Kmečki šnops: Instructions

Kmečki šnops je igra s kartami za 4 igralce. Po dva igralca, ki sedita nasproti drugemu timu, sestavljata en tim. Igra se z 20 kartami. Naraščujoče po moči kart so v vsaki barvi: fant, dama, kralj, 10 in as. Pri kmečkem šnopsu velja nujnost barvanja, aduta in vzetka.

Cilj igre je zbrati 24 točk (števk).

Potek igre
Najprej vsak igralec dobi tri karte. Igralec z zastavico (prva roka) izbere barvo adutov. Pri tem lahko izbere samo ena barva, ki jo ima igralec tudi v rokah. Alternativno lahko reče tudi "Odpiranje". V tem primeru se obrne naslednja karta igralca tako, da jo vsi vidijo. Ta karta določa adut. Nato se razdelijo še preostale karte, tako da ima vsak igralec v roki pet kart. Ko so karte razdeljene, se začnejo napovedi. Zatem ima vsak igralec možnost napovedati svojo igro. Če igralec ne želi napovedati igre, lahko reče "Naprej". Za igro se izbere napoved z najvišjo vrednostjo.  V primeru, ko vsi igralci rečejo "Naprej", mora igralec z zastavico (prva roka) igrati "enostavnega klicatelja".

Napovejo se lahko naslednje napovedi:

Enostaven klicatelj
 • igra je vredna 1, 2 ali 3 števke
 • igra ga igralec z zastavico (prva roka) v primeru, ko vsi ostali rečejo "Naprej"
 • igra se z adutom
 • igralec z zastavico začne igro
 • Cilj igre je, skupaj s partnerjem doseči 66 točk. Če ima nasprotnikov tim manj kot 33 točk, se prištejeta 2 števki. Če nasprotnikov tim ni naredil nobenega vzetka, se prištejejo zmagovalcema 3 števke.
 
Berač
 • igra je vredna 5 števk
 • napovejo ga lahko vsi igralci
 • igra se brez aduta
 • napovedovalec začne igro
 • Cilj napovedovalca je, da ne dobi nobenega vzetka. Partner napovedovalca pri tej igri ne sodeluje.
 
Šnops
 • igra je vredna 6 števk
 • napovesta ga lahko samo igralec z zastavico ali njegov partner
 • igra se z adutom
 • igralec z zastavico začne igro
 • napovedovalec mora s prvimi 3 vzetki doseči 66 točk
 
Igra "gang"
 • je vredna 9 števk
 • napovejo jo lahko vsi igralci
 • igra se brez aduta
 • napovedovalec začne igro
 • Cilj napovedovalca je, priigrati vse vzetke.
 
Igra "zehnerloch"
 • je vredna 10 števk
 • napovejo jo lahko vsi igralci
 • igra se brez aduta
 • napovedovalec začne igro
 • Cilj napovedovalca je, priigrati vse vzetke. Pri tem velja drugačna moč vzetkov kart. As se premakne na konec. Tako je vrstni red 10, kralj, dama, fant, as.
 
Kmečki šnops
 • igra je vredna 12 števk
 • napovesta jo lahko samo igralec z zastavico ali njegov partner
 • igra se z adutom
 • igralec z zastavico začne igro
 • Cilj napovedovalca je, priigrati vse vzetke.
 
Kontra šnops
 • igra je vredna 12 števk
 • napo ve jo lahko samo nasprotnik igralca z zastavico
 • igra se z adutom
 • igralec z zastavico začne igro
 • napovedovalec mora s prvimi 3 vzetki doseči 66 točk
 
Igra "herrengang"
 • je vredna 18 števk
 • napovedati je ne more igralec z zastavico
 • napovedovalec mora v rokah držati vseh 5 kart ene barve
 
Kontra kmečki šnops
 • igra je vredna 24 števk
 • napove jo lahko samo nasprotnik igralca z zastavico
 • igra se z adutom
 • igralec z zastavico začne igro
 • Cilj napovedovalca je, priigrati vse vzetke.
 
Igra "Herren" šnops
 • je vredna 24 števk
 • igralec z zastavico ima vseh 5 adutov
 
Po tem, ko se določi, katera igra se bo igrala, se lahko napovedovalčevi nasprotniki odločijo, ali želijo reči "kontra". To podvoji vrednost igre. Če je bil napovedan "kontra", se lahko napovedovalec in njegov partner odločita, ali bosta napovedala "rekontra", s čimer se vrednost igre še enkrat podvoji. Napovedovalčeva nasprotnika lahko napovesta še "subkontra".

Nato se sama igra začne. Pri napovedi aduta, igro začne igralec z zastavico. Pri igrah brez aduta, igro začne napovedovalec. Pri igranju kart velja nujnost barvanja, aduta in vzetka. Če ima igralec torej karto enake barve, kot je barva karte, ki je bila igrana, mora to tudi igrati. Če ima igralec karo enake barve, ki lahko dobi vzetek, mora igrati to karto. Če igralec nima karte v barvi, ki je bila igrana, potem mora, v kolikor je to mogoče, igrati aduta. Igralec, ki dobi vzetek, igra naslednjo karto.

Pri igrah s točkami (enostavni klicatelj, šnops, kontra šnops) obstaja možnost napovedi 20 in 40. To je možno le, če igralec kot prvi igra karto.
Za 40 igralec potrebuje kralja in damo v barvi aduta. Če ima igralc v rokah kralja in damo v drugi barvi kot je adut, lahko napove le 20.

Zaključek igre
Ko je dosežen cilj napovedi, prejme napovedovalčev tim števke v vrednosti igre. Če napovedovalčev tim izgubi, prejmeta ustrezne točke nasprotnika.

Točkovanje
Karte se vrednotijo, kot sledi:
Karta Vrednost
As 11
Desetka 10
Kralj 4
Dama 3
Fant 2

Kmečki šnops: Vložki in dobitki