Ett fel uppstod när ett insticksprogram / webbläsartillägg inte kunde startas. Detta program / tillägg krävs för att webbplatsen ska fungera felfritt. Kontrollera dina nätverksinställningar och insticksprogram (browser add-ons) för att vara säker på att nätverksinställningarna är rätt samt att inga nödvändiga tillägg blockeras. Skulle du behöva hjälp så kan du alltid kontakta oss, du når vår kundtjänst via e-post under följande adress: support@stargames.com.
StarGames visas i: Svenska
Ändra
StarGames använder cookies för att garantera webbsidans funktion och för att göra din spelupplevelse bättre. Genom att fortsätta använda vår webbsida så accepterar du att vi använder cookies. Om du vill ha mer information om cookies och hur du kan deaktivera dessa så ber vi dig att läsa igenom vår sekretesspolicy.
Acceptera

Allmänna villkor


Europe Entertainment Ltd. driver denna plattform för onlinespel. Därför gäller de allmänna villkoren för Europe Entertainment Ltd. även för denna plattform.
Europe Entertainment Ltd.
Vincenti Buildings, Suite No. 509
28/19 Strait Street
Valletta VLT1432 Malta

I. ALLMÄNNA VILLKOR


Europe Entertainment Ltd. (hädanefter bolaget), registrerat i Malta den 20 november 2007 under registreringsnummer C42855, med säte i Vincenti Buildings, Suite No. 509, 28/19 Strait Street, Valetta, är licensierat och regleras av tillsynsmyndigheten Malta Gaming Authority (www.mga.org.mt) med en klass 3-licens med nummer MGA/CL3/391/2007 utfärdad den 9 mars 2009, en klass 1-licens med nummer MGA/CL1/538/2008 utfärdad den 7 februari 2010, en klass 1-licens med nummer MGA/CL1/810/2012 utfärdad den 24 juli 2012 samt en klass 1-licens med nummer MGA/CL1/1202/2016 utfärdad 27 maj 2016. Malta Gaming Authority är en tillsynsmyndighet.

Dessa "Villkor" för Europe Entertainment utgör och styr avtalsförhållandet mellan spelaren och bolaget, som anges i detta dokument. Spelaren erkänner och godkänner härmed den exklusiva giltigheten av dessa Villkor.
Dessa allmänna villkor, de allmänna kampanjvillkoren och alla specifika kampanjvillkor samt bolagets integritetspolicy utgör tillsammans ett bindande avtal mellan bolaget och spelaren.
Dessa Villkor tillhandahålls ursprungligen på engelska. För att göra saker och ting lättare för spelarna händer det dock ofta att företaget tillhandahåller en översättning av innehållet i dessa Villkor till olika språk. Spelaren godkänner att dessa översättningar tillhandahålls endast för informationsändamål och att det är den engelska versionen som är den officiella versionen. Om skillnader finns mellan de allmänna villkoren författade på engelska och versioner på andra språk ska den engelska versionen ha tolkningsföreträde. Detta gäller även spelregler, text på webbplatsen liksom information om lojalitetsprogram och bonussystem

A. Tillämpningsområde


1. Villkoren gäller för innehåll och tjänster på webbplatsen (hädanefter "webbplatsen"). De gäller även för innehåll som skickats till eller laddats upp (t.ex. bilduppladdningar) på webbplatsen av spelaren via e-post, SMS, communitybidrag, eller chattmeddelanden (hädanefter "spelarinnehåll") och utbetalning av vinster, liksom förvärvandet av virtuell valuta (beskrivet nedan). Villkoren tillämpas i dess lydelse vid tiden för användning av innehållet och tjänsterna, respektive.

2. Webbplatsen finns i stationär (desktopversion) och i mobil version. Desktopversionen kan nås via dator, den mobila versionen med hjälp av en mobil terminal. I den mobila versionen, jämfört med desktopversionen, finns inte alla funktioner och spel till förfogande. Användningssättet, särskilt med hjälp av datorer, mobila enheter och/eller annan hård- och/eller mjukvara påverkar inte giltigheten av dessa allmänna villkor.

3. Genom att trycka på knappen ”Registrera” för att slutföra registreringsprocessen bekräftar spelaren att han eller hon är minst 18 år gammal och att han eller hon godkänner och bekräftar Villkoren.

B. Gällande lag


1. Alla juridiska relationer mellan operatören och spelaren, dessas uppkomst likväl som avslutande, samt alla eventuella därigenom uppkomna tvister, regleras enligt maltesisk lag, oavsett spelarens hemvist.

2. Onlinespel kan vara olagligt enligt lagstiftningen i en spelares hemland. I dessa fall får spelaren inte nyttja bolagets tjänster. Bolaget kommer inte att ta något som helst ansvar i detta avseende och kommer inte att ersätta spelaren för eventuella förluster till följd av överträdandet av eventuella rättsliga bestämmelser av spelaren. Spelaren ska i stället regelbundet se till att han/hon agerar i enlighet med de lagstadgade bestämmelser som gäller för honom/henne.

C. Beskrivning av tjänsterna


1. Bolaget erbjuder en spelsida, som ställs till förfogande både som desktopversion och som mobil version. Det kan emellertid förekomma tekniska begränsningar i den mobila versionen.

2. På spelsidan kan spelarna delta i skicklighetsspel, kasinospel och livekasinospel. Skicklighets- och kasinospel kan spelas genom att antingen satsa virtuell valuta ("Stars") eller pengar, medan livekasinospel endast kan spelas med riktiga pengar. Kasino- och livekasinospel för pengar ska endast vara tillgängligt för spelare som bor i en jurisdiktion som inte förbjuder erbjudandet av sådana spel för personer som är licensierade i Malta (se Punkt IV. A.). Spelare som bor i följande länder får inte delta i livekasinospelen: Österrike, Bolivia, Kuba, Cypern, Danmark, Etiopien, Frankrike, Israel, Italien, Kenya, Lettland, Burma/Myanmar, Sri Lanka, Schweiz, Turkiet, Filippinerna och USA.

3. Den mobila versionen av webbsidan erbjuder casinospel. Operatören förbehåller sig rätten att när som helst öka och/eller minska utbudet för fler spel och funktioner på den mobila webbsidan. Spelen kan antingen spelas om virtuell valuta (“Stars“) eller om pengar. Att spela casionospel om pengar, är endast tillgängligt för de spelare, som bor i en jurisdiktion, som inte förbjuder att denna typ av spel ställs till förfogande av personer licenserade på Malta (se punkt IV.A.).

4. Spelare får inte använda sig av proxies och/eller andra mjukvaruprogram eller verktyg i syfte att dölja sin riktiga hemvist och kringgå mekanismer som används av bolaget för att begränsa åtkomsten för spelare. Skulle bolaget konstatera att spelaren har kringgått dessa mekanismer och därmed har brutit mot de Allmänna villkoren har bolaget möjlighet att spärra spelarens konto och hålla inne med befintliga vinster och medel som deponerats på kontot.

5. Tvåspelarspelen som erbjuds på denna webbplats omfattas av en klass 3-licens utfärdad av Malta Gaming Authority under lagstiftningen Remote Gaming Regulations från 2004 (LN 176). Spelen tillhandahålls av spelplattformen Greentube Malta Ltd, med en klass 4-licens med nummer: MGA/CL4/247/2006 utfärdad i Malta. Spelreglerna återfinns nedan.

6. Evolution Live Games som erbjuds på webbplatsen omfattas av en klass 1-licens (MGA/CL1/810/2012) som har utfärdats av Malta Gaming Authority (MGA) till Europe Entertainment Ltd. enligt distansspelförordningen från 2004 (rättslig anmärkning 176). Dessa spel tillhandahålls av spelplattformen Evolution Malta Ltd, innehavare av Klass 4-licens, med nr: MGA/CL4/664/2010, utfärdat i Malta. Spelreglerna återfinns nedan.

7. Greentube Live Games som erbjuds på webbplatsen omfattas av en klass 1-licens (MGA/CL1/538/2008) som har utfärdats av Malta Gaming Authority till Europe Entertainment Ltd. enligt distansspelförordningen från 2004 (rättslig anmärkning 176). Dessa spel tillhandahålls av spelplattformen Greentube Malta Ltd, innehavare av Klass 4-licens, med nr: MGA/CL4/539/2008, utfärdat i Malta. Spelreglerna återfinns nedan.

8. Kasinospelen som erbjuds på denna webbplats omfattas av en klass 1-licens utfärdad av Malta GamingAuthority under lagstiftningen Remote Gaming Regulations från 2004 (LN 176). Spelen tillhandahålls av spelplattformen Greentube Malta Ltd, med en klass 4-licens med nummer: MGA/CL4/539/2008 utfärdad i Malta. Spelreglerna återfinns nedan.

9. Bolaget förbehåller sig rätten att bestämma vilken tillgång spelarna får till spelen och tjänsterna beroende på hur de uppfyller vissa krav (som minimiålder, minsta antal spelade spel, och tillhandahållande av bevis på betalning) i tillägg till klausul D.

10. Bolaget förbehåller sig rätten att, när som helst, utvidga eller ändra antalet och typen av tjänster.

11. Bolaget förbehåller sig rätten att avvisa eller begränsa vad placerade av spelare enligt eget omdöme.

12. Livekasinospel

12.1. Vid livekasinospel får spelarna bara spela på ett bord i taget och aldrig på flera bord samtidigt.

12.2. Borden för alla livekasinospel är övervakade av anställda på respektive live-casino-förmedlare. Spelaren kan använda sig av webbplatsens livechatt för att ställa frågor eller berätta om problem när han/hon så behöver. Chattrummen förmodereras.

12.3. Om dealern på livekasinoborden gör något misstag, kontrollerar den anställda som är ansvarig för det berörda bordet videoinspelningen av den gällande tävlingen och om han/hon beslutar att ett misstag har begåtts, kommer samtliga insatser i den berörda tävlingen att återbetalas till spelarna för just den handen. Beslutet som tas är slutgiltigt och kan inte ifrågasättas på något sätt.

12.4. Live casinospel spelas om pengar. Bonuspengar kan endast användas i vissa utvalda Live casinospel. Operatören förbehåller sig rätten att när som helst kunna begränsa eller utöka möjligheten att spela för bonuspengar. Bolaget förbjuder aktivering av Sure Bets (tävlingar med 70 % vinstchans eller högre) med hjälp av bonuspengar, samt att fortlöpande aktivera Sure Bets med hjälp av pengar. Bolaget förbehåller sig rätten att blockera spelarens konto och att hålla inne med och/eller dra tillbaka deponerade medel, vinster eller utbetalningar om spelaren har brutit mot dessa plattformsregler och/eller de Allmänna villkoren.

12.5. Alla andra klausuler i dessa villkor som gäller för kasino- och skicklighetsspel, gäller också för alla livekasinospel som erbjuds på denna webbplats.

D. Villkor för deltagande


1. För att delta i spelen som erbjuds på webbplatsen måste spelarna slutföra registreringen på ett korrekt sätt med all begärd information korrekt och fullständigt ifylld. Varje spelare skapar sitt eget spelarnamn (hädanefter "smeknamn"). Detta spelarnamn kan användas såväl för inloggning på desktopversionen vid användning av en dator, som vid inloggning för den mobila versionen, genom användning av en mobil terminal. Det finns inget rättsanspråk att registrera sig och delta i spel som erbjuds på webbplatsen.

2. Spelaren garanterar och intygar att, vid alla tidpunkter, inte:
 • har åtkomst till våra tjänster ifrån USA;
 • begränsas av begränsad rättskapacitet;
 • agera på uppdrag av någon annan part;
 • vara klassificerad som en spelmissbrukare;
 • sätta in pengar som härrör från brottslig, olaglig, och/eller ej auktoriserad verksamhet;
 • sätta in pengar med kreditkort, ifall han/hon inte har rätt att förfoga över sådant kredit kort och/eller motsvarande bankkonto
 • delta i spel om pengar och/eller sätta in pengar för sådana spel, ifall spelen som bolaget tillhandahåller inte är tillåtna enligt relevant jurisdiktion i spelarens hemland
 • sätta in pengar på ett konto av någon annan orsak än att delta i onlinespel och turneringar som erbjuds av företaget, särskilt, men inte begränsat till, olagliga eller kriminella skäl (t.ex. penningtvätt).
 • redan vara registrerad på webbplatsen med ett aktivt konto
 • stänga ned hans/hennes konto på plattformen för att registrera igen som en ny användare på samma sida
 • sälja/överföra och/eller förvärva konton till/från andra spelare
 • överföra pengar mellan spelarkonton.
3. Endast privatpersoner över 18 år och/eller den ålder som krävs enligt den relevanta jurisdiktionen i spelarens hemland har rätt att delta i spel som erbjuds på webbplatsen. Estländska spelare måste vara över 21 år. Bolaget förbehåller sig rätten att begära att spelaren styrker sin ålder och att neka åtkomst till tjänster och spel för enskilda spelare om spelaren inte tillhandahåller tillräcklig bevisning.

4. Spelen och tjänsterna som erbjuds på webbplatsen baseras på den senaste tekniken. Bolaget garanterar inte att alla dess spel och tjänster alltid är tillgängliga och fullt fungerande. Bolaget kommer att göra sitt bästa för att korrigera identifierade fel som kan uppstå.

5. Spelare är ensamt ansvarig för teknisk konfiguration av den dator eller enhet som används för att ansluta till vår webbplats. Uppgifter om rekommenderad konfiguration finns i hjälpavsnittet och avsnittet om Vanliga frågor på webbplatsen.

6. Tillgång till eller deltagande i spel eller turneringar om pengar och godkännandet av priser kan vara föremål för olika rättsliga regler beroende på spelarens hemland. Bolaget underblåser inte användandet av tjänster eller deltagande i spel som erbjuds på webbplatsen av spelare som är bosatta i länder där sådana tjänster eller spel är förbjudna enligt lag. Ansvaret att använda de tjänster som tillhandahålls på webbplatsen i enlighet med tillämpliga rättsliga föreskrifter ligger endast hos spelaren.

E. Tävlingar


1. Utöver klausul D, kan deltagandet i tävlingar som finns på webbplatsen vara föremål för ytterligare begränsningar. Sådana begränsningar ska uttryckligen meddelas via webbplatsen utan något åtagande. Det finns inget rättsanspråk att registrera sig och delta i tävlingar.

2. Innan några tävlingar ska det stå på webbplatsen om det går att vinna priser genom att delta i sådana tävlingar. Om så är fallet, ska beskrivningen av dessa priser inkludera eventuella särskilda leveransvillkor. Bolaget förbehåller sig rätten att, utan föregående meddelande, byta ut ett pris mot ett annat av samma värde.

3. Vinnaren av ett spel eller en turnering är den spelare som officiellt utannonseras som vinnare av bolaget när turneringen är slutförd. Bolaget förbehåller sig rätten att i efterhand korrigera eventuella felaktiga spelresultat och vinster därav. Penningvinster skall krediteras vinnarens spelkonto. Det finns inga rättsmedel.

4. I enlighet med paragrafer 7 till och med 9 i Kapitel A i del II av dessa Avtalsvillkor får anställda på bolaget eller sponsorer, liksom släktingar till dessa, inte delta.

5. Anslutningsavbrott

a. Skicklighetsspel

Anslutningsavbrott vid singleplayerspel
För att ett spel ska klassas som vunnet, måste det vinnas enligt reglerna för respektive spel. Om spelaren skulle förlora kontakten med servern, har denne möjlighet att gå in i spelet igen inom 2 minuter. Under tiden tickar klockan i spelet vidare.. När dessa 2 minuter har gått, och spelaren inte har lyckats komma tillbaka till spelet, kommer det senast överförda poängsaldot att gälla.

Anslutningsavbrott vid multiplayerspel
För att ett spel ska klassas som vunnet, måste det vinnas enligt reglerna för respektive spel. Dessutom måste vinnaren vara ansluten till servern under hela under hela spelförloppet.

Om spelaren förlorar kontakt med servern, har denne 2 minuter på sig att gå in i spelet igen. Om han lyckas med detta, räknas inte avbrottet, såvida inte spelaren under tiden har blivit utkastad ur spelet av motståndaren på grund av att tidsgränsen för ett speldrag överskridits. Vid utkastning eller överskridande av tvåminutersregeln, övertar en dator, som är programmerad att verka som en genomsnittlig spelare, spelarens plats och spelar partiet vidare. Spelaren har ändå möjligheten att komma tillbaka i spelet.

Om spelet skulle vinnas enligt de aktuella spelreglerna, antingen av datorn eller av spelaren, som kommit tillbaka i spelet, så sker återbetalning av insatsen till båda spelare. I annat fall räknas spelet som förlorat. Om båda spelarna förlorar anslutningen under spelets gång, sker likaså återbetalning av insatser.

b. Casinospel

En spelare, som startar en runda i ett kasinospel och förlorar anslutningen, kan inom en bestämd tidsperiod komma tillbaka i spelet igen. Om en spelare förlorar anslutningen, så spelas den aktuella spelrundan färdigt. När denna spelrunda är avslutad, väntar spelet på att spelaren ska återvända till detta. Om spelaren inte lyckas att återvända till spelet, kommer den sista spelrundan vid tidpunkten för anslutningsavbrottet att spelas färdigt av en dator. Denna fattar beslut i spelet, baserade på lägsta möjliga risk för spelaren.

c. Poker

Om en spelare skulle förlora förbindelsen med servern, tar en datormotståndare över spelet. Datorn kontrollerar om det är möjligt, annars väljer den optionen "fold". Därför har spelaren, som har förlorat förbindelsen, ännu en chans på potten, om hans medspelare inte skulle satsa mer.

F. Immaterialrätt


1. Genom att registrera ett konto och/eller genom att använda någon av tjänsterna på webbplatsen, erkänner spelaren att att innehåll på webbplatsen tillhör bolaget. Spelaren ska endast använda innehållet och informationen på webbplatsen för personligt bruk och avstå från att använda dessa immateriella rättigheter på något annat sätt.

2. Företaget beviljas alla exklusiva, royaltyfria, immateriella rättigheter till material (som foton, frågor, kommentarer, textmeddelanden och liknande) som används på webbplatsen. Inget krav på ersättning eller vederlag är möjligt.

G. Dåligt uppförande


1. All form av dåligt uppförande vid användande av tjänsten är förbjudet. Särskilt, men ej begränsat till, ska följande uppträdande klassas som dåligt uppförande:
 • spelare som inte följer kommunikationsreglerna mellan spelare (se punkt H nedan);
 • spelare som medvetet ger felaktig eller missvisande information;
 • försök till att manipulera spelresultatet genom samordnade förfaranden, modifieringar i programmet, eller på annat sätt;
 • spelare som medvetet orsakar eller utnyttjar fel på webbplatsen eller andra fel i syfte att påverka spelets naturliga flöde;
 • spelare som låter någon använda deras konto, avsiktligt eller oavsiktligt; spelare som gör chargebacks och förnekar eller upphäver betalningar som gjorts på webbsidan;
 • spelare som försöker utöva eller utövar något bedrägligt beteende;
 • spelare som agerar i ond tro;
 • en registrerad spelare öppnar ett annat konto; och,
 • brott mot någon annan regel som står i dessa Villkor.

2. Spelaren får inte dekompilera eller försöka dekompilera programvaran på webbplatsen, eller utveckla programvara som stör programvaran för kommunikation mellan klient och server som används på webbplatsen.

3. All användning av programvara som främjar artificiell intelligens är strängt förbjuden. Förbjuden programvara kan inkludera programvara som möjliggör profilering av motståndaren, spelarmaskopi, eller andra program som bolaget anser gör det möjligt för en spelare att fuska eller ger en spelare en orättvis fördel över en annan spelare. Bolaget kan vidta åtgärder för att upptäcka och förhindra att spelare använder sådan programvara, inklusive att läsa listan över program som körs på spelarens dator där så är möjligt eller profilera spelarens beteende i utredningssyfte. Om företaget identifierar användandet av förbjudna program, förbehåller sig företaget rätten att frysa den felande spelarens konto under en period av minst sex (6) månader, att konfiskera eventuella deponerade medel på kontot och vinster; och/eller hindra spelaren från att använda företagets tjänster och webbplatser.

4. Spelaren ska inte samarbeta med andra spelare (dvs. lagspel). Om bolaget identifierar lagspel, har bolaget rätt att konfiskera de deponerade medlen och vinsterna från alla samarbetande spelare.

5. Att specifikt och/eller ständigt satsa pengar och/eller bonuspengar på spel med 70 %, eller högre, chans att vinna (s.k. säkra satsningar) är förbjudet på denna plattform. Bolaget (operatören) förbehåller sig rätten att spärra spelarens spelarkonto samt stoppa och/eller kvarhålla eventuella deponerade medel och vinster samt uttag/utbetalningar vilka erhållits genom brott mot dessa regler och/eller genom andra överträdelser av plattformens allmänna villkor.

H. Kommunikation och allmänt uppträdande mellan spelare


Spelare har rätt att tillhandahålla innehåll för att interagera med andra spelare på ett vänligt och anständigt sätt. Spelare kan t.ex. kommunicera med varandra via chattfunktionen i spelets lobby eller i själva spelet. Chattrummen är förmodererade.

Spelarna är ansvariga för innehållet de laddar upp. Uppladdat innehåll får inte vara olagligt eller bryta mot tredje parts rättigheter. Bolaget kan inte hållas ansvarigt och kommer inte att ta något ansvar för uppladdat innehåll som är olagligt eller bryter mot tredje parts rättigheter. Spelare är skyldiga att respektera andra spelares personliga integritet och får inte posta politiska, rasistiska, främlingsfientliga, pornografiska, eller sexuellt nedsättande kommentarer på webbplatsen eller "stalka" eller på annat sätt trakassera andra spelare.

Vidare är det förbjudet att:
 • posta reklam;
 • utföra undersökningar eller enkäter;
 • ladda upp eller posta kedjebrev;
 • samla in andra spelares personuppgifter utan att först ha fått deras uttryckliga godkännande;
 • överföra virus eller spam, eller försöka störa eller stoppa andra datorsystem eller program;
 • ladda upp eller posta meddelanden vars enda syfte är att föra fram religiösa, politiska eller ideologiska budskap;
 • störa andra spelare genom att skriva meningslösa meddelanden eller bokstavskombinationer, med mera;
 • samarbeta med andra spelare och tvinga andra spelare att göra det du vill;
 • samarbeta med andra spelare genom att använda ett separat chattsystem tillhandahållet av tredje part;
 • medvetet blockera spel och det normala kommunikationsflödet på något sätt;
 • påverka spelutgången genom att samarbeta med andra spelare, störa programmet, eller göra annat som bryter mot reglerna.
Innehållet som spelarna tillhandahåller registreras och övervakas ständigt. Bolaget har rätt att ta bort innehåll som bryter mot Villkoren och att förbjuda att sådant innehåll laddas upp igen. Bolaget har vidare rätt att upphöra med att erbjuda uppladdning av innehåll efter eget gottfinnande. Det omfattar också rätten att ta bort chattfunktionen i lobbyn eller i själva spelet.

Olagligt innehåll kan komma att rapporteras till relevanta myndigheter.

I. Påföljder av dåligt uppförande


Om en spelare uppför sig dåligt, förbehåll bolaget sig rätten att omedelbart utesluta spelaren från att använda webbplatsen och/eller tjänsten ytterligare och att säga upp dess avtal med spelaren och konfiskera eventuella vinster som förtjänats av spelaren. Vidare har bolaget rätt att avbryta och avsluta pågående spel, blockera spelarens konto utan föregående meddelande,, behålla spelarens krediter på spelarkontot, liksom deponerade medel och vinster samt alla illegitimt vunna priser på spelarens bekostnad, konfiskera depositioner och vinster samt vidta rättsliga åtgärder mot sådana spelare.

J. Uppsägning


Båda parterna har rätt att säga upp avtalet när som helst med omedelbar verkan utan att förklara varför. Spelaren kan säga upp avtalet med bolaget genom att skicka e-post med sitt namn och namnet på kontot till webbplatsens supportteam. Inom 2 veckor efter mottagandet av e-posten och om säkerhetsfrågan besvarats, ska bolaget stänga kontodatan ifråga och betala ut kreditbeloppet på spelarens konto. Om du inte kan svara korrekt på säkerhetsfrågan måste du skicka en kopia av en giltig, officiell form av identifikation, som inkluderar ett foto, till support@stargames.com. Dina kontouppgifter måste stämma överens med de på din identifikation. Villkoren i IV.C. gäller för utbetalning av kreditbelopp. Vid uppsägning av avtalet i enlighet med klausul I.J, har spelaren ingen mer rätt och/eller tillgång till hans/hennes konto eller andra relaterade tjänster och/eller virtuell valuta.

K. Spelarskydd


Bolaget erbjuder spelarna möjlighet att tillämpa finansiella begränsningar och avstängningar på sitt konto. Om spelaren önskar ställa in en ny begränsning, sänka en befintlig begränsning eller begära avstängning från spel under en bestämd eller obestämd tidsperiod, ska sådan begäran träda i kraft omedelbart. Om en spelare vill öka eller dra tillbaka en begränsning eller avstängning kommer detta däremot att träda i kraft efter en ångerperiod på minst 7 dagar. Om en spelare vill begränsa eller stänga av sitt konto i enlighet med ovan, bör spelaren omedelbart meddela oss via följande e-postadress: responsiblegaming@stargames.com, och uppge sitt användarnamn och svaret på säkerhetsfrågan. Endast begäran som tas emot av bolaget på den för syftet tillhandahållna e-postadressen responsiblegaming@stargames.com email kommer att beaktas. Därmed ska bolaget inte hållas ansvarigt för eventuella förluster eller skador som spelaren ådrar sig till följd av en begäran gällande ansvarsfullt spel som inte utförts av bolaget om spelaren använder någon annan kanal än responsiblegaming@stargames.combr />
1. Kontobegränsningar

1.1 Månatlig insättningsgräns
Spelare kan begränsa sina kontoinsättningar genom att välja en månatlig insättning gräns. Om en spelare väljer en viss månatlig insättningsgräns, kan han/hon inte sätta in mer pengar på kontot.

1.2. Kasinobegränsningar
Inom webbplatsens kasinospel kan spelarna sätta följande begränsningar:
 • Maximal insats per dag, vecka eller månad;
 • Maximal förlust per dag, vecka eller månad;
 • Tidsbegränsning för varje kasinobesök.

Spelaren kan själv ställa in en månatlig depositionsgräns för kasinot i kontoinställningarna. Gränserna för förlust, satsning och tid kan ställas in efter att användaren kontaktar oss via det e-postkonto som tillhandahålls för ansvarsfullt spel: responsiblegaming@stargames.com. 2. Avstängning av kontot
Spelarna kan efter eget gottfinnande besluta att stänga av sitt spelkonto under en bestämd eller obestämd tid.

L. ”Stars” (virtuell valuta)


1. Spelare belönas med virtuell valuta ("Stars") när de gör vissa saker på webbplatsen. Stars kan endast tjänas och användas som insatser i de olika spelen på webbplatsen. De kan inte användas till livekasinospel. Stars kan aldrig konverteras till pengar eller priser.

2. Gästspelare kan inte förvärva/ta emot Stars.

3. Stars tilldelas enligt ett system med i förväg fastställda objektiva kriterier, som förklaras i detalj i avsnittet "Vanliga frågor" i hjälpavsnittet på webbplatsen. Operatören förbehåller sig rätten att när som helst och efter eget gottfinnande göra ändringar i detta system. Alla ändringar kommer att utannonseras på webbplatsen.

4. Stars kan förvärvas enligt ovan utan kostnad och kan dessutom köpas i webbutiken. För mer information om detta, se punkt M nedan - Allmänna bestämmelser för virtuell valuta.

M. Allmänna bestämmelser för virtuell valuta


1. Operatören erbjuder skicklighets- och kasinospel på webbplatsen, för vilka spelarna kan förvärva och använda virtuell valuta enligt dessa villkor. Virtuell valuta kan inte användas för livekasinospelen.

2. Spelaren har möjlighet att förvärva rätten att använda virtuell valuta på webbplatsen genom att betala med riktiga pengar eller genom att använda virtuell valuta. Förvärvandet av virtuell valuta ger spelaren rätten att använde den inom ramen för och i enlighet med spelet; ytterligare rättigheter till den förvärvade valutan (t.ex. äganderätt) är uteslutet. Köpet är uteslutande en licens för användningen av denna valuta inom ramen för och i enlighet med spelen på webbplatsen. Licensen är tids-, innehålls- och platsbegränsad.

3. Återbetalning, inlösen eller ersättning i riktiga pengar är uteslutet. Vid överträdelse av dessa Villkor, har operatören rätt att återkalla alla licenser som beviljats för användningen av virtuell valuta. Vid uppsägning av avtalet, oavsett anledning, ska alla licenser som beviljats för användningen av virtuell valuta omedelbart återkallas. All virtuell valuta som spelaren fortfarande har tillgång till vid uppsägning ska förverkas. Spelaren har inte rätt till kompensation.

4. Spelaren får inte överföra sitt spelarkonto, inklusive eventuell virtuell valuta på kontot, till en tredje part. Spelaren erkänner och godkänner att spelarkontot (vederbörligen inrättat för att använda tjänsterna på webbplatsen), data som lagrats på operatörens servrar, samt eventuellt spelarinnehåll, förblir bolagets exklusiva och obegränsade egendom.

5. Den virtuella valutan som erbjuds kan hittas på webbplatsen. Bolaget förbehåller sig rätten att ändra, minska och/eller öka erbjudandet av virtuell valuta, och att justera priserna på den virtuella valutan när som helst. Vidare har bolaget rätt att efter eget gottfinnande avsluta erbjudanden för virtuell valuta eller göra det tillgängligt gratis eller för en summa. Vid utövandet av denna rättighet har operatören ingen skyldighet alls gentemot spelaren, som inte har rätt till någon form av ersättning för sådan förändring och/eller avslutande. Bestämmelserna i denna klausul skall tillämpas på all erbjuden virtuell valuta, oavsett om det är tillfälligt eller på annat sätt. I detta fall har spelaren rätt att säga upp avtalet med omedelbar effekt. Alla övriga krav av spelaren utesluts.

6. Betalning för virtuell valuta kan göras antingen som en engångsbetalning eller i regelbundna avbetalningar under en viss period (månad, år) enligt överenskommelse mellan spelaren och operatören.

7. Betalning för virtuell valuta med pengar kan göras med betalningsmetoderna som finns på plattformen. Beroende på rättsläget i det land spelaren är bosatt och även inställningar för spelarkontot kan dessa betalningsmetoder skifta från tid till annan: kreditkort, Paysafecard, Neteller, Skrill, PayPal, Sofortüberweisung, Giropay och Pay by SMS. Spelaren erkänner och godkänner att bolaget har rätt att ändra nämnda betalningsmetoder som finns på plattformen när som helst, efter eget gottfinnande. Bolaget förbehåller sig också rätten att fastställa särskilda förutsättningar för användandet av vissa betalningsmetoder. Bolaget garanterar inte att alla betalningsmetoderna är tillgängliga konstant utan avbrott. Spelaren möjlighet att betala för virtuell valuta genom att använda de pengar hen har på kontot för spel om pengar (detta beskrivs i detalj nedan). För betalningen använder bolaget en ”Auto Capture”-lösning. Denna funktion verkar så, att bolaget får en bekräftelse från tillhandahållaren av betalningstjänsten så fort en spelares betalning nått denne. Efter erhållande av denna bekräftelse, registreras den virtuella valutan på spelarens konto omgående.

8. Vid köp från webbutiken under dessa villkor, ska den virtuella valutan tilldelas spelaren så snart bolagets konto oåterkalleligen har krediterats med motsvarande belopp. Alla konto- och/eller penningöverföringar kontrolleras av bolaget utan att bolaget tar något ansvar. Alla misstänksamma konto- och/eller penningöverföringar kommer att rapporteras till lämpliga myndigheter.

9. Så snart en spelare utför en betalning utför bolaget en noggrann kontroll av spelaren och transaktionen. Bolaget förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande vägra tilldela eller begränsa beloppet för virtuell valuta som tilldelas till en spelare, eller sätta begränsningar på den totala mängden valuta som operatören tilldelar. Vid misstanke om bedrägeri, brott mot gällande lag eller mot dessa Villkor, har företaget rätt att avbryta förvärvningsprocesser och tillhörande betalningstransaktioner till dess att bolaget känner att situationen är utklarad. Vidare gäller de villkor som anges i punkt "I. Påföljder av dåligt uppförande".

10. Operatören har rätt att publicera alla bilder och/eller videoklipp som har överförts eller på annat sätt använts av spelarna under eller i samband med spelen (helt eller delvis) och att rapportera detta innehåll medan man avslöjar spelarens smeknamn i den mån det tillåts under gällande lag. Detta gäller också filmer, bilder, osv., som spelaren skapat under eller i samband med spelen. Vid överföring eller skapande av filmer eller bilder enligt ovan, erkänner och godkänner spelaren uttryckligen bestämmelserna i denna klausul och ger i alla lagliga avseenden och oåterkalleligen bolaget alla exklusiva rättigheter att använda, exploatera, publicera, redigera och duplicera för nämnda rapportering, gratis och utan begränsningar vad gäller ämnet, tid eller plats. Anspråk på ersättning av spelaren är uteslutet.

II. ALLMÄNNA KONTOVILLKOR

A. Registrering


1. Ett spelarkonto skapas när registreringsprocessen är korrekt slutförd. Ett spelarkonto kan användas som ett konto för virtuell valuta eller som ett pengakonto. När det virtuella valuta-kontot har skapats kommer det att krediteras med Stars (webbplatsens virtuella valuta), med förbehåll för dessa Villkor. Spelarkontot kan dessutom uppgraderas till ett pengakonto genom att sätta in pengar på kontot. Denna pengainsättning kan användas till att förvärva Stars-paket som kan finnas i webbutiken, eller som insats i spelen. Samma spelarnamn kan användas för inloggning såväl för desktopversionen som för den mobila versionen.

2. Registreringen innehåller följande information:

a. Personlig och konfidentiell pseudonym ("spelarnamn", "smeknamn") - det finns ingen rätt till ett visst smeknamn. Spelarnamnet måste vara unikt och tydligt identifierbart. Användningen av kränkande, oanständiga eller på annat sätt stötande namn är förbjudet. Vidare förbjuds valet av smeknamn som innehåller eller hänvisar till en Internet-länk, eller kontonamn som anspelar på att spelaren har vissa rättigheter (i synnerhet men inte enbart, användning av bland annat termen "Administratör"). Bolaget förbehåller sig rätten att stänga av konton med ej godkända smeknamn. Bolaget aktiverar dessa konton igen när namnet har ändrats till ett godkänt smeknamn.

b. Spelarna måste hålla sitt spelarnamn och lösenord hemligt eftersom all aktivitet på det spelarkonto automatiskt kommer att tilldelas spelaren. Vi rekommenderar att inte skriva ned ditt lösenord; inte använda lösenord som enkelt kan spåras som födelsedatum, telefonnummer, bilnummer, osv.; att skapa säkra lösenord med olika typer av tecken som versaler, gemener, numeriska tecken, eller specialtecken (t.ex. /? & *). Om du tror att ditt lösenord har äventyrats rekommenderar vi starkt att du genast ändrar ditt lösenord. I enlighet med god säkerhetspraxis bör du regelbundet ändra ditt lösenord. Det går inte att göra anspråk på ett visst lösenord. Men spelarna ombes alltid att följa rekommendationerna i D6 i Del I.

c. E-postadress

3. För att förvärva Stars via webbutiken och/eller för att sätta in pengar på kontot, måste spelaren ange följande uppgifter, som spelaren garanterar är korrekt och fullständig i alla avseenden:

a. För- och efternamn

b. Adress

c. Födelsedatum

4. Bolaget har rätt att undersöka dessa uppgifter. Om uppgifterna visar sig vara felaktiga har företaget rätt att utesluta spelaren i fråga från att använda tjänsterna och behålla eventuella deponerade medel och vinster.

5. Spelarna ska försäkra att uppgifterna de anger i samband med registreringen hålls uppdaterade genom att ändra på webbplatsen (under "Inställningar") utan onödigt dröjsmål.

6. En spelare får endast registrera ett spelarkonto och denne måste personligen öppna detta konto.

7. Om inte annat förordas av bolaget får inga anställda, chefer, styrelseledamöter, direktörer eller konsulter från någon av våra filialer eller dotterbolag, samt inga leverantörer eller försäljare, delta i spelen under tiden då de är anställda hos/associerade med verksamheten. Bolagets anställda, samt andra som har åtkomst till företagsinformation (till exempel fullständig givhistorik, spelhistorik, transaktionshistorik och motsvarande) får inte använda tjänsterna från webbplatsen. Syftet med detta är att förebygga jäv. I detta syfte får inte tjänstemän, chefer, anställda, konsulter eller andra personer som bedriver verksamhet eller är sysselsatta med bolaget öppna ett konto hos bolaget under tiden som de är associerade med bolaget. Om detta sker äger bolaget rätt att vidta åtgärder. Dessa åtgärder kommer att direkt påverka gällande avtal mellan medarbetaren, eller tjänstemannen, och bolaget.

8. Inga närstående (med "närstående" menas make/maka, sambo, förändrar, barn eller syskon till personen som åsyftas i föregående paragraf) till bolagets anställda, tjänstemän, chefer, direktörer eller konsulter inom någon av våra filialer eller dotterbolag, samt leverantörer, får spela på Webbplatsen och de har inte rätt att använda tjänsten direkt eller indirekt. Detta gäller emellertid inte när närstående har skriftlig tillåtelse från bolaget att spela på webbplatsen.

9. Om någon av de föregående två paragraferna bryts förbehåller sig bolaget rätten att stänga ovan nämnda konto med omedelbar verkan, konfiskera depositionerna och vinsterna samt ställa in samtliga vinstbetalningar. Detta sker utan utan att det påverkar de rättigheter som bolaget har gentemot den avtalsbrytande personen i fråga om anställning eller något annat avtal mellan parterna.

B. Inaktivitet


1. Om ett spelarkonto förblir inaktivt (dvs. när ingen inloggning sker på operatörens webbplats) under en period på mer än 12 månader, har operatören rätt att ta ut en månadsavgift för kontounderhåll på 5 € (se D.3), med början den trettonde månaden av inaktivitet. Efter 12 månader av oavbruten inaktivitet kommer operatören att skicka ett påminnelsemail till användaren via e-postadressen som är sparad i hans/hennes kontouppgifter. När användaren har tagit emot påminnelsemailet, har han/hon 30 dagar på sig att logga in på sitt spelarkonto. Om ingen inloggning har registrerats inom denna 30-dagarsperiod, kommer 5 € i riktiga pengar eller bonuskrediter att dras från saldot. Om spelaren loggar in inom 30-dagarsperioden dras inga pengar. Om kontot förblir inaktivt efter 13 raka månader, skickas ett påminnelsemail ut till användaren varje månad och en månadsavgift på 5 € dras i riktiga pengar eller bonuskrediter på spelarkontot. Om ett spelarkonto klassats som inaktivt, har spelaren fortfarande möjligheten att logga in på spelarkontot och låta betala ut det tillgodo, som fortfarande finns på kontot. För detta använder spelaren de utbetalningsmetoder, som ställs till hans förfogande, enligt förteckningen i dessa Allmänna villkor.

2. Om spelarkontot förblir inaktivt i mer än 12 månader och kontosaldot är 0 €, kommer inga ytterligare avgifter att dras. I sådana fall har operatören rätt att stänga spelarkontot. All kvarvarande Stars-kredit på kontot kommer att raderas (se punkt M. Allmänna villkor för virtuell valuta).

3. Inaktivitetsavgiften kommer att dras månadsvis till dess att nästa inloggning sker på webbplatsen. Om inga riktiga pengar eller bonuskrediter finns på spelarkontot, kommer ingen inaktivitetsavgift att dras.

4. Ett Stars-konto är undantaget från inaktivitetsavgiften. Om en användare dock inte loggar in på webbplatsen under en period av 12 månader har operatören rätt att stänga spelarkontot. I dessa fall kommer eventuella Stars på kontot också att raderas (se punkt M. Allmänna villkor för virtuell valuta).

5. Om ingen överföring har registrerats på en spelares konto under 30 månader och om det fortfarande finns riktiga pengar på kontot, överför operatören det återstående beloppet till spelarens bankkonto. Om spelaren eller dennes bankkonto inte kan hittas, kommer det återstående beloppet av riktiga pengar att överföras till Malta Gaming Authority (MGA), under förutsättning att inga krav kan riktas mot bolaget.

6. Spelaren har rätt att begära återbetalning av eventuell betalad inaktivitetsavgift. Men återbetalning kommer bara att godkännas om spelaren kan ge tillräckliga bevis för ett av följande fall:
 • när spelaren inte kunde komma åt sitt konto på grund av att denne saknade Internetanslutning;
 • när spelaren inte kunde komma åt sitt konto på grund av hälsoskäl;
 • när spelaren inte kunde komma åt sitt konto på grund av uppriktiga och äkta skäl;
 • när spelaren aktiverar kontot efter det att alla riktiga pengar eller bonuskrediter ligger på 0 € på grund av utbetalade inaktivitetsavgifter, så länge sådan aktivering inte sker senare än tre (3) månader från det att den senaste avgiften drogs. I sådana fall betalar operatören tillbaka maximalt sex (6) månaders inaktivitetsavgifter;
och i alla andra fall där antingen MGA eller operatören bedömer spelarens begäran berättigad.

C. Vadslagning och vinstvillkor


1. I spelen kan spelarna spela mot varandra och satsa pengar eller virtuell valuta. Insatserna görs på en rörlig skala som anges i hjälpmenyn i varje spel.

2. Endast spel som spelas i enlighet med spelets gällande regler har möjlighet att bedömas som vunna matcher. Dessutom måste spelarens dator ha en fungerande anslutning mot spelets server under hela tiden som ett spel spelas. Om anslutningen tappas under ett spel, finns det diverse mekanismer som tar över för att avsluta spelet på ett ordnat och rättvist sätt. Mekanismerna beror på vilken typ av spel som spelas. Mer information om avbrutna spel kan hittas i hjälpmenyn under Vanliga frågor.

3. När ett spel är korrekt slutfört kommer det totala insatsbeloppet, minus bolagets avgifter (se Del II D.2), att krediteras vinnarens konto.

4. Bolaget förbehåller sig rätten att korrigera resultat i efterhand eller att förklara resultatet ogiltigt om resultatet av ett spel orsakades av ett tekniskt fel, bedrägligt beteende av en spelare eller genom en falsk insats. Om denna korrigering leder till ett negativt saldo på spelarens konto, är spelaren skyldig att betala skillnaden genom att kreditera sitt konto på webbplatsen med det begärda beloppet.

D. Avgifter


1. Det är gratis att registrera och göra ett spelarkonto.

2. Med hänsyn till tillhandahållandet av speltjänsterna, kontohanteringen och värvandet av spelare till webbplatsen, tar bolaget ut en avgift (kallad "rake") som beräknas som en procentandel av det totala belopp som satsas av spelarna. En rörlig skala gäller och beräknas i överensstämmelse med de belopp som satsas. Den tillämpliga procentsatsen anges i hjälpavsnittet för respektive spel.

3. Efter oavbruten inaktivitet (dvs. när ingen inloggning sker till plattformen) under en period av minst 12 månader, tar operatören ut en månadsavgift för kontounderhåll på 5 €, med början den trettonde månaden av inaktivitet.

4. För utbetalningar av vinster från skicklighetsspel tar bolaget ut en avgift på 1 €, som kommer att behållas från de överförda beloppen. Expeditionsavgiften för att göra ett uttag beror på vilket betalningssystem användaren valt och avgifterna kan kontrolleras på https://www.stargames.com/sv/withdraw.

5. För annullering och återbetalning av en redan slutförd betalning kan bolaget ta ut en avgift på 12 €.

6. För varje påminnelse anknuten till en återbetalning kan bolaget ta ut en avgift på 4 €.

7..7. För stängning av ett spelarkonto tar bolaget ut en avgift på 3 €.<

8. Alla andra kostnader i samband med överföring av medel (t.ex. bankernas avgifter för utbetalningar, inbetalningar, eller administrationsavgifter) eller extra avgifter (t.ex. returavgifter för kreditkort eller avgifter för internationella överföringar) bärs av spelaren och bolaget har rätt att debitera dessa kostnader från penningkontot. Returkostnader eller kostnader för oavsiktlig betalning (t.ex. på grund av angivandet av ett felaktigt kontonummer eller otillräckliga medel på kontot) som ligger inom spelarens ansvar bärs av spelaren. Bolagets rätt att kräva ytterligare skadestånd från spelaren (t.ex. rättsliga avgifter eller avgifter för en inkassobyrå) påverkas inte. Bolaget har rätt att kvarhålla dessa kostnader från spelarens konto och att på spelarens bekostnad instruera en inkassobyrå att samla in pengar som spelaren är skyldig.

9. Alla avgifter och/eller kostnader som uppkommer och förfaller till betalning i samband med detta avtal, inkluderar i förekommande fall moms och gäller exempelvis vid, men inte begränsat till, köp av Stars och nyttjandet av speltjänster.

III. KONTO FÖR VIRTUELL VALUTA ("STARS-KONTO")

A. Allmänna bestämmelser


1. Ett konto för virtuell valuta skapas när registreringsprocessen är korrekt slutförd. När kontot är skapat kommer det kostnadsfritt att krediteras med Stars i enlighet med klausul I.L. i dessa Villkor. Utan att det påverkar klausul I.L, delas Stars ut av bolaget för bland annat registrering och den dagliga aktiviteten på webbplatsen.

2. Inga krav på virtuell valuta är möjligt vid eventuella vinster. Virtuell valuta kommer aldrig att betalas ut eller konverteras till priser eller pengar (se punkt M. Allmänna bestämmelser för virtuell valuta). Virtuell valuta kan endast användas som en insats i webbplatsens skicklighets- och kasinospel. Den kan inte användas som insats i livekasinospelen.

3. Varje spelare får bara ha ett konto. Det är gratis att registrera ett konto för virtuell valuta. För att använda funktionerna i ett konto för virtuell valuta måste man klicka på aktiveringslänken som skickas med e-post, samt godkänna registreringen.

B. Betalning


1. Stars kan också förvärvas genom att betala via webbutiken. I sådana fall använder spelaren betalningsmetoderna som erbjuds för att förvärva ett visst Stars-paket (en bestämd mängd Stars), som sedan krediteras spelarens konto efter betalningen är genomförd. Läs mer om detta ämne under punkt M. Allmänna bestämmelser för virtuell valuta.

IV. PENNINGKONTO

A. Allmänna bestämmelser


1. Konton för virtuell valuta kan gratis uppgraderas till penningkonton. Med ett penningkonto kan spelaren delta i spelen och satsa pengar. För att kontot ska uppgraderas måste spelaren sätta in pengar på sitt spelarkonto genom att använda betalningsmetoderna som finns på webbplatsen. Satsandet av pengar i skicklighets-, kasino- och livekasinospel är endast tillgängligt för spelare som är bosatta i en jurisdiktion som inte förbjuder bolag licensierade i Malta att genomföra spelverksamhet på avstånd att verka i deras land. Vid tillämpningen av denna klausul skall förbudet av företagets verksamhet i en viss jurisdiktion bestämmas av operatören efter eget godtycke.

2. För att undvika missförstånd är det fortfarande möjligt för spelaren att spela för virtuell valuta efter denne har uppgraderat till ett penningkonto.

3. För utbetalningen av insättningen gäller bestämmelserna i Del IV.C.

4. När bolaget får in den första pengainsättningen på sitt konto, öppnar bolaget ett penningkonto åt spelaren. Alla belopp som överförs till ett sådant penningkonto innehas av bolaget som förvaltare på uppdrag av spelaren, gratis och räntefritt (så länge kontot är aktivt). Spelaren kan inte behandla operatören som ett finansinstitut eller förvänta sig ränta.

5. Euro (€) är den ledande valutan för plattformen. Andra valutor är tillgängliga om man vill sätta in pengar på penningkontot. I sådana fall används växelkursen vid tidpunkten för insättningen för att växla till Euro. Användarkontot hanteras sedan i Euro. Användarkontot ska visas för användaren i den valuta användarens land använder, med förbehåll för att valutan stöds av plattformen. Användare kan ändra vilken valuta som visas. Alla siffror i någon annan valuta än Euro skall beräknas genom att använda gällande växelkurs för Europeiska centralbanken.

B. Insättning


1. Insättning av pengar på spelarkontot för spel om pengar kan göras med betalningsmetoderna som finns på plattformen. Beroende på rättsläget i det land spelaren är bosatt och även inställningar för spelarkontot kan dessa betalningsmetoder skifta från tid till annan: kreditkort, Paysafecard, Neteller, Skrill, PayPal, Sofortüberweisung, Giropay och Pay by SMS. Bolaget förbehåller sig rätten att ändra accepterade betalningsmetoder efter eget gottfinnande. Bolaget förbehåller sig vidare rätten att acceptera vissa betalningsmetoder endast med förbehåll för vissa villkor. Bolaget garanterar inte att alla betalningsmetoder alltid är tillgängliga.

2. En insättning anses vara genomförd vid den tidpunkt då insättningen oåterkalleligen krediterats bolagets konto och tillfallit den relevanta spelarens penningkonto. Så snart en spelare utför en betalning utför bolaget en noggrann kontroll av spelaren och transaktionen. Hur lång tid det tar tills det inbetalda beloppet kommer in på spelarens spelarkonto, beror på villken betalningsmetod som används. För betalningen använder bolaget en ”Auto Capture”-lösning. Denna funktion verkar så, att bolaget får en bekräftelse från tillhandahållaren av betalningstjänsten så fort en spelares betalning nått denne. Efter erhållande av denna bekräftelse, registreras beloppet på spelarens konto omgående. Minsta godtagbara insättning är 10 €. Bolaget förbehåller sig rätten att ändra gränsen eller anordna extra och upprepade undersökningar av insättningar efter eget gottfinnande. Spelaren kan begränsa sina spelarkontoinsättningar genom att sätta en övre gräns (ett maxbelopp) för hur mycket som kan sättas in på spelarkontot per månad. Dessutom beror maxbeloppet även på vilken betalningsmetod, som spelaren har valt. Trots detta kan maxgränsen inte överskridas. En ändring av detta belopp är endast möjlig genom en skriftlig förfrågan till kundsupport. Kundsupporten genomför därpå ändringar enligt riktlinjerna för ansvarsfullt spelande. Dessa riktlinjer publiceras då och då av Malta Gaming Authority (MGA).


3. Ett spelarkonto får inte användas som ett bankkonto och insättningar på kontot ska endast göras i syfte att använda medlen i de spel som erbjuds.

4. För att förhindra penningtvätt kontrolleras alla konto- och/eller penningtransaktioner av operatören. Misstänksamma konto- och/eller penningöverföringar kan komma att rapporteras till berörda myndigheter.

C. Utbetalningar


1. Utbetalning av de riktiga pengar, som finns tillgodo på ett spelarkonto, eller delutbetalning av dessa, sker på spelarens begäran. Den begärda utbetalningssumman måste vara minst 15 €. Utbetalningar kan endast göras till den spelares bankkonto, som begärt denna utbetalning. Under inga omständigheter kan utbetalning ske till en annan spelares konto eller till en tredje part. De uttagsmetoder som finns tillgängliga för spelaren finner man på https://www.stargames.com/sv/withdraw.

2. En utbetalning kan inte begäras, om de inbetalda pengarna inte har använts minst en gång i spel som erbjuds på vår webbplats. Bolaget förbehåller sig rätten att motsätta sig sådana utbetalningar, på grund av beprövade metoder för att förhindra penningtvätt. Vidare kan bolaget under dessa omständigheter begära mer information av spelaren angående den begärda utbetalningen och ompröva sitt beslut mot bakgrund av den nya informationen.

3. Det högsta beloppet en spelare får begära vid en utbetalning beror på det valda utbetalningssättet.

4. En utbetalningsbegäran kan inte göras medan spelaren som gör begäran befinner sig i ett spel.

5. Bolaget uppfyller sina betalningsförpliktelser genom att överföra det begärda beloppet till ett av spelaren namngett konto och som är registrerat i spelarens namn eller via ett annat betalningssystem, beroende på teknisk tillgång på plattformen. Eventuella transaktionskostnader till följd av detta (t.ex. för internationella överföringar) bärs av spelaren. Så länge inga problem uppstår sker utbetalningar bara till det ett och samma bankkonto, respektive den en och samma betalningsmetod, som valdes vid insättningen. Överföringar till ett bankkonto, ett kreditkort, PayPal, Skrill och Neteller kan användas som utbetalningsperioder. De metoder som erbjuds, varierar beroende på spelarens hemland och spelarens inställningar på spelarkontot. Alla möjliga utbetalningsalternativ visas på webbsidan.

6. Bolaget genomför omfattande kontroller av spelaren när denna begär en utbetalning. Bolaget ska betala ut medlen till spelaren inom 5 arbetsdagar, om det är praktiskt möjligt, när begäran mottagits. Vidare förbehåller sig bolaget rätten att verifiera spelarens rätt och, i tveksamma fall, kvarhålla utbetalningen. För att bevisa sin rätt måste spelaren skicka en skriftlig begäran om utbetalning. Vidare bekräftar Spelaren att bolaget är förpliktigat enligt lag att bekräfta information om spelaren, inklusive, men inte begränsat till, Spelarens identitet, ålder och boendeadress för att göra vissa utbetalningar. Vidare förbehåller Bolaget sig rätten att granska Spelarens transaktioner och aktiviteter och att bekräfta att de transaktionsmetoder som används på Spelarkontot innan utbetalning görs. Dessutom förbehåller Bolaget sig rätten att utföra avancerad verifiering och due diligence-kontroller då detta anses nödvändigt, efter Bolagets eget gottfinnande, och Spelaren samtycker till att underkasta sig och samarbeta vid utförandet av sådana kontroller. I ljuset av dessa kontroller måste Spelaren tillhandahålla Bolaget all dokumentation eller information som begärs för att underlätta sådan verifiering. Spelaren måste tillhandahålla dokumentation, inklusive, men inte begränsat till, en kopia av ett officiellt och giltigt identitetsbevis (pass, ID, körkort), en kopia på giltigt adressbevis (elräkning, bankkontoutdrag) och dokumentation som bekräftar transaktionsmetoder (till exempel bankkontoutdrag), som inte är äldre än tre månader, per post eller e-post. Bolaget förbehåller sig rätten att kvarhålla begärda utbetalningar som inväntar verifiering av Spelarens registrering och eventuell annan relevant information till dess att Bolaget är tillfreds.


8. Bolaget följer maltesiska och europeiska lagar, förordningar och riktlinjer för förebyggande av penningtvätt och finansiering av terrorism. Misstänkta transaktioner kommer att utredas av bolaget och, om nödvändigt, kommer bolaget att skicka en rapport om misstänkt transaktion till de behöriga maltesiska myndigheterna. I dessa fall är bolaget förbjudet att informera spelaren eller berörda tredje parter, förutom under vissa omständigheter, om att en utredning utförs eller kan komma att utföras, eller att uppgifter har skickats eller kan komma att skickas till de behöriga myndigheterna. I händelse av misstänkta transaktioner kan bolaget vidare stänga av eller blockera relevanta spelares konto(n) och kvarhålla deponerade medel och vinster i enlighet med lagen och/eller de behöriga myndigheterna.

V. INTEGRITETSPOLICY


1. I samband med att ett konto öppnas anger spelaren vissa personuppgifter till Bolaget och är införstådd med att Bolaget behandlar denna information.

2. Vid behandlingen av spelares personuppgifter följer Bolaget Dataskyddslagen (kapitel 440 i den maltesiska lagstiftningen) och andra relevanta föreskrifter, rättsliga meddelanden och/eller tillämpliga förordningar i Malta och den Europeiska unionen, med hänsyn till Dataskyddsdirektivet (95/46/EG) och Direktivet om integritet och elektronisk kommunikation (2009/136/EG). I enlighet med kraven i Dataskyddslagen har Bolaget meddelat ombudsmannen för dataskydd om behandlingen av spelarnas personuppgifter.

3. Genom att acceptera denna integritetspolicy är spelaren införstådd med att Bolagets behandling av personuppgifter gäller följande ändamål:

a. administration, inklusive finansiell administration, och underhåll av spelarens konto;

b. förmedling av spel och tjänster till spelaren;

c. verkställande av avtalsvillkoren;

d. implementering och verkställande av procedurer som i syfte att bekämpa pengatvätt;

e. efterlevnad av lagar och föreskrifter som är tillämpliga för Bolaget och/eller dess partners.

f. utveckling av våra produkter och tjänster;

g. förmedling av kundtjänster;

h. förbereda statistik, tillhandahålla analytiska rapporter och analys gällande spelen och tjänsterna i. utveckling.

4. Genom att samtycka till att ta emot reklam- och marknadsföringsmaterial godkänner spelaren att hans/hennes personuppgifter behandlas för marknadsföringsändamål (detta gäller även ”remarketing”, d.v.s. personanpassad annonsering), spridning av reklammaterial som avser Bolaget, dess dotterbolag eller tredje part samt, men inte begränsat till, erbjudanden, bonusprogram, programuppdateringar, nya spel och annan information som bolaget och/eller dess partners kan anse vara av intresse för spelaren.

5. Genom att delta i Bolagets kampanjer bekräftar spelaren att vissa data, inklusive hans/hennes användarnamn, förnamn och första bokstaven i efternamnet, storleken på insatser och storleken på vinster spelaren erhåler via Kampanjer kan publiceras på webbplatsen och användas för marknadsföringsändamål, samt att spelaren ger Bolaget sin uttryckliga tillåtelse till sådan publicering. Spelaren samtycker också till att, om det begärs, att delta i eventuella marknadsföringsevent som anordnas av Bolaget, utan kompensation. 6. Bolaget behöver ibland involvera tredje parter i behandlingen av spelarens personuppgifter för Bolagets räkning för ändamål som specificeras i paragraf 3 i denna integritetspolicy. Spelaren är införstådd med att hans/hennes uppgifter kan komma att delas med bolagets strategiska partners, anställda, delägare, företag inom koncernen, underleverantörer, tjänsteleverantörer, samarbetspartners eller annan tredje part som agerar på uppdrag av bolaget och som kan ligga utanför EU (hädanefter kallade ”samarbetspartners”).

7. Bolaget kan även överföra dina personuppgifter till partners för användning och bearbetning av dessa i egenskap av personuppgiftsansvariga för de ändamål som anges i paragraf 3 i denna integritetspolicy. Genom att godkänna denna integritetspolicy samtycker spelarenuttryckligen till att hans/hennes personuppgifter som innehas av Bolaget kan komma att vidarebefordras.

8. I situationerna som avses i paragraf 5 och 6 i denna integritetspolicy förbinder sig Bolaget att binda respektive parter till processen och att använda personuppgifterna i enlighet med dataskyddsriktlinjerna som framgår av Dataskyddsdirektivet (96/46/EG). Samtliga anställda i Bolaget är skyldiga att alltid efterleva villkoren i denna integritetspolicy. Denna integritetspolicy fastslår att anställda är skyldiga att skydda spelarens konfidentiella personuppgifter. Skyldigheten gäller även när en medarbetare har lämnat Bolaget.

9. Bolaget är skyldigt att vidarebefordra information till behöriga myndigheter för bedrägeri, till exempel olovliga överföringar och/eller illegal verksamhet. Om Bolaget har den minsta lilla misstanke om att överföringar och/eller aktiviteter är illegala har Bolaget skyldighet att rapportera informationen till behörig myndighet, till exempel polisen eller företag som specialiserar sig på att utreda bedrägerier och/eller bedrägligt beteende. Genom att godkänna Bolagets integritetspolicy är spelare införstådda med att deras personuppgifter samt annan transaktionsinformation kan komma att granskas med hjälp av och användas i tredje parters databaser.

10. Bolaget kan även komma att behöva vidarebefordra spelares personuppgifter till granskningsmyndigheter och/eller andra offentliga myndigheter för att följa rättsliga förordningar och andra föreskrifter. I linje med dessa ändamål är spelaren införstådd med att hans eller hennes personuppgifter kan komma att vidarebefordras till både lokala myndigheter och myndigheter som verkar under utländsk jurisdiktion förutsatt att dessa har laglig rätt att begära sådan information.

11. I enlighet med dataskyddsriktlinjerna åtar sig Bolaget att spara spelarnas personuppgifter så länge detta är nödvändigt. Trots detta godkänner och accepterar spelaren att hans eller hennes personuppgifter får lagras och användas av Bolaget även efter att kontot har stängts om detta krävs för administrativa ändamål och/eller för att uppfylla rättsliga datalagringsskyldigheter.

12. Bolaget har rätt att spara och behandla anslutningsdata, i synnerhet käll- och mål-IP, samt loggfiler, i syftet att skydda sin egen server och tredje parters servrar. Bolaget har dessutom rätt att behandla anonym statistisk data.
13. Bolaget kommer även att använda spårningsverktyg för att utvärdera användarbeteende, förbereda statistiska och analytiska rapporter samt forskningsanalys. I detta avseende använder bolaget en tredje parts leverantör: Hotjar. I samband med Hotjars tjänster ska sekretesspolicyn man hittar på www.hotjar.com/privacy anses vara införlivad i denna sekretesspolicy genom detta omnämnande. Om du inte vill att Hotjar ska samla in eller använda din information kan du avregistrera dig direkt med Hotjar på följande sida: www.hotjar.com/privacy
14.. Bolaget kommer att använda “cookies” (liten textfil som sparas av webbläsaren till din dator eller mobila enhet när du besöker webbplatsen. Det gör det möjligt för webbplatsen att komma ihåg dina handlingar och preferenser (så som inloggningar, språk, typsnitt och andra visningspreferenser) under en tidsperiod) för att kunna anpassa webbplatsen till spelarnas krav och intressen samt för att göra det möjligt att känna igen en spelare nästa gång han eller hon besöker webbplatsen. Cookies innehåller inte personuppgifter. Spelaren samtycker till att bolaget använder cookies. Spelaren kan välja att begränsa lagringen av cookies på enheten, men denna begränsning kan påverka webbplatsens funktionalitet. För mer information om cookies på internet, hur man kan radera cookies från sin enhet och hur man kan styra sådana cookies från sin webbläsare, besök http://www.allaboutcookies.org/

15. Bolaget kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att skydda de personuppgifter som lagras på Bolagets server. Dock bär bolaget inget ansvar om en tredje part olovligen skulle få tillgång till denna information och behandlar den. Alla skadeståndskrav från en spelare eller en tredje part mot Bolaget i samband med en sådan händelse lämnas uttryckligen utan beaktande.

16. Spelare har rätt till åtkomst till personuppgifter som lagras av Bolaget i enlighet med Dataskyddslagen. Vidare har spelare rätt att när som helst ändra eller korrigera sina personuppgifter.

17. Spelaren garanterar att all information som finns i ansökningsformuläret som lämnas in till Bolaget är sann, korrekt och fullständig och att den stämmer överens med namnet (namnen) på de kreditkort som används för in- och utbetalningar av vinster. Bolaget förbehåller sig rätten att radera spelarens konto om det visar sig att informationen som har förmedlats till Bolaget är falsk, felaktig, oärlig eller ofullständig. Det är spelarens ansvar att omedelbart meddela oss om någon del av spelarinformationen ändras.

18. Om det kommer till Bolagets kännedom att en person har lämnat oriktig information i detta hänseende kommer Bolaget inte att registrera något konto för han eller henne. Ifall där ett konto redan har registrerats kommer personens registrering som spelare hos Bolaget att upphöra omedelbart. Spelaren samtycker dessutom till att uppdatera denna information i händelse av att de angivna personuppgifterna ändras.

19. Operatören garanterar att databehandlingen vid betalningstransaktioner utförs enligt riktlinjerna i PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard).

VI. ANSVAR


1. Bolaget och/eller deras samarbetspartners är endast ansvariga för skador som ligger utanför produktansvarslagen som orsakats med avsikt eller på grund av grov vårdslöshet. Bolaget ansvarar inte för ringa försumlighet, force majeure bortom bolagets kontroll, konsekutiva skador, ekonomiska skador, förlorad vinst, förlorade uppgifter, förlorad ränta och för skadeståndskrav från tredje part.

2. Bolaget erbjuder sin mjukvara på webbsidan “som man kan se den“, utan någon form av garanti. Bolaget ansvarar inte för eventuella förluster eller skador, som påstås ha orsakats av programvaran på webbplatsen. I händelse av ett programvarufel, ett misslyckat eller avbrutet spel, enligt Remote Gaming Regulations från 2004 (Legal Notice 176), betalas det tillgodo, som spelaren använt för att spela detta speciella spel, tillbaka till denne av bolaget, och spelaren befinner sig därmed åter i samma position, som han befann sig i före starten av detta spel.

3. Bolaget ansvarar inte för att webbplatsen och dess spel fungerar utan avbrott, inte innehåller några programmeringsfel och/eller identifierade fel som korrigeras, eller för eventuella skador till följd av detta. Vidare ansvarar inte bolaget för att webbplatsen, dess anslutna servrar eller system från tredje parter, som ansluter till webbplatsen inte innehåller virus eller andra skadliga komponenter, som skulle kunna orsaka skador på spelarnas dator, hårdvara och/eller programvara, och inte heller för skador till följd av detta. Därutöver förbehåller sig bolaget rätten att ställa in programvaran på webbplatsen före användning, för att korrigera någon form av fel eller för att avlägsna alla typer av virus.

4. Bolaget har ingen skyldighet att återbetala spelare och bolaget ansvarar inte för eventuella förluster, inklusive vinstförluster, som kan bero på en tappad anslutning i livekasinospel på grund av att spelaren använder olämplig hårdvara, programvara och/eller anslutningsinställningar. Detaljerad information om minimikrav på hårdvaran, programvaran och anslutningen för att spela i livekasinospel kan hittas under webbplatsens hjälpavsnitt.

5. Bolaget ansvarar inte för misstag i samband med inmatning av uppgifter, lagring och behandling, eller för innehållet, fullständigheten och riktigheten i de överförda uppgifterna. I synnerhet förbehåller sig bolaget rätten att korrigera uppenbara fel under lagring och bearbetning av resultat (t.ex. misstag gällande spelarnas identitet), satsningar, priser, kvoter, etc.).

6. Bolaget ansvarar inte för några som helst skador som orsakas av otillbörlig användning av kontot av spelaren eller tredje part.

7. Bolaget ansvarar inte för spelarinnehåll eller innehållet i reklaminslag, men förbehåller sig rätten att ta bort innehåll som strider mot lagen eller Villkoren när bolaget får reda på dem och att vidarebefordra sådan information till de offentliga åklagarmyndigheterna om de blir ombedda att göra så.

8. Om spelaren bryter mot bolagets Villkor, ska spelaren hålla bolaget klanderfritt när det gäller eventuella krav från tredje part, liksom eventuella förluster, kostnader eller skador till följd därav.

VII. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER


1. Spelaren är medveten om att vissa av de spel som erbjuds är till viss del turbaserade och till viss del skicklighetsbaserade. Genereringen av turelementet är baserat på en internationellt erkänd slumptalsgenerator och påverkas inte av bolaget på något sätt. Dessutom garanterar bolaget att slumptalsgeneratorns programvara som används för samtliga hasardspel som finns tillgängliga på dess webbplats överensstämmer med kvoten för minsta teoretiska återbetalning till spelare som åläggs dem enligt lagstadgade krav som utfärdats av gällande lagstiftning. Mer information om slumptalsgeneratorn finns under webbplatsens hjälpavsnitt.

2. Alla spelare samtycker till att bolaget har rätt att neka en spelare registrering och att begränsa eller blockera vissa spelares tillgång till spel efter eget gottfinnande. Avtalsförpliktelser som redan ingåtts mellan bolaget och spelaren måste dock infrias. Vidare godkänner spelaren att beviljandet av bonuskrediter kan dras tillbaka av företaget och att spelarens depositioner, insatser och vinster kan kvarhållas om de förknippas med ett konto som har stängts eller begränsats, eller ett konto som inte har rätt till vinster då de har löpt ut.

3. Spelarna kommer att informeras om alla ändringar i Villkoren via e-post eller meddelanden på webbplatsen. När en ändring eller anpassning av de Allmänna villkoren har genomförts, kommer spelaren att meddelas angående detta, i det att ett popup-fönster visas när ett spel påbörjas. Detta popup-fönster kräver att spelaren accepterar de nya Allmänna villkoren, för att han ska kunna fortsätta spela. Spelarna är skyldiga att regelbundet hålla sig informerade om de aktuella Villkoren.

4. Alla meddelanden som rör detta avtal är endast giltiga om de publiceras på webbplatsen eller skickas via e-post till adresserna som spelaren anger vid registreringen eller efteråt.

5. Spelaren ska meddela bolaget om alla förändringar vad gäller dennes namn, adress eller e-postadress och kontonummer utan onödigt dröjsmål, genom att göra relevanta ändringar på webbplatsen. Om spelaren inte utför dessa ändringar kommer de senast angivna uppgifterna på webbplatsen anses vara bindande.

6. Om någon/några av bestämmelserna i detta Villkor anses vara ogiltiga, gäller fortfarande övriga bestämmelser.

7. Spelaren kommer inte genom tredje part att ställa fordringar på operatören.

VIII. HANTERING AV KLAGOMÅL


1. Bolaget strävar alltid efter att ge en högkvalitativ tjänst till sina spelare. Dock kan spelare av olika anledningar känna att de inte är nöjda med nivån och/eller kvaliteten på tjänsterna och kan vilja lämna ett klagomål. Förfördelade spelare kan skicka ett mail till support@stargames.com med ordet "Klagomål" i ämnesraden.

2. Vår kundsupport kommer att försöka hantera en spelares anmälan så snart som det rimligen är möjligt. Om supportteamet inte kan lösa klagomålet skickar de det till ledningen för vidare lösning.

3. I vilket fall kommer spelaren få ett svar på sitt klagomål inom en period av 10 arbetsdagar.

4. Om spelaren anser att bolaget inte har löst dennes klagomål eller inte har svarat på klagomålet kan de skicka problemet direkt till Malta Gaming Authority via e-post: complaints.mga@mga.org.mt

5. I enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning nr 524/2013 av den 21 maj 2013 om tvistlösning online vid konsumenttvister och om förändring av förordning (EG) nr 2006/2004 och direktiv 2009/22/EG (förordning om konsumentens tvistlösning på nätet (ODR)) informeras spelare också om möjligheten att utan kostnad lämna ett elektroniskt klagomål till webbplatsen för tvistlösning, som är tillgänglig via följande länk: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=EN. Denna plattform för tvistlösning på nätet har inrättats för att lösa tvister mellan företag och spelar utanför domstol.

Version 1.5, daterad den 12 oktober 2017
24/7 FAQ