Hjälpavsnittet: Här hittar du allt du behöver veta om StarGames.Vad händer när de två minuterna dragtid i spelet är slut?

Om en spelare står på tur och inte har utfört någon aktivitet i spelet under två minuter (dragtid), har motståndaren rätt att slänga ut denne spelare ur spelet p.g.a. inaktivitet.