platia podmienky z bodu I. Sankcie za neprípustné jednanie.

10. Prevádzkovateľ má právo uverejniť všetky hráčom prenesené obrázky a videá v hre (celé alebo po častiach) a podá o tom správu s uvedením hráčskeho mena v maximálnom rozsahu povolenom platnými zákonmi. To platí taktiež pre videá, obrázky atď., ktoré hráč vytvorí sám, v súvislosti s hrami resp. počas nich. Prenosom resp. vytvorením videí alebo obrázkov účastník výslovne súhlasí s týmto podaním správy a pripúšťa prevádzkovateľovi bezplatne a definitívne všetky potrebné práva pre uvedené podanie správy, a to užívateľské právo, právo využitia, publikačné a nakladateľské právo, a právo rozmnožovania, a to bez obmedzenia pokiaľ ide o predmet, čas a miesto. Hráč nemá nárok na náhradu.

N. Všeobecné ustanovenia týkajúce sa ponuky športových stávok


1. V zmysle článku 17(2) nemeckého zákona o stávkovaní a lotériách sa na všetky vklady pri stávkach na športové zápasy, ktoré uzatvoria hráči s trvalým alebo obvyklým pobytom v Nemecku, vzťahuje daňová sadzba vo výške 5 %. Prevádzkovateľ z tohto dôvodu odpočíta 5 % zo všetkých výhier hráčov s trvalým alebo obvyklým pobytom v Nemecku – vklady zrážkam nebudú podliehať. S cieľom zabrániť tomu, aby boli výhry zo stávok po odpočítaní 5 % nižšie než vklad, hráči s trvalým alebo obvyklým pobytom v Nemecku nesmú uzatvárať stávky v kurzoch nižších ako 1,1, ak nie sú súčasťou kombinácie stávok s minimálnym celkovým kurzom aspoň 1,07. Ak dôjde k málo pravdepodobnej situácii, že kurz poklesne pod hodnotu 1,07 v dôsledku zrušeného podujatia, na ktoré hráč v kombinácii stávok stavil, stávka sa zruší a hráčovi bude vrátená celá výška stávky, ktorú v rámci takejto kombinácie stávok stavil.

2. Spoločnosť môže určiť isté podmienky týkajúce sa stávok zo strany hráčov. Konkrétne:
 • maximálny vklad na tiket nesmie byť nižší ako 1 EUR;
 • maximálny vklad na tiket nesmie byť vyšší ako 25 000 EUR;
 • minimálny vklad na jednu stávku nesmie byť nižší ako 1 EUR;
 • minimálny vklad na jednu stávku alebo rd nesmie byť nižší ako 0,10 EUR;
 • maximálny možný kurz nesmie byť vyšší ako 5 000;
 • maximálny počet výberov na akumulátore nesmie prekročiť 30;
 • maximálne možné výhry odvodené z akejkoľvek stávky nesmú prekročiť 50 000 EUR.
Spoločnosť si vyhradzuje právo tieto požiadavky príležitostne meniť, podľa toho, ako to bude považovať za vhodné.

3. Všeobecné podmienky uzatvárania stávok, ktoré sa vzťahujú na túto ponuku stávok na športové zápasy na internetovej stránke, sú k dispozícii na https://www.stargames.com/en/help/general-help/betting-rules.

II. VŠEOBECNÉ PODMIENKY PRE HRÁČSKE KONTO

A. ZAREGISTRÁCIA

1. Úspešným ukončením prihlasovacieho procesu nasleduje otvorenie hráčskeho konta. Hráčske konto môže byť použité nielen pre virtuálnu menu, ale aj pre peniaze. Pri zriadení hráčskeho konta môže platforma pripísať stars na konto hráča, a to podľa týchto obchodných podmienok. Stars sú virtuálna mena platformy. Dodatočne môže byť hráčske konto zmenené na konto peňazí, a to tým, že na konte sa uskutoční vklad peňazí. Tento vklad môže byť použitý ako stávka v hrách, alebo na získanie balíčka stars, ktoré je možné získať v e-shope na webovej stránke. To isté hráčske meno môže byť použité pri prihlásení sa na počítačovú verziu, ako aj k prihláseniu na mobilnej verzii.

2. Prihlásenie obsahuje nasledujúce údaje:
a. vlastný a dôverný pseudonym („meno užívateľa“, „prezývka“) - na špecifický pseudonym užívateľ nemá právo. Meno užívateľa musí byť jednoznačné a nezameniteľné. Používanie urážlivých, nemravných alebo inak neslušných mien je zakázané. Taktiež zakázané je voľba prezývok, ktoré obsahujú internetové odkazy alebo ich zjavne naznačujú a tiež prezývky, ktoré predstavujú určité rozšírené práva užívateľov (obzvlášť ale nie výlučne označovanie sa ako administrátor a i.). Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo, takto pomenované kontá zablokovať. Po zmenení užívateľského mena na povolenú „prezývku“ bude konto znovu aktivované.

b. Užívatelia musia držať ich hráčske mená a ich heslá v utajení, pretože akékoľvek aktivity hráčskeho konta sú automaticky pripísané na konto danému hráčovi. Odporúčame, aby si hráči svoje heslá nezapisovali a nepoužívali ľahko uhádnuteľné heslá ako napr. dátum narodenia, telefónne číslo, poznávaciu značku auta, atď. Hráči by si mali zvoliť bezpečné heslá, tým že použijú rôzne typy písmen napr. veľké písmená, malé písmená, čísla alebo symboly (napr. /?&*). Ak sa hráči domnievajú, že utajenie ich hesla je ohrozené, odporúčame im ihneď ho zmeniť. V súlade s osvedčenými bezpečnostnými postupmi je vhodné heslo pravidelne meniť. Na určité heslo neexistuje žiadny nárok.

c. E-mailová adresa

3. Aby mohol hráč získať stars z obchodu webovej stránky a/alebo si dobiť peniaze na hráčske konto, musia byť jeho nasledovné údaje úplné, pravdivé a nezavádzajúce:
a. Meno a priezvisko
b. Adresa bydliska
c. Dátum narodenia

4. Prevádzkovatelia sú oprávnení prekontrolovať uvedené údaje, a pri ich nesprávnosti vylúčiť hráča z účasti na službách a v každom prípade mu odoprieť vydanie vyhraných cien.

5. Hráč sa zaväzuje k tomu, že svoje osobné údaje bude stále aktualizovať, a že pri zmene mena, adresy, e-mailovej adresy atď. ihneď vykoná opravu svojich údajov na platforme pod odkazom „Nastavenia“.

6. Hráči sa môžu zaregistrovať len pod jedným hracím kontom a oni sami musia toto konto založiť.

7. Okrem prípadov stanovených Spoločnosťou, sa nemôžu žiadni zamestnanci, predstavitelia, manažéri, riaditelia, konzultanti alebo agenti na našich pobočkách alebo pričlenených organizáciách, alebo akíkoľvek zástupcovia alebo predajcovia, zúčastniť na žiadnych Hrách počas svojho zamestnaneckého a/alebo zmluvného vzťahu. Zamestnanci Spoločnosti, alebo ktokoľvek iný s prístupom k interným informáciám (napríklad: úplnej histórii jednotlivých hier, hernej histórii, histórii peňažných transakcií a podobne), nesmie využívať služby Internetovej stránky. Toto pravidlo je určené na predchádzanie akémukoľvek potenciálnemu zneužitiu interných informácií. Z toho dôvodu si nesmú predstavitelia, riaditelia, zamestnanci, konzultanti ani žiadne iné osoby, ktoré obchodujú alebo inak spolupracujú so Spoločnosťou počas svojho pracovného vzťahu otvoriť Účet u Spoločnosti. Ak sa preukáže podobný pokus, Spoločnosť prijme príslušné opatrenia s možným dopadom na zmluvu uzavretú medzi zamestnancom alebo iným predstaviteľom a Spoločnosťou.

8. Žiadni rodinní príslušníci (pre účely tohto bodu sa pod pojmom „rodinní príslušníci“ myslí manžel/manželka, partner/partnerka, rodičia, deti alebo súrodenci ľudí uvedených v predchádzajúcom bode) zamestnancov, predstaviteľov, manažérov, riaditeľov, konzultantov alebo agentov na našich pobočkách alebo pričlenených spoločnostiach alebo akýchkoľvek našich zástupcov alebo predajcov, nesmú hrať hry na Internetovej stránke a nesmú využívať Služby, priamo ani nepriamo. Toto však neplatí v prípadoch, ak rodinní príslušníci dostanú od Spoločnosti písomné povolenie hrať hry na Internetovej stránke.

9. V prípade porušenia niektorého z predchádzajúcich dvoch článkoch si Spoločnosť vyhradzuje právo okamžite zatvoriť príslušný Účet a zrušiť výplatu akéhokoľvek zisku. Vyššie uvedené nemá žiadny dopad na práva, ktoré prislúchajú Spoločnosti zmysle zamestnaneckej alebo akejkoľvek inej zmluvy s osobou, ktorá ustanovenia porušila.


B. Neaktivita a vymazanie užívateľského konta

1. Pri neaktivite hráčskeho konta (žiadne prihlásenie sa na webovej stránke prevádzkovateľa) za dobu viac než 12 mesiacov, je prevádzkovateľ oprávnený účtovať od 13. neaktívneho mesiaca mesačný poplatok za vedenie účtu vo výške 5 € (pozri D.3). Po 12 mesiacoch nepretržitej neaktivity pošle prevádzkovateľ užívateľovi pripomienkový e-mail na e-mailovú adresu, ktorá je uvedená v údajoch o konte. Po obdržaní tohto pripomienkového e-mailu má užívateľ 30 dní čas, aby sa na svoje hráčske konto znovu prihlásil. Ak sa v priebehu týchto 30 dní hráč na svoje konto neprihlási, bude mu odpísané z účtu 5 € z peňazí resp. z kreditu bonusových peňazí. Ak sa užívateľ v priebehu týchto 30 dní na svoje hráčske konto prihlási, nevznikne mu žiadny poplatok. Ak však hráčske konto zostane aj naďalej neaktívne, obdrží užívateľ od 13. neaktívneho mesiaca každý mesiac pripomienkový e-mail a bude mu odpísané z účtu mesačne 5 € z peňazí resp. z kreditu bonusových peňazí. Ak bolo nejaké hráčske konto označené za neaktívne, má hráč ešte stále možnosť sa naň prihlásiť a nechať si vyplatiť kredit, ktorý sa na konte nachádza. K tomu použije hráč metódy vyplatenia, ktoré má k dispozícii, ako sú uvedené v rámci týchto VOP.

2. Ak sa hráč neprihlási na konto viac ako 12 mesiacov a stav na konte je 0 €, neodpíše sa z neho už nič a prevádzkovateľ je oprávnený toto hráčske konto vymazať. Zostávajúci kredit starsov, ktorý sa nachádza na hráčskom konte, bude vymazaný (pozri bod M. Všeobecné predpisy pre virtuálnu menu).

3. Poplatok za neaktivitu bude mesačne odpočítavaný tak dlho, až kým sa hráč neprihlási na webovej stránke prevádzkovateľa. Ak sa na konte užívateľa nenachádzajú už žiadne peniaze resp. žiadny kredit bonusových peňazí, poplatok za neaktivitu odpočítaný nebude.

4. Konto starsov je od poplatku za neaktivitu oslobodené. Ak sa hráč neprihlási na svoje konto na webovej stránke prevádzkovateľa viac ako 12 mesiacov, prevádzkovateľ je oprávnený toto hráčske konto vymazať. Kredit starsov, ktorý sa ešte nachádza na hráčskom konte, bude v takomto prípade vymazaný (pozri bod M. Všeobecné predpisy pre virtuálnu menu).

5. Ak v období 30 mesiacov nebude na hráčskom konte zaznamenaná žiadna transakcia a na konte sa ešte nachádza kredit peňazí, prevádzkovateľ vyplatí tento zvyšný kredit na bankové konto hráča. Ak sa nepodarí vypátrať hráča resp. jeho bankové konto, bude zvyšný kredit prevedený na konto maltského Úradu pre lotérie a hry (MGA - Malta Gaming Authority), pokiaľ však neexistujú žiadne požiadavky voči prevádzkovateľovi.

6. Hráč je oprávnený požiadať o náhradu každého zaplateného poplatku za neaktívne konto. Avšak náhrada mu bude povolená až vtedy, ak bude môcť adekvátnym spôsobom dokázať jednu z nasledujúcich skutočností:
 • Hráč nemal prístup k svojmu kontu na základe nedostačujúceho internetového pripojenia;
 • Hráč nemal prístup k svojmu kontu na základe zdravotných prekážok;
 • Hráč nemal prístup k svojmu kontu na základe pravdivých a vážnych dôvodov;
 • Hráč aktivuje svoje hráčske konto po tom, čo na základe odpočítania poplatku za neaktivitu jeho peniaze resp. kredit bonusových peňazí dosiahli hodnotu 0 EUR. Ak sa táto aktivácia uskutoční do troch (3) mesiacov po poslednom odpočítaní poplatku za neaktivitu, prevádzkovateľ vráti poplatok za neaktivitu za maximálne až šesť (6) mesiacov so spätnou platnosťou.
Ak hráč žiada vrátiť poplatok za neaktivitu na základe jednej tu uvedených okolností alebo inej, tu neuvedenej okolnosti, rozhodne len sama spoločnosť MGA alebo sám prevádzkovateľ, či mu bude vrátenie poplatku povolené.


C. Stávky a podmienky výhier

1. V hrách môžu hrať hráči proti sebe a hrať o peniaze alebo virtuálnu menu. Stávky sa stupňujú a informácie o nich si môžete prečítať v odseku o pomoci v danej hre.

2. Aby bola hra hodnotená ako vyhraná, musí byť vyhraná podľa daných pravidiel hry. Okrem toho musí byť hráč počas celého priebehu hry spojený k hraciemu serveru. Ak by sa spojenie v priebehu hry prerušilo, zasiahnu rôzne postupy a ukončia hru riadnym a férovým spôsobom. Postupy, ktoré sú pritom použité, sú závislé od daného typu hry. Bližšie informácie pre riadenie prerušenia hry nájdete na platforme, v odseku pomoci vo FAQ.

3. Ak bude hra riadne hodnotená, víťazovi bude po odpočítaní poplatku prevádzkovateľa (pozri časť II D.2) pripísaná na jeho hráčske konto suma stávok všetkých zúčastnených hráčov.

4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo dodatočne opravovať resp. anulovať výsledky hier, ak došlo k výhre technickou chybou, falošným správaním jedného účastníka hry alebo predstieraním neexistujúcej stávky v hre. Ak touto opravou došlo na hráčovom konte k pasívnemu saldu, je hráč povinný, toto pasívne saldo vyrovnať potrebným vkladom.


D. Poplatky

1. Registrácia hráčskeho konta und jej aktualizácia na „hráčske peňažné konto“ sú zadarmo.

2. Pre aktiváciu služieb hier, vedenie konta a sprostredkovanie hráčov si prevádzkovateľ ponecháva právo na poplatok, ktorý bude vypočítaný ako percentuálna sadzba stávok účastníkov hry. Odstupňovanie bude určené v každej hre a riadi sa podľa výšky stávky. Ďalšie informácie nájdete v odseku o pomoci v danej hre.

3. Pri nepretržitej neaktivite (žiadne prihlásenie sa na webovej stránke prevádzkovateľa) za dobu viac než 12 mesiacov, bude prevádzkovateľ účtovať mesačný poplatok za vedenie účtu vo výške 5 €.

4. Za každé vyplatenie z kreditu peňazí si prevádzkovateľ vyúčtuje spracovateľský poplatok vo výške 1 €, ktorý bude ponechaný z prevedenej sumy. V závislosti od toho, ktorý platobný systém si užívateľ zvolí, môže sa výška poplatku za spracovanie náležite zmeniť a možno si ju overiť na stránke https://www.stargames.com/web/payment/Payout.

5. Za každé stornovanie a každé spätné zúčtovanie už zrealizovanej platby si prevádzkovateľ môže zaúčtovať poplatok za spracovanie vo výške € 12.

6. Za každú platobnú upomienku ohľadne spätného zúčtovania si prevádzkovateľ môže zaúčtovať poplatok za spracovanie vo výške € 4.

7. Pri vymazaní hráčskeho peňažného konta si prevádzkovateľ zaúčtuje poplatok za spracovanie vo výške € 3.

8. Ak hráč zapríčiní v priebehu platieb (napr. pri vyplatení, vklade, platbe poplatkov za spracovanie) mimoriadne výdavky (napr. v priebehu spätného pripísania na kreditnú kartu, zvýšené náklady transakcie pri zahraničných prevodoch atď.), musí ich uhradiť a prevádzkovateľ má právo týmito mimoriadnymi výdavkami zaťažiť konto hráča. Náklady pre spätný alebo chybný prevod, za ktoré hráč zodpovedá (napr. nesprávne zadané číslo konta, nedostatočné pokrytie účtu atď.), musí aj zaplatiť. Právo na náhradu ďalších škôd (ako napríklad právne poplatky, náklady inkasných agentúr) prevádzkovateľa voči hráčovi zostanú nedotknuté. Prevádzkovateľ má právo zaťažiť konto hráča týmito nákladmi a tiež poveriť na vyberanie pohľadávok inkasnú agentúru, ktorá bude od hráča tieto pohľadávky vymáhať.

9. Všetky poplatky a/alebo náklady, ktoré súvisia s touto zmluvou, obsahujú DPH, pokiaľ sa na to vzťahuje, vrátane (ale nie limitovane) kúpy stars a používania herných služieb.

III. HRÁČSKE KONTO S VIRTUÁLNOU MENOU („STARS KONTO“)

A. Všeobecné ustanovenia

1. Po úspešnom ukončení prihlasovacieho procesu nasleduje otvorenie hráčskeho konta s virtuálnou menou („stars konto“). Hneď ako bude hráčske konto otvorené, budú stars, po dohode s odsekom I.L týchto Všeobecných obchodných podmienok, prevedené zadarmo na hráčske konto. Bez dotknutia uvedeného odseku I.L, prevádzkovateľ rozdá stars, okrem iného aj pre registráciu a pre každodennú aktivitu na webovej stránke.

2. Pri výhre neexistuje nárok na virtuálnu menu. Virtuálna mena nebude nikdy vyplatená alebo vymenená za vecné ceny resp. peniaze (pozri bod M. Všeobecné ustanovenia pre virtuálny tovar). Virtuálna mena môže byť použitá len ako stávka v hrách zručnosti a v kasínových hrách na webovej stránke. Nie je možné ich použíť v rámci kasínových hier naživo.

3. Každá osoba môže otvoriť len jedno hráčske konto. Registrácia stars konta je zadarmo. Využitie funkcií stars konta je možné len pomocou aktivačného odkazu, ktorý bude zaslaný elektronickou poštou spolu s potvrdením registrácie.


B. Platby

1. Stars môžete za poplatok získať v obchode na webovej stránke. Na získanie balíčka stars (udaný počet starsov) použije hráč v tomto prípade ponúknuté platobné metódy. Stars budú po úspešnom vklade prevedené na hráčske konto. Ďalšie informácie na túto tému sa nachádzajú v záložke M. Všeobecné predpisy pre virtuálnu menu.

IV. HRÁČSKE PEŇAŽNÉ KONTO

A. Všeobecné ustanovenia

1. „Stars konto“ môže byť zadarmo zmenené na hráčske peňažné konto. Hráčske peňažné konto je potrebné na hranie hier o peniaze. Ako bolo práve spomenuté, musí hráč pre zmenenie hráčskeho konta vložiť peniaze na svoje hráčske konto, a to tak, že použije platobné metódy ponúknuté na webovej stránke. Hry zručnosti, kasínové hry a kasínové hry naživo o peniaze sú povolené len tým hráčov, ktorých adresa bydliska sa nachádza v krajine, ktorého právo umožňuje spoločnostiam s maltéskou licenciou pôsobiť v ich krajine. Prevádzkovateľ má právo sám rozhodnúť o určení, ktoré právne poriadky zakážu alebo v nejakej forme obmedzia činnosť prevádzkovateľa.

2. Aby sa zabránilo nedorozumeniam, má hráč po zmenení svojho konta na hráčske peňažné konto aj naďalej možnosť hrať o virtuálnu menu všetky hry.

3. Vyplatenie kreditu je predmetom podmienok odseku IV.C.

4. Pri obdržaní prvej hotovosti na konto prevádzkovateľa pre účet užívateľa nasleduje otvorenie hráčskeho konta s ozajstnými peniazmi. Sumy prevedené na toto hráčske konto vedie prevádzkovateľ ako správca zadarmo (pokiaľ je konto aktívne) a hráč neplatí žiadne úroky. Užívateľ nesmie s prevádzkovateľom zaobchádzať ako s finančným inštitútom a nesmie od neho očakávať žiadne úroky.

5. Hlavná mena na platforme je euro (€). Pre vklady na hráčske peňažné konto sú v ponuke aj iné meny. Pre tento prípad sa pri vklade v eurách použije výmenný kurz v okamihu vkladu. Na platforme je potom konto užívateľa vedené v eure. Užívateľovi sa konto zobrazí v mene jeho krajiny, ak platforma túto menu podporuje. Hráč má tiež možnosť zmeniť zobrazenie meny. Všetky číselné údaje v inej mene ako euro sú prepočítané podľa denného aktuálneho výmenného kurzu Európskej centrálnej banky.


B. Vklad

1. Vklad peňazí pre hráčske peňažné konto sa uskutočňuje nasledujúcimi platobnými metódami, ktoré sa v závislosti od právomoci hráča a nastavení jeho hráčskeho konta z času na čas môžu odlišovať: kreditná karta, Paysafecard, Ukash, Neteller, Skrill, PayPal, EPS, Paybox, Sofortüberweisung, Giropay, Ideal, Safetypay, Przelewy24, Trustpay, Qiwi, Yandex, Webmoney, Moneta a platba cez SMS. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť ponuku platobných možností a to bez udania dôvodu. Ďalej si vyhradzuje právo zaviesť možnosť využitia určitého spôsobu platenia pri splnení určitých podmienok. Prevádzkovateľ neposkytuje záruku, že všetky platobné možnosti budú stále dostupné.

2. Suma peňazí je považovaná za zaplatenú, ak je definitívne pripísaná na konto prevádzkovateľa a zaúčtovaná na hráčske konto užívateľa. Akonáhle hráč vykoná platbu, prekontroluje prevádzkovateľ dôkladne hráča a transakciu. Záleží od platobnej metódy, kedy sa vložený vklad zobrazí na hráčovom konte. Prevádzkovateľ používa na platbu „Auto Capture“ funkciu. Táto prevádzkovateľovi umožňuje obdržať potvrdenie od poskytovateľa platobných systémov, po tom, čo hráč vykonaná platbu. Po obdržaní potvrdenia sa hráčovi obratom pripíše zaplatená suma na jeho hráčske konto. Minimálna suma vkladu je € 10. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo po vlastnom uvážení upraviť alebo stanoviť ďalšie a opakované kontroly vkladov. Každý hráč môže svoje vklady na konto obmedziť výberom mesačného limitu vkladov. Maximálny vklad závisí aj od platobnej metódy, ktorú si hráč zvolil. Napriek tomu nesmie byť maximálny limit prekročený. Zmena tejto sumy je možná len písomnou žiadosťou u podpory zákazníkov. Podpora zákazníkov vykoná následne ďalšie prispôsobenie v rámci predpisov o Zodpovednom hraní. Malta Gaming Authority (MGA) tieto predpisy občas zverejní.

3. Prevádzkovateľ môže za určitých okolností vložiť na hráčske konto ku skutočne vloženej sume takzvané „bonusové peniaze“. Podmienky (napr. bonus vkladu, odmena za propagáciu) ako aj výšku bonusových peňazí určuje prevádzkovateľ a pravidelne ju na platforme aj oznamuje.

4. Bonusové peniaze sú na konte uvedené samostatne. Nemôžu byť vyplatené, ale výhrami môžu byť
premenené na ozajstné peniaze. Ak obsahuje hráčske konto ozajstné a bonusové peniaze, pre stávky v hrách budú používané bonusové peniaze, ak je kredit ozajstných peňazí spotrebovaný. Zvláštne bonusové podmienky a bonusové systémy budú na webovej stránke oznámené.

5. Vaše konto by nemalo byť používané ako bankové zariadenie a vklady na konto by mali byť vykonávané výhradne za účelom využitia peňažných prostriedkov v nami ponúkaných hrách.

6. Všetky transakcie konta a/alebo peňazí prevádzkovateľ prekontroluje, aby zabránil praniu špinavých peňazí. Každá podozrivá transakcia konta a/alebo peňazí bude odoslaná kompetentným úradom.


C. Vyplatenie

1. Vyplatenie poukážky ozajstných peňazí alebo jej častí sa uskutoční len na želanie hráča. Požadovaná suma vyplatenia musí byť minimálne 15 euro. Vyplatenia môžu byť prevedené len na bankové konto hráča, ktorý o tieto vyplatenia požiadal. Vyplatenie nie je možné za žiadnych okolností previesť na konto iného hráča alebo inej tretej osoby. Spôsoby výberu, ktoré má hráč k dispozícii, sú uvedené na adrese https://www.stargames.com/web/payment/Payout.

2. O vyplatenie nad € 100 sa nedá požiadať, ak vložené peniaze neboli použité v žiadnej hre alebo boli použité len v pár hrách. Prevádzkovateľ si ponecháva právo zabrániť takýmto vyplateniam na základe osvedčených metód, aby sa zamedzilo praniu špinavých peňazí. Prevádzkovateľ môže poprípade ďalej tiež vyzvať hráča, že mu môže poskytnúť k dispozícii informácie k požadovaným vyplateniam, a že svoje rozhodnutie môže prehodnotiť s ohľadom na existujúce nové informácie.

3. Maximálna suma, ktorú môže hazardný hráč požadovať pri jednom vyplatení, závisí od zvolenej metódy vyplatenia.

4. V priebehu práve bežiacej hry, na ktorej sa užívateľ účastní, nemôže byť vyplatenie zrealizované.

5. Prevádzkovateľ splní platobnú povinnosť prevodom požadovanej platnej sumy na konto určené hráčom a zaregistrované na meno hráča alebo iným platobným systémom, v závislosti na technickej dostupnosti na platforme. Náklady vyplývajúce z transakcie (napr. pri zahraničných prevodoch) hradí užívateľ. Ak nenastane žiadny problém, prebehnú vyplatenia iba na to isté konto / tou istou platobnou metódou, ktorá bola zvolená pri vklade. K dispozícii sú prevody na bankové konto, kreditnú kartu, PayPal, Skrill a Neteller. Ponúknuté metódy sa menia v závislosti od krajiny pôvodu hráča a nastavenia hráčskeho konta. Všetky možné varianty vyplatenia budú zobrazené v časti vyplatení webovej stránky.

6. Ak hráč požiada o vyplatenie, vykoná prevádzkovateľ rozsiahle kontroly hráča. Spoločnosť vyplatí peniaze hráčovi do 5 pracovných dní od prijatia žiadosti, ak je to z praktického hľadiska možné. Prevádzkovateľ si ďalej vyhradzuje právo overiť platnosť účtu vlastníka a pri pochybnostiach naň zadržať vyplatenie peňazí. Ak chce užívateľ skontrolovať oprávnenie, je povinný zaslať prevádzkovateľovi písomnú žiadosť o vyplatení ako aj kópiu platného úradného preukazu totožnosti (cestovný pas, občiansky preukaz, vodičský preukaz), a to buď poštou alebo e-mailom pred prvou platbou a po každej výzve zo strany prevádzkovateľa. Táto kontrola preukazu totožnosti je zrealizovaná v priebehu prvého vyplatenia výhry hráčovi. Osobné údaje užívateľa a majiteľa bankového spojenia sa musia zhodovať. Pred akýmkoľvek vyplatením je spoločnosť oprávnená vykonať bezpečnostnú previerku s cieľom potvrdenia totožnosti hráča, jeho veku, poskytnutých registračných údajov, ako aj finančných transakcií hráča. V rámci toho je spoločnosť oprávnená vyžiadať si možné ďalšie potvrdenia o identite užívateľa a zaregistrovaných informácií (vrátane, ale nie obmedzene na kópiu cestovného pasu/občianskeho preukazu a/alebo aktuálneho vyúčtovania za elektrinu) a overiť finančné nástroje, používané na konte, patriacom hráčovi alebo tretej strane (vrátane, ale nie obmedzene na kreditnú kartu a/alebo kópiu výpisu z bankového konta). Spoločnosť je oprávnená zadržať peňažné prostriedky až do poskytnutia dostatočných dôkazov.

7. Ak by bolo hracie konto hráča zablokované a hráč by chcel mať prístup k svojmu kreditu, musí sa obrátiť mailom na technickú podporu pod support@stargames.com.

8. Prevádzkovateľ podlieha maltským a európskym zákonom, predpisom a smerniciam k zabráneniu prania špinavých peňazí a k financovaniu terorizmu. Podozrivé transakcie prevádzkovateľ skontroluje a ak to bude nutné, podá správu o podozrivej transakcii prevádzkovateľa na príslušný(é) maltézsky(e) úrad(y). Prevádzkovateľovi je v takom prípade zakázané, postihnutého(ých) hráča(ov) a/alebo tretiu stranu informovaťo tom, že bola vykonaná kontrola resp. že pravdepodobne bude vykonaná, alebo že bol(i) informovaný(é) príslušn(é) úrad(y) resp. že bude(ú) informovaný(é). Výnimka z tohto zákazu je možná len za veľmi obmedzených okolností. Prevádzkovateľ má ďalej právo v prípade podozrivých transakcií dočasne zatvoriť, zablokovať alebo uzamknúť účastnícke konto daného hráča/daných hráčov, a ak to je potrebné, tak aj zadržať peniaze, ak to vyžaduje zákon a/alebo príslušný(é) úrad(y).

V. Ochrana údajov

1. Pri otvorení Účtu na webovej stránke poskytne užívateľ Spoločnosti určité osobné údaje a berie na vedomie ich spracovanie Spoločnosťou.

2. Pri spracovaní osobných údajov užívateľov dodržiava Spoločnosť Zákon o ochrane osobných údajov (Kapitola 440 of zákonov Malty) a iné relevantné ustanovenia, vyhlášky a/alebo podobné predpisy platné na Malte a v rámci Európskej únie, s ohľadom na Smernicu o ochrane osobných údajov (Smernica 95/46/ES) a Smernicu o zachovaní súkromia v elektronickom prostredí (Smernica 2009/136/ES). V súlade s požiadavkami Zákona o ochrane údajov Spoločnosť oboznámila Komisára pre ochranu osobných údajov so spracovaním osobných údajov užívateľov.


3. Prijatím týchto Pravidiel ochrany osobných údajov užívateľ berie na vedomie, že Spoločnosť spracuje jeho osobné údaje pre nasledujúce účely:
a. administratívne účely, vrátane finančnej administratívy a spravovania Účtu užívateľa;
b. poskytovanie Herných a iných Služieb užívateľovi;
c. uplatňovanie Podmienok;
d. uplatňovanie a vykonávanie postupov a procesov na prevenciu prania špinavých peňazí;
e. súlad so zákonmi a predpismi platnými pre Spoločnosť a/alebo jej pričlenené spoločnosti;
f. zdokonaľovanie našich produktov a služieb.
g. poskytovanie služieb zákazníkom;
h. realizácia výskumu;

4. Súhlasom so zasielaním propagačných a marketingových materiálov súhlasíte aj so spracovaním vašich osobných údajov na marketingové účely (vrátane remarketingu) a šírením propagačného materiálu týkajúceho sa Spoločnosti, jej pričlenených strán alebo tretích strán, vrátane, okrem iného, ponúk, bonusových programov, aktualizácií softvéru, nových hier a iných informácií, o ktorých Spoločnosť alebo jej pričlenené strany usúdia, že by vás mohli zaujímať.

5. Je možné, že z času na čas bude Spoločnosť potrebovať zapojiť do spracúvania vašich osobných údajov v mene spoločnosti tretie strany, na účely uvedené v článku 3 týchto Pravidiel ochrany osobných údajov. Týmto uznávate, že vaše údaje môže Spoločnosť zdieľať so svojimi strategickými partnermi, zamestnancami, spoločníkmi, spoločnosťami patriacimi do tej istej skupiny, subdodávateľmi, poskytovateľmi služieb, pričlenenými spoločnosťami alebo inými tretími stranami, ktoré konajú v mene Spoločnosti a ktoré môžu sídliť mimo EÚ (ďalej ako „pričlenené strany“).

6. Spoločnosť môže tak isto poskytnúť vaše osobné údaje pridruženým stranám na použitie a spracovanie, ak tieto strany konajú v pozícii správcu údajov pre účely uvedené v článku 3 týchto Pravidiel ochrany osobných údajov. Akceptovaním týchto Pravidiel ochrany osobných údajov potvrdzujete, že nemáte žiadne výhrady k odovzdaniu vašich osobných údajov, ktoré má Spoločnosť k dispozícii.

7. Podľa scenárov zohľadnených v článkoch 4 a 5 týchto Pravidiel ochrany osobných údajov je Spoločnosť povinná zaviazať uvedené pričlenené strany, aby spracúvali osobné údaje v súlade s princípmi ochrany údajov zakotvenými v Smernici o ochrane údajov (Smernica 95/46/ES). V každom prípade sa od všetkých zamestnancov Spoločnosti vyžaduje, aby dodržiavali podmienky týchto Pravidiel ochrany osobných údajov. Podľa týchto Pravidiel ochrany osobných údajov sú zamestnanci povinní udržiavať informácie o užívateľoch v prísnej tajnosti. Táto povinnosť platí aj potom, ako zamestnanec zo Spoločnosti odíde.

8. Spoločnosť je povinná odovzdať informácie príslušným orgánom, ktoré sa zaoberajú podvodníckym správaním, ako napr. možnými trestnými transakciami a/alebo aktivitami. Ak má Spoločnosť čo len najmenšie podozrenie, že transakcie a/alebo aktivity majú trestný charakter, musí ohlásiť túto informáciu príslušným úradom, ako je polícia alebo iné inštitúcie špecializované na vyšetrovanie podvodných transakcií a/alebo správania. Akceptovaním Pravidiel ochrany osobných údajov Spoločnosti užívatelia berú na vedomie, že overenie ich údajov a iných informácií o transakciách sa vykonáva prostredníctvom databáz tretej strany.

9. Spoločnosť môže mať tak isto povinnosť zdieľať osobné údaje užívateľov s Regulačným orgánom a/alebo inými orgánmi verejnej moci, v rámci plnenia svojich regulačných alebo iných zákonných povinností, a rozumie, že v súvislosti s týmito účelmi sa jeho osobné údaje môžu poskytnúť takýmto orgánom zriadeným lokálne alebo pod zahraničnou jurisdikciou za predpokladu, že tieto orgány majú zo zákona oprávnenie vyžadovať takého informácie.

10. V súlade s princípmi ochrany údajov sa Spoločnosť zaväzuje ponechať si osobné údaje iba na nevyhnutné obdobie. Bez ohľadu na to, užívateľ potvrdzuje a súhlasí s tým, že jeho osobné údaje si môže Spoločnosť ponechať a používať ich aj po vymazaní alebo zatvorení jeho Účtu, pokiaľ je to potrebné pre administratívne účely a/alebo kvôli dodržaniu právnej povinnosti úschovy.

11. Za účelom ochrany svojho vlastného servera a serverov tretích strán je Spoločnosť oprávnená ukladať a spracovávať údaje o pripojení, predovšetkým zdrojovej a cieľovej IP adresy a všetky ďalšie protokolové súbory. Spoločnosť je ďalej oprávnená spracovávať údaje anonymných štatistík.

12. Spoločnosť bude využívať súbory „cookies“ (krátke súbory, ktoré pri návšteve na našej platforme uloží prehliadač na pevnom disku počítača užívateľa) za účelom prispôsobenia webovej stránky potrebám užívateľa a umožnenia opätovnej identifikácie webovej stránky pri jej ďalšom otvorení. Cookies neobsahujú žiadne osobné údaje. Užívateľ súhlasí s tým, že Spoločnosť bude cookies používať. Užívateľ si môže zvoliť limit na ukladanie „cookies“ na svojom zariadení, hoci toto obmedzenie môže mať dopad na funkčnosť stránky.

13. Spoločnosť podnikne všetky primerané opatrenia na ochranu údajov užívateľa uložených na svojom serveri. Bez ohľadu na to, Spoločnosť nenesie zodpovednosť v prípade, že sa tretia strana protiprávne zmocní a zneužije tieto údaje. Uplatňovanie škody užívateľa alebo tretej strany proti prevádzkovateľovi v súvislosti s takouto udalosťou je vylúčené.

14. Užívateľ má právo na prístup k svojim osobným údajom, spravovaným Spoločnosťou v súlade s ustanoveniami Zákona o ochrane osobných údajov. Navyše, užívateľ má právo tieto údaje o sebe kedykoľvek zmeniť, alebo ich odstrániť. Spoločnosť musí zabezpečiť vymazanie takýchto osobných údajov, ak vymazanie bolo vyžiadané alebo už nie sú potrebné pre administratívu webovej stránky alebo pre prebiehajúce súdne konania alebo administratívne procesy. Užívatelia však týmto berú na vedomie, že s vymazaním osobných povinných pre registráciu konta užívateľom je automaticky spojené aj vymazanie príslušného hráčskeho konta.

15. Užívateľ ručí za to, že všetky informácie uvedené v Prihlasovacom formulári odovzdanom Spoločnosti sú pravdivé, presné a úplné, a zodpovedajú menu/menám uvedeným na kreditných kartách používaných na vklady a výplatu ziskov. Spoločnosť si vyhradzuje právo zrušiť váš Účet ak sa zistí, že informácie poskytnuté Spoločnosti sú nesprávne, nepresné, zavádzajúce alebo neúplné. Užívateľ je povinný okamžite nás informovať o akejkoľvek zmene svojich osobných údajov.

16. Ak sa Spoločnosť dozvie, že Užívateľ poskytol v tejto súvislosti falošné informácie, Spoločnosť pre takúto osobu Účet nezaregistruje, a pokiaľ už bol Účet zaregistrovaný, Spoločnosť okamžite zruší takejto osobe užívateľskú registráciu. Užívateľ sa tak isto zaväzuje, že poskytne Spoločnosti aktualizáciu v prípade akýchkoľvek zmien vo svojich osobných údajoch.

17. Prevádzkovateľ zabezpečuje, že spracovanie údajov pri platovných transakciách sa realizuje podľa smernice PCI DSS (Payoh ment Card Industry Data Security Standard).

VI. Zodpovednosť

1. Prevádzkovateľ a/alebo jeho zástupcovia ručia za škody mimo rozsah zákona o zodpovednosti za chybu výrobku spôsobenou úmyselne alebo hrubou nedbanlivosťou. Zodpovednosť za obyčajnú nedbanlivosť, vyššiu moc, škody a finančné straty, ušlý zisk, stratu dát, stratu úrokov a škody z akýchkoľvek nárokov tretej strany voči užívateľovi sú vylúčené.

2. Prevádzkovateľ ponúka na webovej stránke svoj softvér “tak ako je vidieť”, bez akejkoľvek záruky alebo garancie. Prevádzkovateľ neručí za akékoľvek straty alebo škody, ktoré by poukazovali na to, že boli spôsobené chybou softvéru na webovej stránke. V prípade chyby softvéru alebo nevydarenej alebo prerušenej hry, bude akýkoľvek kredit použitý hráčom na hranie tejto špeciálnej hry vrátený prevádzkovateľom, a to podľa Remote Gaming Regulations 2004 (Legal Notice 176). Tým sa hráč dostane v tej istej pozície, v ktorej sa nachádzal pred štartom hry.

3. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za to, že platforma alebo hry fungujú úplne alebo čiastočne bez prerušenia a bez chýb, že neobsahujú programové chyby, a/alebo za opravu zistených chýb alebo za akékoľvek vyplývajúce škody. Okrem toho prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za to, že platforma a s ňou súvisiace servery obsahujú vírusy a iné škodlivé komponenty, ktoré môžu spôsobiť škody na hardvére alebo softvére počítača užívateľa a akékoľvek iné škody. Prevádzkovateľ si ďalej ponecháva právo prerušiť použitie softvéru na webovej stránky, aby tak opravil akékoľvek formy chýb a odstránil akékoľvek druhy vírusov.

4. Prevádzkovateľ nie je povinný vykonať náhradnú splátku hráčovi. V prípade, že hráč v dôsledku nesprávneho hardvéru, softvéru a/alebo nastavenia pripojenia z jeho strany stratí pripojenie ku kasínovým hrám naživo a utrpí škody akéhokoľvek druhu, vrátane ušlého zisku, prevádzkovateľ za to nemôže zodpovedať. Podrobné informácie o minimálnych požiadavkách na hardware, software a pripojenie na hranie kasínových hier naživo nájdete na webovej stránke, v časti o pomoci.

5. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za zadanie, prenos a vyhodnotenie chýb ako aj za obsah, úplnosť a správnosť prenesených údajov. Prevádzkovateľ si najmä vyhradzuje právo dodatočne opraviť zrejmé chyby v zadávaní resp. pri vyhodnotení výsledkov (napr. zamenenie identity hráčov atď.), v údajoch o stávkach, cenách, kvótach atď.

6. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za spôsobené škody, ktoré vznikli nevhodným používaním konta užívateľa alebo tretej strany.

7. Prevádzkovateľ neručí za obsahy užívateľov alebo za obsahy reklám. Prevádzkovateľ si však vyhradzuje právo odstrániť akýkoľvek obsah, ktorý porušuje VOP alebo zákonné predpisy, ak sú známe a súdnym alebo úradnym nariadením ich odovzdať aj na úrad trestného stíhania.

8. Užívateľ je povinný v prípade porušenia týchto podmienok prevádzkovateľa nielen odškodniť a kryť proti
všetkým z toho vyplývajúcim nárokom tretej strany, ale aj tým uhradiť vzniknuté náklady.

VII. OSTATNÉ USTANOVENIA

1. Užívateľ vyslovene súhlasí, že niektoré z hier obsahujú popri faktore zručnosti aj faktor šťastia. Generovanie náhodných čísel sa zakladá na medzinárodnom uznávanom generátore náhodných čísel a nie je v žiadnom prípade ovládané prevádzkovateľom. Bližšie informácie o generátore náhodných čísel nájdete v odseku pomoci na platforme.

2. Každý užívateľ súhlasí s tým, že prevádzkovateľ je oprávnený, podľa svojho uváženia, odmietnuť registráciu užívateľa a určitým užívateľom odmedziť alebo zablokovať prístup k hrám. Napriek tomu musia byť dodržané všetky ustanovené zmluvné záväzky medzi prevádzkovateľom a hráčom. Užívateľ ďalej súhlasí, že poskytnutie bonusových peňazí prevádzkovateľom mu môže byť odobrané a stávky a výhry z hier mu môžu byť odoprené, ak sa vzťahujú k účtu, ktorý bol uzamknutý resp. obmedzený alebo nárok na výhru bol premlčaný.

3. O zmenách vo VOP bude hráč informovaný elektronickou poštou alebo na platforme. Užívateľ je povinný sa pravidelne informovať o aktuálnych VOP. Akonáhle bude vykonaná zmena alebo prispôsobenie VOP, hráčovi sa pri vstupe do hry zobrazí pop-up okno. Toto okno vyžaduje pre ďalšie hranie hier potvrdenie nových VOP. Užívateľ je povinný sa pravidelne informovať o aktuálnych VOP.

4. Všetky poznámky a vyhlásenia týkajúce sa tejto zmluvy sú platné len vtedy, ak budú oznámené písomne na platforme alebo zaslané elektronickou poštou na uvedenú alebo dodatočne zmenenú adresu registrovaných užívateľov.

5. Užívateľ neodkladne oznámi prevádzkovateľovi zmenu svojho mena, ako aj zmenu svojej adresy, e-mailovej adresy, svojho bankového spojenia opravou svojich užívateľských údajov na platforme. Ak užívateľ tieto zmeny neoznámi, považujú sa za záväzné posledné uvedené údaje.

6. Pokiaľ bude ktorékoľvek z ustanovení týchto Všeobecných zmluvných podmienok považované za neplatné, ostatné ustanovenia zostávajú platné a účinné.

7. Hráč nepoverí žiadnu tretiu osobu s požiadavkami proti prevádzkovateľovi.

VIII. Vybavovanie sťažností

1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje kedykoľvek poskytnúť svojim užívateľom kvalitné služby. Avšak z rôznych dôvodov by užívatelia nemuseli byť spokojní s úrovňou služieb a/alebo kvality a môžu podať sťažnosť. V takomto prípade pošlú hráči e-mail na naše oddelenie technickej podpory so slovom „sťažnosť“ v predmete. V takomto prípade pošlú hráči e-mail na naše oddelenie technickej podpory na support@stargames.com so slovom „sťažnosť“ v predmete.

2. Náš tím technickej podpory sa bude snažiť spracovať sťažnosti užívateľov tak rýchlo ako to bude možné. Ak tím nebude môcť sťažnosť objasniť, bude odovzdaná vedeniu na vyriešenie.

3. Užívateľ obdrží v každom prípade odpoveď na svoju sťažnosť najneskôr do 10 pracovných dní.

4. V prípade, že užívateľ má pocit, že prevádzkovateľ poriadne sťažnosť neprepracoval alebo na ňu vôbec neodpovedal, má možnosť ju poslať priamo maltskému Úradu pre lotérie a hry na nasledujúcu e-mailovú adresu: complaints.mga@mga.org.mt

Verzia 1.19, zo dňa 8. septembra 2016
StarGames Kasíno
...