Ett fel uppstod när ett insticksprogram / webbläsartillägg inte kunde startas. Detta program / tillägg krävs för att webbplatsen ska fungera felfritt. Kontrollera dina nätverksinställningar och insticksprogram (browser add-ons) för att vara säker på att nätverksinställningarna är rätt samt att inga nödvändiga tillägg blockeras. Skulle du behöva hjälp så kan du alltid kontakta oss, du når vår kundtjänst via e-post under följande adress: support@stargames.com.
StarGames visas i: Svenska
Ändra
StarGames använder cookies för att garantera webbsidans funktion och för att göra din spelupplevelse bättre. Genom att fortsätta använda vår webbsida så accepterar du att vi använder cookies. Om du vill ha mer information om cookies och hur du kan deaktivera dessa så ber vi dig att läsa igenom vår sekretesspolicy.
Acceptera

Rumsystem

När en spelare önskar spela ett visst spel, så klickar denne på knappen "Spela" eller "Övningsspel", vilket leder till att ett nytt fönster med respektive spels rumöversikt (lobby) öppnas.

På vänster sida visas en lista över spelarna, som är online i detta spel. Det egna spelarnamnet står längst upp på denna lista.
 

Vad kan göras i lobbyn?

  • Spelaren har möjlighet att växla mellan de olika rummen med hjälp av flikarna. Det räcker att klicka på önskad flik.
  • Under fliken finns en drop down-box med vars hjälp spelaren kan välja mellan att se alla spelbord eller endast de spelbord som är lediga.
  • Ovanför flikarna hittar spelaren knapparna "Inställningar", "Hjälp" samt "Avsluta". Under "Inställningar" kan spelaren göra speciella inställningar för spelet samt spelljud. Under "Hjälp" hittar spelaren förklaringar till de symboler, som finns i spelrummet.
  • Under listan med spelare, som befinner sig i lobbyn, hittar spelaren kända funktioner som "Bjuda in spelare", "Ignorera", “Lägga till på vännerlistan" och "Spelarinfo".
  • Vid spelborden kan spelaren klicka på symbolen med "ögat" för att titta på ett pågående spel. Genom att klicka på X:et, lämnar man spelbordet. Under dessa symboler syns två figurer. Om man för muspekaren över dessa figurer, visas vilka spelare som bjudits in till detta bord.
  • Uppe till vänster visas spelarens namn, styrka och tillgodohavande. Dessutom visas knappen "Betala in" under spelarens namn. Om spelaren klickar på denna knapp, hamnar denne direkt på inbetalningssidan, där man kan välja önskad betalningsmetod, för att tanka på sitt spelarkonto med pengar. Betalningsprocessen följer därefter i olika steg.

 

Ikoner / symbolbeskrivning

Spelarkategori

 Spelarstyrka

Spelarstatus

 Spelare i ett pågående parti
 Spelare har inte startat spelet ännu
 Medspelare sökes
 Åskådare
 Inbjuden av denne spelare
 Privat spel, ej inbjuden
 Medelgod uppkoppling 
 Svag uppkoppling
 Mycket svag uppkoppling
 Spökspelare (dator spelar klart partiet åt spelare som fallit ur spelet)
 Spelare uppkopplad via mobil enhet.
 E-mailadressen är inte bekräftad.
 

Lobbyns högra del

I varje rum finns flera spelbord. Du har möjligheten att sätta dig vid ett bord där en annan spelare väntar på en medspelare. För varje bord visas respektive insats och den/de spelare som befinner sig där. Är alla bord upptagna, så kan du självklart också öppna ett eget bord genom att klicka på knappen "Nytt spel".

Nytt spel - Alternativ
När du öppnar ett nytt spelbord, genom att klicka på "Nytt spel", kan du välja mellan följande bordsalternativ:

Alla”: Bordet är öppet för alla spelare.
Vänner”: Endast dina vänner (från din vännerlista) kan delta i spelet.
Inbjudna”: Bordet är endast tillgängligt för inbjudna gäster. Se Bjuda in

Utöver dessa tre alternativ kan också motståndarnas spelarstyrka ställas in med hjäp av skjutreglagen. Detta innebär att endast spelare med den inställda spelarstyrkan kan ta plats vid spelbordet. 

Ytterligare knappar:
"Min limit" - Här kan du ställa in din egen gräns/limit för de olika spelen.
"Avsluta" - Genom att klicka på denna knapp lämnar du spelrummet och kan nu t.ex. gå in i ett annat rum.
 

Lobbyns undre del

Spelarinfo
Här kan du informera dig om dina medspelare.
 
Ignorera
Genom att du väljer ett spelarnamn ur spelarlistan och därefter klickar på "Ignorera", så visas ej längre meddelanden från denna spelare. Genom att du klickar på knappen "Ångra ignorera", visas återigen meddelandena från spelaren i chattboxen.
 
Bjuda in
Efter att du har öppnat ett nytt spelbord, genom att klicka på "Nytt spel" och valt alternativet "Inbjudna", så kan du bjuda in medspelare till ett gemensamt spel. Du klickar då på medspelarens namn och sedan på "Bjuda in".
 
Ny vän
Genom att du klickar på ett spelarnamn i spelarlistan och därefter på "Ny vän", så läggs spelaren till på den egna vännerlistan.
 
Chattbox
I chattboxen, i bildskärmens undre kant, kan varje användare läsa meddelanden från motståndare eller åskådare. Därunder hittar du chat-textfältet. Vill man skriva ett meddelande till motståndare eller åskådare, så kan man göra det i denna ruta. Efter att man skrivit önskad text klickar man på knappen "Skicka" eller trycker "Enter"-tangenten. Meddelandet visas omgående i chattboxen.
 

Ytterligare knappar/alternativ vid respektive bord

Slänga ut
Med hjälp av "Slänga ut"-knappen kan en spelare sparka ut sin motståndare - förutsatt att denne inte reagerar trots att dragtiden gått ut - från ett pågående parti. Detta är framförallt praktiskt när motståndaren t.ex. tappat sin uppkoppling till spelet. Vidare kan en spelare med hjälp av denna knapp även slänga ut åskådare ur spelet. För att göra detta markerar man helt enkelt namnet på den spelare man vill slänga ut, genom att klicka på det i statusfönstret, och därefter klicka på "Slänga ut"-knappen.
 
Anmäla sig till nästa spel
Befinner man sig i ett pågående spel som åskådare kan man anmäla sig till nästa spel med hjälp av "Anmäla"-knappen. Anmäler sig flera spelare under ett pågående spel, listas anmälningarna efter tidpunkten de gjordes.
 
Lämna
Om man som åskådare inte önskar anmäla sig till nästa spel kan man kliva ur spelet genom att klicka på "Lämna"-knappen.
 
Ljud
Genom att du klickar på de små högtalarsymbolerna stängs ljudet av. Detta är framförallt praktiskt om din internetuppkoppling är mycket långsam och/eller din dator är långsam, då det sparar på resurserna, vilket möjliggör ett snabbare spel. Genom att återigen klicka på denna knapp, aktiveras ljudet igen.

 

24/7 FAQ