Ett fel uppstod när ett insticksprogram / webbläsartillägg inte kunde startas. Detta program / tillägg krävs för att webbplatsen ska fungera felfritt. Kontrollera dina nätverksinställningar och insticksprogram (browser add-ons) för att vara säker på att nätverksinställningarna är rätt samt att inga nödvändiga tillägg blockeras. Skulle du behöva hjälp så kan du alltid kontakta oss, du når vår kundtjänst via e-post under följande adress: support@stargames.com.
StarGames visas i: Svenska
Ändra

Verifiering av spelarkonto

Med KYC "Know Your Customer" avses verifieringsprocessen för ett spelarkonto.
 

Hur går verifieringen till?

Verifieringen av spelarkontot sker vanligtvis i samband med det första uttaget från spelarkontot och då genom att skicka in en aktuell och giltig identitetshandling till oss – det kan t.ex. vara ett pass, ID- eller körkort. I enstaka fall kan det hända att vi behöver kompletterande handlingar för att kunna avsluta KYC-processen. Av olika skäl, t.ex. säkerhetsskäl, kan verifieringen av spelarkontot även ske vid en tidigare tidpunkt.
 

Vilka ytterligare handlingar behövs vid en fördjupad KYC-process?

Om det visar sig att din identitetshandling inte är tillräcklig för att avsluta KYC-processen så kommer vi be dig att skicka in följande handlingar till oss:

  • Ett foto av dig där du håller upp din identitetshandling bredvid ditt ansikte
  • En handling som bekräftar din folkbokföringsadress (t.ex. en el- eller telefonräkning eller TV-licens eller liknande)

Beroende på vilken transaktionsmetod du väljer att använda så kan det hända att vi behöver kompletterande handlingar angående just detta – att du är innehavare av använt kreditkort, att du har rätt att använda tjänsten osv. Sådana handlingar kan t.ex. vara:

  • Kontoutdrag
  • Screenshot från ett E-Wallet Account (t.ex. PayPal, NETELLER, Skrill)
24/7 FAQ