Ett fel uppstod när ett insticksprogram / webbläsartillägg inte kunde startas. Detta program / tillägg krävs för att webbplatsen ska fungera felfritt. Kontrollera dina nätverksinställningar och insticksprogram (browser add-ons) för att vara säker på att nätverksinställningarna är rätt samt att inga nödvändiga tillägg blockeras. Skulle du behöva hjälp så kan du alltid kontakta oss, du når vår kundtjänst via e-post under följande adress: support@stargames.com.
StarGames visas i: Svenska
Ändra

Verifiering av spelarkonto

Hur går kontoverifieringen till?

Verifieringen av ditt konto sker vanligtvis när den totala uttagssumman uppgår till 2 000 euro. Verifieringen går till så, att du inkommer till oss med en ID-handling (pass, körkort eller ID-kort) samt ett dokument som styrker din adress (el-, gas-, vatten-, internet- eller telefonräkning eller annan skrivelse där din adress tydligt framgår, t.ex. från en bank, en myndighet eller ett försäkringsbolag). I enstaka fall kan det dock behövas ytterligare dokument för att verifieringen ska kunna slutföras. Det kan också hända att verifieringen av kontot sker tidigare, exempelvis av säkerhetsskäl.

Vilka dokument och handlingar kan bli nödvändiga vid en kompletterande verifiering?

Om verifieringen av kontot inte kan ske utifrån endast en ID-handling samt en handling som styrker din folkbokföringsadress så blir du ombedd att skicka oss ett foto av dig, där du håller en giltig ID-handling bredvid ditt ansikte

Beroende på vilken betalningstjänst som används, kan det också bli aktuellt att komplettera med ytterligare dokument. Till exempel:

  • kontoutdrag
  • Screenshots av eWallet-konton (PayPal, NETELLER, Skrill)
24/7 FAQ